Aktywna tablica

Aktywna tablica w Gminie Lipnica Wielka

W 2022 roku realizowana jest kolejna edycja Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024. Szkoła podstawowa kształcąca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami mogła  wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości do 35 000 zł natomiast wkład własny gminy wynosi 8 750,00 zł.

W tym roku dofinansowanie w maksymalnej wysokości otrzymała Szkoła Podstawowa nr 4 im. dra Emila Kowalczyka w Lipnicy Wielkiej.

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych oraz narzędzi do terapii dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych, a tym samym możliwość wykorzystania nowych technologii w procesie kształcenia, będą niezwykle korzystne dla różnych aspektów rozwoju kompetencji oraz umiejętności uczniów i nauczycieli.

M. Michalak

Drukuj stronę Drukuj stronę