Ogłoszenie

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnicy Wielkiej będzie nieczynna w dniu 22 sierpnia

Uprzejmie informujemy, że dnia 22 sierpnia (wtorek) 2023 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnicy Wielkiej będzie nieczynna.

W oznaczonym dniu pracownicy GBP przebywać będą z grupą dzieci i młodzieży, na wyjazdowej lekcji bibliotecznej, organizowanej w ramach realizowanego przez jednostkę projektu pn. „Moja droga do Polski” z Programu Patriotyzm Jutra.

Za niedogodność przepraszamy.

nternetowy Konkurs Wiedzy pn. „Moja droga do Polski” - plakat

Internetowy Konkurs Wiedzy pn. „Moja droga do Polski” 100. rocznicę wydania pamiętnika ks. Ferdynanda Machaya „Moja droga do Polski”

Ogłaszamy internetowy konkurs wiedzy pn. „Moja droga do Polski”. W tym roku mija 100. rocznica wydania pamiętnika ks. Ferdynanda Machaya „Moja droga do Polski”. Autor w swojej książce przedstawił w sposób bardzo interesujący dzieje swojego uświadomienia narodowego, a także swoich licznych rodaków. Sporo tu wydarzeń z historii Polski i historii Orawy, także wiele nazwisk liczących się w życiu politycznym nie tylko Orawy, ale także Polski. Główne konteksty historyczne utworu to walka niepodległościowa na Orawie, kształtowanie się granicy południowej Rzeczypospolitej. Pytania będą dotyczyć bohaterów książki Ferdynanda Machaya i przedstawionych tam wydarzeń.

Zasady są proste!

Od 02.08.2023 r. przez 12 dni na Facebooku Gminy Lipnica Wielka o godzinie 13.00 będziemy umieszczać jedno pytanie. Pierwsze 20 osób z właściwymi odpowiedziami dostaną punkty.

Punktacja: 1 osoba 20 pkt., 2 osoba 19 pkt., 3 osoba 18 pkt., itd.

Po dwunastu dniach zsumujemy i wyłonimy zwycięzców, dlatego opłaca się brać udział każdego dnia!

Zapraszamy już w ŚRODĘ o godz. 13.00 na pierwsze pytanie.

Źródło:

1. http://mbc.malopolska.pl/dlibra/docmetadata?id=8111&from=publication

2. Machay F.: „Moja droga do Polski”.

LI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Lipnica Wielka

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) zwołuję LI Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Lipnica Wielka w dniu 24 lipca 2023 roku (tj. poniedziałek) o godz. 16:30 w Sali Obrad – Lipnica Wielka 521.

Proponowany porządek obrad Sesji:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lipnica Wielka na cele rolne.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia fragmentów nieruchomości gruntowych stanowiącej własność Gminy Lipnica Wielka na okres 3 lat.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2023.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnica Wielka.
  7. Wolne wnioski i zapytania.
  8. Zakończenie Sesji.
wybory MIR

Wybory do izb rolniczych w 2023 roku

Informujemy, że na dzień 24 września 2023 roku wyznaczono wybory do Rad Powiatowych oraz Walnego Zgromadzenia Małopolskiej Izby Rolniczej.

Pełnomocnikiem ds. organizacji w/w wyborów na terenie Gminy Lipnica Wielka jest Jan Kuliga – Sekretarz Gminy.

W dniach 17-28 lipca 2023 roku można zgłaszać kandydatów do pracy w okręgowej komisji wyborczej. Zgłoszenia należy dokonać u pełnomocnika gminnego ds. wyborów w godzinach pracy Urzędu. Pełna informacja na stronie: https://mir.krakow.pl/artykuly/Nab%C3%B3r-kandydat%C3%B3w-do-pracy-w-okr%C4%99gowych-komisjach-wyborczych,15649.html

Więcej informacji na temat wyborów można odnaleźć także na stronach:

Małopolskiej Izby Rolniczej https://mir.krakow.pl/wybory oraz na stronie https://www.tygodnik-rolniczy.pl/wiadomosci-rolnicze/izby-rolnicze/wybory-do-izb-rolniczych-w-2023-kiedy-rolnicy-zaglosuja-2435110

Uwaga zamknięta droga

DROGA ZAMKNIĘTA

W związku z remontowaną drogą powiatową w miejscowości Lipnica Wielka sołectwie Skoczyki, zawiadamiamy, że w dniach 20, 21 lipca (czwartek, piątek)  będą prowadzone prace bitumiczne całą szerokością jezdni.

Droga będzie nieprzejezdna w godzinach od 7:00 do godz. 20:00

odpady

Obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego informuje, że w dniu 24 maja 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw. Wprowadziła ona między innymi obowiązek wpisania się do rejestru BDO dla nowego rodzaju podmiotów. Dlatego do 24 sierpnia 2023 roku w rejestrze BDO, poprzez stronę internetową http://www.rejestr-bdo.mos.gov.pl, powinien się zarejestrować przedsiębiorca, który:

  1. prowadzi jednostkę handlu detalicznego, hurtowego lub gastronomiczną, gdzie oferuje kubki czy pojemniki jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych (do żywności przeznaczonej do bezpośredniego spożycia) lub pakuje napoje, żywność w te opakowania (w tym za pomocą urządzenia vendingowego),
  2. wprowadza do obrotu (produkuje lub przywozi z zagranicy) produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych (pojemniki na żywność, paczki i owijki, pojemniki na napoje o pojemności do 3 litrów, kubki na napoje, w tym pokrywki i wieczka, lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego, chusteczki nawilżane, balony, wyroby tytoniowe z filtrami, oraz podpaski higieniczne, tampony i aplikatory do tamponów) lub narzędzia połowowe zawierające tworzywa sztuczne.

Jeśli podmiot ma już wpis w rejestrze BDO z innego zakresu to powinien złożyć wniosek aktualizujący wpis. Dodatkowe informacje dotyczące składania wniosków w rejestrze BDO można znaleźć na stronie www.malopolska.pl/rejestr

Więcej informacji o nowych obowiązkach, opłatach i sprawozdaniach znajduje się na stronie www.malopolska.pl/plastik

Diablak SALCO SKYMARATHON już 8 lipca!

Diablak SALCO SKYMARATHON już 8 lipca!

Kolejny raz w tym roku biegaczy górskich gościć będziemalownicza Lipnica Wielka. W najbliższą sobotę u podnóża Babiej Góry wystartuje Diablak SALCO SKYMARATHON! W ramach wydarzenia odbędą się dwa biegi górskie, krótszy Diablak SALCO SKYRACE® na dystansie 22 km oraz dłuższy – 40 km – Diablak SALCO SKYMARATHON.

Trasy obu biegów głównie prowadzą przez teren Babiogórskiego Parku Narodowego. Uczestnicy zawodów będą mieli okazję zdobywać szczyt Królowej Beskidów najbardziej urokliwymi szlakami i pojawią się na Diablaku – w zależności od wybranego dystansu – 2 lub 3 razy, wbiegając na szczyt za każdym razem innym szlakiem turystycznym.

Diablak SALCO SKYRACE® – 22 km, +1900 m/-1900 m

Trasa biegu: Polana Stańcowa – zielony szlak turystyczny – Babia Góra – Przełęcz Brona – Schronisko PTTK Markowe Szczawiny – Zawoja Markowa – niebieski szlak turystyczny –-czarny szlak turystyczny – Schronisko PTTK Markowe Szczawiny – Skręt Ratowników – Perć Akademików – Babia Góra – zielony szlak turystyczny – Polana Stańcowa

Diablak SALCO SKYMARATHON – 40 km, +3000 m/-3000 m

Trasa biegu: Polana Stańcowa – zielony szlak turystyczny – Babia Góra – Przełęcz Brona – Mała Babia Góra – Żywieckie Rozstaje – Schronisko PTTK Markowe Szczawiny – zielony szlak turystyczny – Zawoja Markowa – niebieski szlak turystyczny – czarny szlak turystyczny – Schronisko PTTK Markowe Szczawiny – Skręt Ratowników – Perć Akademików – Babia Góra – czerwony szlak turystyczny – Sokolica – Przełęcz Krowiarki – niebieski szlak turystyczny – Szkolnikowe Rozstaje – Perć Przyrodników – czerwony szlak turystyczny – Babia Góra – Polana Stańcowa.

Trasa biegu Diablak SALCO SKYRACE® posiada certyfikat International Skyrunning Federation. Dodatkowo, oba biegi ze względu na wymagający charakter tras oraz dużą liczbę przewyższeń, będą rozgrywane w randze Pucharu Polski Skyrunning.

Najbliższy weekend zapowiada się na Babiej Górze słonecznie, także na Uczestników wydarzenia, oprócz emocji, czeka niesamowita panorama na Tatry oraz Beskidy, a na mecie pamiątkowa kurtka Finishera!

Sponsorem tytularnym wydarzenia jest bardzo dobrze znana w świecie biegów górskich marka SALCO, producent soli bocheńskiej o niezwykłych właściwościach terapeutycznych.

Pozostali Sponsorzy i Partnerzy biegu: Garmin Polska, AMC Petzl Polska, Gmina Lipnica Wielka, Babiogórski Park Narodowy, Nadleśnictwo Nowy Targ.

Szczegółowe informacje o wydarzeniu znajdują się na stronie: http://biegnababia.pl/

Zdjęcia: Magdalena Sedlak, Dominika Rakszewska

młotek sądowy

Wybory ławników sądowych

INFORMACJA O WYBORACH ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH W 2023 ROKU

Informacje ogólne

Zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 217 z późn. zmianami) wybory ławników odbywają się najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników. Obecna kadencja kończy się w roku 2023.

Kto może zgłosić kandydata?

Kandydatów na ławników (do 30 czerwca 2023 roku) zgłaszają radom gmin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, 

2) jest nieskazitelnego charakteru, 

3) ukończył 30 lat, 

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5) nie przekroczył 70 lat,

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze, 

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, 

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń, 

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy, 

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy, 

6) duchowni, 

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej, 

8) funkcjonariusze Służby Więziennej,

9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Jakie dokumenty należy złożyć?

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia na ławnika sądowego do której kandydat ma obowiązek załączyć:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście osób zgłaszających kandydata.

Wzór karty zgłoszenia na ławnika określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. z 2011 r. Nr 121, poz. 693 i z 2022 r. poz. 2155)