Najładniejsze domostwo 2022

Konkurs na Najładniejsze Domostwo w Gminie Lipnica Wielka 2022

Wójt Gminy Lipnica Wielka ogłasza Konkurs na Najładniejsze Domostwo w Gminie Lipnica Wielka 2022. 

Konkurs ma na celu możliwość docenienia dbałości ludzi o swoje przydomowe ogródki.  Poniżej przedstawiamy kartę zgłoszenia wraz z zasadami konkursu.

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE 

KARTA ZGŁOSZENIA:


Karty zgłoszenia należy składać do 19 sierpnia b.r. u sołtysów lub w Gminnym Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej (można również mailowo: kultura@lipnicawielka.pl), natomiast ocena nastąpi między 22-26 sierpnia 2022.

Ogłoszenie wyników odbędzie się na stronie gminy Lipnica Wielka, a odbiór nagród na dożynkach.

Ocenie konkursowej podlegać będą następujące elementy:

  • ogólny wygląd zabudowań mieszkalnych i gospodarczych (czystość, porządek, utrzymanie sprzętu gospodarczego itp.)
  • wywóz nieczystości i śmieci (czy domostwo posiada odpowiednią dokumentację – umowy potwierdzenia wywozu) 
  • prowadzenie i utrzymanie przydomowych ogródków – rodzaj i różnorodność prowadzonych upraw, grządki i rabaty kwiatowe, rodzaje sadzonych drzew i krzewów
  • dekoracja obejścia różnymi elementami architektonicznymi z uwzględnieniem elementów orawskich (m.in. stary orawski sprzęt użytku codziennego, elementy z drewna, oczka wodne, fontanny itp.)

NALEŻY WYBRAĆ KATEGORIĘ OCENY:

  • ogródki zagrodowe (tradycyjne; zioła, warzywa, kwiaty itp.)
  • ogródki mieszane (nowoczesne; kwiaty, drzewa, krzewy, skalniaki, oczka wodne itp.)

Nagrody rzeczowe przewidziano dla pierwszych trzech miejsc w każdej kategorii. Pozostałe ogródki zostaną nagrodzone dyplomem.

Drukuj stronę Drukuj stronę