Budowa placu sportowo-rekreacyjnego przy szkole podstawowej nr 3 w Lipnicy Wielkiej w ramach MIRS 2021

W ramach ogłoszonego wiosną naboru wniosków pn. „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS” w 2021 roku Gminie Lipnica Wielka uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego przyznano pomoc finansową w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego na BUDOWĘ PLACU SPORTOWO-REKREACYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W Lipnicy Wielkiej w wysokości 105 870,00 zł. co stanowi 34,27% całości wydatków poniesionych na inwestycję.

Całkowity koszt zadania wyniósł 308 914,50 zł.

W ramach projektu wybudowano od podstaw ogólnodostępny plac sportowo-rekreacyjny zlokalizowany bezpośrednio przy Szkole Podstawowej nr 3 i boisku sportowym.

Plac sprzyja aktywności fizycznej, rozwijaniu siły, zręczności i wytrzymałości wśród użytkowników placu, którymi są dzieci i ich rodzice, młodzież oraz osoby dorosłe.

Dzięki wykonaniu dodatkowych furtek poprawiła się dostępność placu bezpośrednio z drogi dz. ewid. nr 6299 natomiast drugie dojście poprawia komunikację pieszą na teren szkolny.

Plac sportowo-rekreacyjny zajmie powierzchnię o wymiarach 23,15 x 10,20 m.

Proces inwestycyjny rozpoczął się od uzyskania zgód na wycinkę drzew, ogłoszenia postępowania przetargowego, wyboru najkorzystniejszej oferty, podpisania umowy z Wykonawcą (09.11.2021 r), który rozpoczął roboty budowlane. Następnie 30.11.2021 r. podpisano umowę z Województwem Małopolskim.

Na placu sportowo-rekreacyjnym umieszczone są liczne atrakcje dla dzieci najmłodszych jak i starszych, m.in.:drabinka do akrobacji, duży zestaw zabawowy, twister do ćwiczeń, huśtawka wagowa i  podwójna, moduł liczydło, tablica edukacyjna labirynt oraz bujak na sprężynach.

Ponadto nawierzchnia pod urządzeniami jest wykonana z bezpiecznego tworzywa, elastycznego i  amortyzującego upadki. Dodatkowy teren dojścia do placu utwardzony został kostką brukową.

Wszystkie te elementy posiadają niezbędne atesty i certyfikaty bezpieczeństwa.

Całość inwestycji otoczona jest zielenią oraz infrastrukturą niezbędną do tworzenia miejsca służącego odpoczynkowi, m.in. chodniki, ławeczki, latarnie, kosze na śmieci. Na placu sportowo-rekreacyjnym znajduje się również tablica informująca m.in. o bezpiecznym i prawidłowym korzystaniu z terenu oraz tablica informująca o dofinansowaniu.

Drukuj stronę Drukuj stronę