odpady

Harmonogramy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informujemy, że harmonogramy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są już rozprowadzane.

Przesyłka zawiera:

 • blankiety opłat,
 • ankietę dotyczącą zagospodarowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym,
 • harmonogram odbioru odpadów komunalnych,
 • ulotki informacyjne,
 • naklejkę z numerem domu, którą należy przykleić na pojemniku na odpady komunalne zmieszane w oznaczonym miejscu:

Jeżeli ktoś z Państwa nie otrzyma naklejki w ww. przesyłce, prosimy o cierpliwość, ponieważ naklejki dla niektórych nieruchomości zostaną dosłane w późniejszym terminie.

Jednocześnie bardzo prosimy o wypełnienie dołączonej ankiety i dostarczenie jej do Urzędu Gminy w terminie oznaczonym na ankiecie.

Przypominamy również, że segregacja odpadów jest obowiązkowa dla WSZYSTKICH nieruchomości.

MAŁOPOLSKIE OSP 2023

 MAŁOPOLSKIE OSP 2023

Gmina Lipnica Wielka zakupiła:

 • 7 kompletów ubrań ochronnych (składających się z kurtki i spodni);
 • 7 par butów strażackich;
 • 4 hełmy

dla lipnickich Strażaków.

Zakup ubrań był dofinansowany z pomocy finansowej Województwa Małopolskiego na zakup odzieży specjalistycznej

w ramach działania MAŁOPOLSKIE OSP 2023 w wysokości 15.000,00 zł.

Całkowity koszt zakupionej odzieży 31.701,59 zł.

plac rekreacyjno-sportowy

Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa MIRS 2023″ >>> Plac rekreacyjno-sportowy przy Szkole Podstawowej im. Bł. Jana Pawła II w Kiczorach.

Mieszkańcy Kiczor mają powody do zadowolenia ponieważ przy Szkole Podstawowej powstał nowy kolorowy plac rekreacyjno sportowy, który mamy nadzieję sprosta wysokim oczekiwaniom jej użytkowników. Plac sportowo-rekreacyjny zajmuje powierzchnię o wymiarach 18 x 10 m.Obszar przeznaczony na inwestycje z porośniętej trawą łąki stał się placem o nawierzchni amortyzującej upadek, ponadto zainstalowano certyfikowane urządzenia sportowo-rekreacyjne i inne elementy małej architektury (dwie ławki parkowe i dwa kosze na śmieci).

Na placu sportowo-rekreacyjnym umieszczono atrakcje dla dzieci najmłodszych jak i starszych:

 • ścianka wspinaczkowa z 2 drabinkami
 • wieża ze ślizgawką zawiera 1x wieżę, 1x ślizgawkę nierdzewną, 1x siatkę, 1x rurę strażacką, 1x drążek do podciągania
 • sprężynowiec bujak 2 szt.
 • zestaw wspinaczkowy 1 szt. zawiera: 1x siatka wspinaczkowa, 1x drabinka linowa, 2x lina wspinaczkowa, 1x ścianka wspinaczkowa

Dodatkowo od strony istniejącego boiska sportowego zamontowano wysokie ogrodzenie 4 metrowe chroniącego dzieci, które będą na placu rekreacyjno-sportowym przed uderzeniami piłki.

Na placu sportowo-rekreacyjnym znajduje się również tablica informująca m.in. o bezpiecznym i prawidłowym korzystaniu z terenu.

Nasz plac to inwestycja w zdrowie i kondycję, najlepsze ćwiczenie integracji sensorycznej, koordynacji, kreatywności i sposób na to, by oderwać najmłodszych i starszych od telewizorów i smartfonów, a taka aktywność zawsze będzie procentować. Poza tym nowy plac rewelacyjnie podkreśla infrastrukturę szkolną, ponadto pięknie zagospodarowuje teren między szkołą a boiskiem sportowym.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 162.623,22 zł.

Inwestycja zrealizowana w 2023 r. przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w wysokości 77.590,00 zł. co stanowi 47,71% kosztów,

pozostałe koszty gmina pokryła ze środków własnych 52,29%.

Informacja

Planowane przez Gminę terminy odbioru odpadów

W związku z przedłużającym się postępowaniem przetargowym dot. odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, a także w związku z nieprawidłowościami w przepływie danych, uprzejmie informujemy, że wkrótce na stronie internetowej pojawi się nowy roczny harmonogram odbioru odpadów.

Dodatkowo przekazujemy PLANOWANE przez Gminę terminy odbioru odpadów:

– Lipnica Wielka 1-208 – 24.01.2024 r.

– Lipnica Wielka 208-755 – 17.01.2024 r.

– Lipnica Wielka 756-1171 oraz Kiczory – 31.01.2024 r.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych ustalany jest z firmą wyłonioną w postępowaniu przetargowym, po podpisaniu umowy, w związku z tym podane daty są terminami PLANOWANYMI, które mogą ulec zmianie.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy!

wsparcie na wymiane pokryc dachowych z azbestu

Rozpoczął się II nabór wniosków o dotacje na wymianę pokryć dachowych z azbestu w gospodarstwach rolnych.

Rozpoczął się II nabór wniosków o dotacje na wymianę pokryć dachowych z azbestu w gospodarstwach rolnych. Wsparcie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Wnioski o granty będą mogli składać rolnicy, którzy jeszcze nie skorzystali z dofinansowania na wymianę pokryć dachowych z azbestu w ramach KPO.

Wysokość wsparcia wynosi 40 zł/m2 wymienianego pokrycia dachu. Dofinansowanie przysługuje maksymalnie do 500 m2 wymienionego pokrycia dachu.

Budżet naboru wynosi 250 mln zł.

W regulaminie wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem na wymianę pokryć dachowych z azbestu wprowadzono korzystne dla rolników zmiany, m.in.:
1. Umożliwiono wymianę pokrycia dachowego z azbestu na budynkach służących produkcji rolnej również w gminach miejskich.
2. Zmniejszono liczbę załączników do wniosku.
3. Wydłużono termin dla wnioskodawców na uzupełnienie wniosku lub złożenie wyjaśnień z 7 do 14 dni.
4. Wprowadzono bardziej precyzyjne zawiadomienia wysyłane do wnioskodawców m.in. o potrzebie uzupełnienia wniosku lub złożenia wyjaśnień.

Wnioski należy składać za pośrednictwem formularza elektronicznego na Platformie Usług Elektronicznych.

Nabór wniosków trwa do 12 stycznia 2024 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków można znaleźć na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).”