240 tys. zł na Laboratoria Przyszłości w Gminie Lipnica Wielka!

Z ogromną przyjemnością informujemy o kolejnych środkach finansowych, które zasilą gminny budżet. Pozyskaliśmy w ramach Programu Laboratoria Przyszłości dofinansowanie dla szkół podstawowych w wysokości 240 tys. zł na zakup wyposażenia m.in: drukarki 3D z akcesoriami, mikrokontrolery, stacje lutownicze i sprzęt multimedialny do nagrań.

Laboratoria Przyszłości to program skierowany do szkół podstawowych, którego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają wsparcie finansowe na zakup wyposażenia niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych i manualnych wśród dzieci i młodzieży. Zakupione pomoce dydaktyczne będą wykorzystywane w realizacji podstawy programowej, na zajęciach dodatkowych, kołach zainteresowań i w przygotowaniach do konkursów.
Udział w Laboratoriach Przyszłości pozwala na sfinansowanie zakupu wyposażenia, które już od 2022 r. będzie obowiązkowe w każdej szkole podstawowej. Szkoła ma zagwarantowany budżet dla siebie, który uzależniony jest od liczby uczniów.

Marzena Michalak

Drukuj stronę Drukuj stronę