5. Edycja Biegu Pasterskiego w Lipnicy Wielkiej. Klasyfikacja szkół podstawowych o Puchar Wójta Gminy Lipnica Wielka

Regulamin V Pasterskiego Biegu Przełajowego

CELE:
– Stworzenie możliwości sportowego spędzenia wolnego czasu.
– Podnoszenie poziomu zdrowotnego i odbudowy psychicznej poprzez kontakt z naturą.
– Nawiązywanie kontaktów między uczestnikami biegów.
– Podnoszenie sprawności fizycznej wśród uczestników.
– Realizacja aspiracji sportowych.

CHARAKTER IMPREZY:

– impreza sportowa

– impreza ma charakter otwarty


TERMIN ZAWODÓW:
– 22 czerwiec 2021 r. (wtorek) początek zawodów ok. godz. 10:00

MIEJSCE ZAWODÓW:
– Stadion Sportowy w Lipnicy Wielkiej.

TRASA ZAWODÓW:

– Trasy na Stadionie Sportowym w Lipnicy Wielkiej.

ORGANIZATOR:
– Wójt Gminy Lipnica Wielka,
– Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej,

– Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lipnicy Wielkiej.

UCZESTNICY:
– W biegach startują wszyscy chętni według podanych kategorii wiekowych, nie posiadający przeciwwskazań do uczestnictwa w lekcji wychowania fizycznego, osobno dziewczęta i chłopcy

ZGŁOSZENIA:
– Na kartach startowych stanowiących załącznik do niniejszego regulaminu. mailowo do 17.06.2021 r. adres e-mail: kultura@lipnicawielka.pl lub telefonicznie do Gminnego Centrum Kultury tel:18 26 346 38;

NAGRODY:
– Dla pierwszych trzech rzeczowe;
– Pierwszych sześciu – dyplomy;

DYSTANSE i KATEGORIE WIEKOWE:
2012 i młodsi 400 m (dziewczynki i chłopcy)

2011 -2010 600 m (dziewczynki i chłopcy)

2009 -2008 600 m (dziewczynki) 800 m (chłopcy)

2007 – 2006 800 m (dziewczynki) 1000 m (chłopcy)

od 2005 (KATEGORIA OPEN) 1000 m

SPRAWY RÓŻNE:

Klasyfikacja szkół podstawowych o Puchar Wójta Gminy Lipnica Wielka;

– Zawodnicy nie mogą biegać w kolcach;

– Dojazd uczestników na zawody z innej gminy we własnym zakresie.

– W sprawach spornych decyzję ostateczną podejmuje organizator;

– Organizator zapewnia posiłek i napój dla uczestników biegu

– W przypadku braku warunków do przeprowadzenia imprezy organizator ma prawo do jej odwołania lub przeniesienia na inny termin.

– Uczestnictwo w zawodach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika (zdjęć, nagrań filmowych) w materiałach promocyjnych, prasie oraz na stronie internetowej Organizatorów. Przetwarzanie i gromadzenie danych osobowych odbywa się w zgodzie z powszechnie obowiązującym prawem, w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych.

– Informacje na bieżąco na www.lipnicawielka.pl

fot. Andrzej Habina

Drukuj stronę Drukuj stronę