Aktywna Tablica w Gminie Lipnica Wielka

Informujemy, że Gmina Lipnica Wielka w październiku 2021 r. pozyskała dofinansowanie w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica 2021” dla dwóch szkół:
1.  Szkoły Podstawowej im. Bł. Jana Pawła II w Kiczorach
2.  Zespołu Szkół w Lipnicy Wielkiej (Liceum i Technikum).
Gmina otrzyma 42 000 zł dotacji – wkład własny to kwota 10 500 zł. Łączna wartość projektu wynosi 52 500,00 zł w ramach których zostaną zakupione interaktywne monitory dotykowe oraz laptopy wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej.
Celem Rządowego programu „Aktywna tablica” jest m.in. rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli, w szczególności w zakresie posługiwania się TIK w procesie kształcenia lub uczenia się; kształtowanie kompetencji społecznych i twórczych uczniów, w tym umiejętności pracy zespołowej; rozwój postaw kreatywności, przedsiębiorczości uczniów i nauczycieli; wspieranie innowacyjnych metod pracy; wykorzystanie w praktyce szkolnej zastosowań w różnych konfiguracjach pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK.

Marzena Michalak

Drukuj stronę Drukuj stronę