20. lecie oddziału Górali Orawskich Związku Podhalan w Lipnicy Wielkiej

20. lecie oddziału Górali Orawskich Związku Podhalan w Lipnicy Wielkiej

W niedzielę 4 czerwca 2023 r. w Lipnicy Wielkiej Odział Górali Orawskich Związku Podhalan obchodził 20-lecie działalności. Uroczystość rozpoczęła Msza św. koncelebrowana przez ks. proboszcza Jerzego Bargiela, księdza Władysława Zązla – honorowego kapelana Związku Podhalan oraz ks. wikarego Mateusza Zbroję. Kazanie wygłosił ksiądz Władysław Zązel, nawiązując w nim m.in. do postaci wielkich Orawian i lipniczan.

Po Mszy Św. w uroczystym orszaku zaproszeni goście, członkowie ZP oraz poczty sztandarowe
z oddziałów Związku w Lipnicy Wielkiej, Jabłonki, Sidziny, Spytkowic, Klikuszowej, Podszkla oraz delegacji z Orawki przemaszerowali do Domu Ludowego. Po odśpiewaniu hymnu Związku Podhalan rozwiązano poczty sztandarowe. Całą uroczystość prowadził sekretarz oddziału Jan Kuliga. Najpierw głos zabrał obecny prezes Patryk Rudnicki, przedstawiając krótką historię oddziału. Wyróżnił wszystkie zarządy z prezesami: Robertem Kowalczykiem, Adamem Mikłusiakiem i Elżbietą Mikłusiak. Następnie głos zabrali zaproszeni goście: w imieniu Zarządu Głównego Związku Podhalan im. Świętego Jana Pawła II członek prezydium Anna Trebunia-Wyrostek, były prezes ZP Maciej Motor-Grelok, przedstawiciele orawskiego oddziału z Jabłonki Julian Stopka i Emila Rutkowska, gratulacje złożył również Wójt Gminy Lipnica Wielka Mateusz Lichosyt. O historii małżeństwa Mików opowiedział Robert Kowalczyk. Na zakończenie wystąpiła muzyka w składzie Marcin Kowalczyk, Robert Kowalczyk, Dominik Bodzioch, Stanisław Jaromin, Samuel Jaromin i Justyna Kulka. Wiersze Emila Kowalczyka recytowała Julia Jazowska.

Jednym z głównych celów oddziału ZP w Lipnicy Wielkiej jest kształtowanie szacunku do kultury ojców, świadomego uczestnictwa w szeroko pojętej tradycji Orawy, umiłowanie małej ojczyzny, znajomość jej folkloru i historii oraz aktywne uczestnictwo w życiu religijnym, społecznym i kulturalnym wsi. Oddział powstał na przełomie 2002 i 2003 roku. Inicjatorem jego założenia był dr Emil Kowalczyk. Już w 2003 poświęcono sztandar Oddziału Górali Orawskich Związku Podhalan w Lipnicy Wielkiej. Członkowie Oddziału widoczni są w czasie uroczystości gminnych, państwowych, religijnych. Są także współorganizatorami niektórych wydarzeń kulturalnych, współpracując z Gminnym Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej i innymi organizacjami.

Robert Kowalczyk – fot. Bronek Kowalczyk

Drukuj stronę Drukuj stronę