Aktywna tablica w Gminie Lipnica Wielka

Aktywna tablica w Gminie Lipnica Wielka

Gmina Lipnica Wielka uzyskała dofinansowanie w wysokości 35.000,00 zł ze środków publicznych ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” w 2023 roku. Gmina zapewni wkład własny w wysokości 8 750,00 zł. Całość przedsięwzięcia wynosi 43 750,00 zł.
Wsparcie zostało przyznane Szkole Podstawowej nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi w Lipnicy Wielkiej. W ramach udzielonego wsparcia finansowego zostanie zakupiony sprzęt, pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Celem dotacji jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym sprzętu, pomocy dydaktycznych, narzędzi do terapii, wybranych przez szkołę zgodnie z potrzebami oraz podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli poprzez wykorzystania nowych technologii.

M. Michalak

Drukuj stronę Drukuj stronę