Aktualizacja aplikacji „MOJE ODPADY” w przypadku braku aktualnego harmonogramu

W związku z wieloma informacjami dotyczącymi braku aktualnej informacji o harmonogramie wywozu odpadów zalecamy odinstalowanie aplikacji, a następnie ponowną jej instalację na telefonie. Po takim działaniu aplikacja zostanie zaktualizowana i harmonogram wywozów odpadów będzie aktualny.

Aplikację można pobrać z poniższych linków:

  1. Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mojeodpady&hl=pl
  2. Apple Store: https://apps.apple.com/us/app/moje-odpady/id1248697353

Drukuj stronę Drukuj stronę