20–lecie nadania imienia Józefiny i Emila Mików Szkole Podstawowej Nr 2 w Lipnicy Wielkiej

20–lecie nadania imienia Józefiny i Emila Mików Szkole Podstawowej Nr 2 w Lipnicy Wielkiej

Rok 2022 jest szczególny dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Lipnicy Wielkiej, bo to właśnie w tym roku mija 20 lat od momentu nadania jej imienia Józefiny i Emila Mików. W tym czasie dużo się na Orawie zmieniło. Zmiany odczuła także sama szkoła. Zmieniali się nauczyciele, dyrektorzy, przychodzili i odchodzili uczniowie, ale wartości, które były bliskie sercom naszych Patronów towarzyszyły i towarzyszą całej społeczności szkoły do dzisiaj.

Dzień 17 czerwca 2002 roku na stałe zapisał się na kartach historii szkoły, która otrzymała imię Józefiny i Emila Mików. Jest to wielki zaszczyt, wyróżnienie ale i zobowiązanie. Wybór Patrona to jedna z najważniejszych decyzji w życiu każdej szkoły, wokół której buduje się tradycję i wprowadza w świat wartości. Nikt inny nie pasował bardziej do tej szkoły i tego miejsca niż Józefina i Emil Mikowie – ludzie stąd, z orawskiej i lipnickiej ziemi. Józefina i Emil Mikowie to wielcy i wybitni Lipniczanie, ich zasługi są nieocenione, a tu na tej orawskiej ziemi byli niczym „płonąca pochodnia”, która rozświetlała noc.

Obchody jubileuszowe odbyły się dnia 14 czerwca 2022 r. i zainaugurowane zostały uroczystą Mszą Św. w kościele parafialnym pw. Św. Łukasza Ewangelisty. Eucharystię odprawił ksiądz proboszcz Jerzy Bargiel i wygłosił kazanie dla społeczności szkolnej. We mszy św. uczestniczyli uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice oraz zaproszeni goście. O oprawę liturgiczną zadbała siostra Helena Stopa, która przygotowała uczniów do czytania, modlitwy wiernych, zaśpiewania psalmu i złożenia darów.

Po Mszy Św. delegacja uczniów z p. dyrektor Edytą Mikłusiak i p. wójtem Mateuszem Lichosytem złożyła kwiaty i zapaliła znicze na grobach Piotra Borowego i Marii Zwolińskiej Machay – matki Józefiny Mikowej. Następnie w uroczystym pochodzie ze sztandarem na czele wszyscy przeszli pod Dom Ludowy, gdzie delegacja szkoły z p. Wójtem złożyła kwiaty i zapaliła znicze pod tablicą poświęconą pamięci Mików.

Dalsza część świętowania odbyła się już w Domu Ludowym. Obecni na uroczystości wspólnie odśpiewali hymn narodowy, a następnie p. dyrektor Edyta Mikłusiak przywitała gości. Swoją obecnością zaszczycili nas: Jerzy Bargiel proboszcz naszej parafii, p. Mateusz Lichosyt Wójt Gminy Lipnica Wielka, p. Franciszek Adamczyk były wójt gminy, poseł, senator i konsul, p. Bogusław Jazowski były wójt gminy, p. Józef Rudnicki Wiceprzewodniczący Rady Gminy, p. Janina Karkoszka Przewodnicząca Komisji Oświaty, p. Jan Kwak radny gminny i sołtys z Centrum, p. Jan Kuliga sekretarz Gminy, p. Marzena Bąk wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie, p. dr Tomasz Pasierbek Dyrektor Babiogórskiego Parku Narodowego, p. Konrad Gonciarczyk zastępca dyrektora Babiogórskiego Parku Narodowego, p. Małgorzata Obrochta kierownik SPZOZ w Lipnicy Wielkiej, p. doktor Wanda Piwowarczyk, p. Karol Mastela prezes Wspólnoty Leśnej Urbarialnej, siostra Maksymiliana Tyrała siostra przełożona sióstr Albertynek, p. Marzena Michalak Dyrektor CUW, p. Wojciech Janiszewski Dyrektor Zespołu Szkół, p. Franciszek Sojka Wicedyrektor Zespołu Szkół, p. Ewelina Palenik Dyrektor SP3, p. Agnieszka Klozyk z SP1, p. Maria Hrustek Prezes oddziału ZNP, p. Stanisława Kucek Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej, p. Bożena Solawa Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, p. Grażyna Lach Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, emerytowani nauczyciele – p. Emilia Marcinek dyrektor SP2, p. Emilia Zięba, p. Maria Barnaś, p. Jadwiga Kucek, p. Anna Jabłońska, p. Halina Mastella, rodzice uczniów, Grono Pedagogiczne SP2, pracownicy obsługi oraz nasza telewizja Orawa TV z panem Grzegorzem Rzepiszczakiem i Bronisławem Kowalczykiem.

W pierwszej części uroczystości zebrani oglądnęli film, który łączył przeszłość z teraźniejszością, pokazywał w jaki sposób szkoła kultywuje pamięć o swoich Patronach oraz kontynuuje ich dzieło poprzez różnorodne działania. Przekazujemy naszym uczniom te wartości, którymi kierowali się w życiu i walce Józefina i Emil Mikowie – honor, odwaga, miłość do Ojczyzny, Boga i człowieka, oraz poczucie odpowiedzialności za naród i Polskę.

Kolejnym punktem tego wyjątkowego święta było przedstawienie przygotowane przez uczniów pod opieką nauczycielek Barbary Brenkus oraz Bogumiły Machajdy. Motywem przewodnim widowiska była podróż bohatera, który po latach życia w mieście z dala od rodzinnej Orawy stracił sens życia. Nie wierzy w to, że można całe życie kochać tego samego człowieka, tę samą ojczyznę, przestał wierzyć w Boga. Ratunkiem dla niego staje się przewodnik, którego spotyka pewnej burzowej nocy. Przypomina mu on, że powinien przyglądnąć się bliżej życiu ludzi, którzy żyli na Orawie wcześniej. W ich życiorysie odnajdziemy wartości, dzięki którym nasze życie stanie się pełniejsze bowiem „nikt tak pięknie nie wskaże nam drogi jak ci, którzy nią przeszli”.

Akademia dostarczyła wszystkim zebranym wielu niezapomnianych wzruszeń, zarówno poetyckich jak i muzycznych. Była to dla wszystkich cenna lekcja historii.

Po programie artystycznym głos zabrali zgromadzeni goście m.in. Wójt Gminy Lipnica Wielka, wiceprzewodniczący Rady Gminy, Przewodnicząca Komisji Oświaty, Dyrektor BgPN, p. Wizytator, p. F. Adamczyk, p. B. Jazowski, p. M. Hrustek, którzy gratulowali społeczności szkoły godnych naśladowania Patronów, podziękowali uczniom i nauczycielom oraz życzyli dalszych sukcesów.

Na koniec p. Dyrektor Edyta Mikłusiak podziękowała, wszystkim za zaangażowanie, trud i pomoc w zorganizowanie Święta Patronów Szkoły, a gościom za piękne i ciepłe słowa podczas jubileuszu, za życzenia i gratulacje, które będą motywacją do jeszcze większego wysiłku na rzecz szkoły i całego środowiska.

Po części artystycznej wszyscy przeszli do budynku szkoły, by wspólnie zjeść przygotowany na tę uroczystość obiad. Na korytarzu szkolnym można było obejrzeć wystawę przygotowaną specjalnie z tej okazji. Dzięki zdjęciom z życia Patronów i szkoły, starym dokumentom można było przenieść się w czasie i przywołać wspomnienia. Zostały również wyłożone Kroniki Szkolne oraz Księga Pamiątkowa, w której zaproszeni goście złożyli pamiątkowe wpisy. Goście otrzymali w prezencie świeczkę jako symbol pamięci o Józefinie i Emilu Mikach, aby ideały Patronów były wciąż żywe.

Józefina i Emil Mikowie towarzyszą nam każdego dnia, są jak „karty księgi ofiary i wiary w człowieka”, a tą księgę my ciągle na nowo czytamy.

Fot. Grzegorz Rzepiszczak

Tekst: Edyta Mikłusiak, Barbara Brenkus

Drukuj stronę Drukuj stronę