Betlejemcy z Lipnicy we Wrocławiu

Zespół „Orawiacy” z Lipnicy Wielkiej wziął udział w 25. Wrocławskiej Kuti organizowanej pod patronatem Przewodniczącego Rady Miasta Wrocław.

W piątek, 22 stycznia, odbyło się tradycyjne spotkanie bożonarodzeniowe wrocławskich mniejszości narodowych i etnicznych – Wrocławska Kutia. Nasz zespół zaprezentował kilka orawskich pastorałek. Głównym organizatorem Kutii, był Ihor Salamon – przewodniczący wrocławskiego Związku Ukraińców. Przy wspólnym stole spotkali się Ukraińcy, Polacy, Niemcy, Bułgarzy, Żydzi, Grecy, Austriacy, Czesi, Łużyczanie, Karaimi, obecni byli konsulowie, władze miasta. Wspólna biesiada rozpoczęła się od dzielenia się prosforą, czyli kawałeczkami pszennego chleba na zakwasie, posmarowanego miodem.

W sobotę natomiast nasz zespół  przedstawił „Betlejemców” na RADOSNYM KOLĘDOWANIU – DZIEŃ JEDNOŚCI CHRZEŚCIJAN  w auli ORATORIUM MARIANUM w głównym gmach UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO.  Na scenie z  kolędami i bożonarodzeniowymi obrzędami zaprezentowały się jeszcze: Dziecięcy Teatr Pieśni „Solovjata” działający we Wrocławiu, Dziecięcy zespół „Barwinok”, Zespół „Wyszywanka” z Białorusi, Chór kameralny „Canta Nibiscum”, Zespół „Menstreli” z Ukrainy

Drukuj stronę Drukuj stronę