Teatr ze społecznością w Lipnicy Wielkiej

Teatr ze społecznością w Lipnicy Wielkiej

Uwaga, uwaga!!! Tego jeszcze u nas nie było.

Teatr ze społecznością to innowacyjne działanie, które odbędzie się po raz pierwszy w Lipnicy Wielkiej.

Zapraszamy dosłownie każdego, który chciałby poznać pracę z teatrem, zarówno od strony aktorskiej, scenograficznej, technicznej.

Zapraszamy osoby indywidualne, zespoły regionalne, zespoły muzyczne, zespoły teatralne, koła gospodyń…

Zapraszamy dzieci, młodzież, dorosłych, seniorów.

Doświadczonych i bez doświadczenia.

Wspólnie stwórzmy niepowtarzalne dzieło, które zostanie zaprezentowane przy Święcie Pasterskim.

Pierwsze spotkanie z reżyserem Bogusławem Byrskim w najbliższy poniedziałek, 20 marca o godzinie 17.15 w Domu Ludowym w Lipnicy Wielkiej.

Efekt końcowy zależy tylko i wyłącznie od nas i naszej wyobraźni!!!

Jeśli chcesz przeżyć wspaniałą przygodę to zapraszamy!

Zaprasza Gminne Centrum Kultury wraz z partnerami projektu.

W ramach projektu Skarby Górali spoza Podhala.

Nasze dwie grupy na 10. Orawskich Posiadach Teatralnych

Nasze dwie grupy na 10. Orawskich Posiadach Teatralnych

Bardzo miło nam poinformować, iż w ramach 10. Posiadów Teatralnych na Orawie zaprezentowane zostaną aż dwa spektakle z naszej gminy. Trzymajcie kciuki i przyjdźcie do Orawskiego Centrum Kultury w Jabłonce kibicować obu naszym grupom

  • 17 marca w piątek o g. 16.30 Nie-Boska Komedia w wykonaniu Koła Teatralno-Filmowego OBIEKTYWNI-REAKTYWACJA z Lipnicy Wielkiej
  • 19 marca w niedzielę o g. 13.30 Królowa Orawy w wykonaniu Orawskiej Grupy Teatralnej im. dra Emila Kowalczyka
Gminny Przegląd Palm Wielkanocnych w gminie Lipnica Wielka

Gminny Przegląd Palm Wielkanocnych w gminie Lipnica Wielka

Organizatorzy tegorocznego konkursu zachęcają dzieci, młodzież i dorosłych dwóch parafii w Gminie Lipnica Wielka do wzięcia udziału w Przeglądzie Palm Wielkanocnych – osoby indywidualne i grupy zorganizowane

Organizatorzy:

Proboszcz Parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Lipnicy Wielkiej – Murowanicy

Wójt Gminy Lipnica Wielka

Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej

Sołtys i Rada Sołecka w Lipnicy Wielkiej – Murowanicy

Cele przeglądu:

–         kultywowanie tradycji święcenia i przygotowywania palm

–         kultywowanie dawnych wzorów wykonywania palm

–         aktywizacja życia kulturalnego w gminie

Termin: przegląd odbędzie się na placu przykościelnym w Murowanicy w Niedzielę Palmową (2.04.2023) po Mszy Świętej o godzinie 10.00.

Ocena:

–         do oceny palm Organizatorzy powołają Komisję

–         przy ocenie palm wielkanocnych brane będzie pod uwagę tradycyjne zdobnictwo oraz tradycyjny materiał (np. drzewo wierzbowe) z którego wykonana jest palma; tradycyjne winny być wszystkie dodatki, z których budowano palmy

–         materiał, sposób wykonania i kształt muszą być zgodne z lokalną tradycją

–         niedopuszczalne są współczesne, sztuczne materiały

–         pod ocenę będą brane zarówno tradycyjne elementy, jak i ogólny wyraz artystyczny

–         werdykt komisji jest nieodwołalny,  niezaskarżalny i ostateczny

Kategorie oceny:

–         palmy średnie – nie jest oceniana wielkość, wierność tradycji i walory artystyczne; dopuszcza się tylko palmy niesione w pozycji pionowej;

–         palmy małe – oceniana wierność tradycji i walory artystyczne

 Nagrody:

– palmy średnie: nagrody pieniężne lub rzeczowe

–         palmy małe: nagrody rzeczowe (słodycze)

Uwaga: Konkurs palm wielkanocnych jest jedynie dodatkiem, mającym na celu podtrzymanie tradycji wykonywania palm. Istotą jednak w tym dniu jest przeżywanie chrześcijańskiego święta rozpoczynającego Wielki Tydzień – okres przygotowania duchowego do świąt, będącego wyciszeniem, skupieniem i przeżywaniem męki Chrystusa.

Poetycki pokłon wybitnym Orawianom

Poetycki pokłon wybitnym Orawianom

W Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej, w dniu 12 marca 2023 r., odbyło się kolejne spotkanie literackie w ramach cyklu Posiady Orawskie. Tym razem organizatorem tego wydarzenia było Muzeum i Wójt Gminy Lipnica Wielka.

W trakcie literackich posiadów ogłoszono wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Józefa Mikowa- Królowa Orawy”. Członek komisji artystycznej dr Barbara Zgama odczytała protokół obrad jury. Wójt Mateusz Lichosyt wręczył dyplom i główną nagrodę zwyciężczyni konkursu Agnieszce Mędrzak-Sikorze. Następnie laureatka odczytała swoje wiersze: Prawie litania, Plan, Ona i on. Zaprezentowano także teksty pozostałych nagrodzonych w konkursie: Mirosława Kowalskiego z Mysłowic, Marioli Kruszewskiej z Mińska Mazowieckiego, Katarzyny Mańki-Malary z Zielonek woj. mazowieckie i Anny Kokot-Nowak z Przeźmierowo woj. wielkopolskie.

Kustosz Jadwiga Pilch w barwny i ciekawy sposób przypomniała zebranym o 160. rocznicy Powstania Styczniowego. Wspomniano również o postaci Joanny Wilczkowej, której włości stały się zaczątkiem skansenu. Na zakończenie orawscy literaci upamiętnili wybitne orawskie postacie, jak Józefa i Emil Mika, Piotr Borowy, Ferdynand, Karol i Eugeniusz Machayowie, Eugeniusz Stercuła. Swoje teksty zaprezentowali: Irena Grobarczyk, Jan Świdroń, Robert Kowalczyk, Dominika Żywczak. Przeczytano również wiersze Jerzego Kiersztyna. Spotkanie w poetyckiej i ciepłej atmosferze prowadziła dyrektor Dominika Wachałowicz Kiersztyn.

(rob)

fot. Magdalena Kostrzewa-Smreczak

Gminny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Lipnica Wielka

Gminny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Lipnica Wielka

Serdecznie zapraszamy do udziału w Gminnym Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Lipnica Wielka, który odbędzie się w dniu 18 marca 2023 (sobota) na Hali Sportowej w Lipnicy Wielkiej.

  • Szkoły Podstawowe kl. IV–VIII – dziewczęta i chłopcy bez podziału na grupy – g. 9:00 (tylko dzieci z gminy Lipnica Wielka, mistrzostwa gminy)
  • Open – bez podziału wiekowego oraz na kobiety i mężczyzn – g. 13.00

Zgłoszenia chęci uczestnictwa poprzez karty zgłoszeń przyjmuje do dnia 15.03.2023 Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej osobiście lub: nr tel. 18 26 346 38 / mail: kultura@lipnicawielka.pl

Istnieje możliwość w pojedynczych przypadkach zgłoszenia się w dniu zawodów.

Poniżej przedstawiamy regulaminy zawodów. Prosimy o uważne przeczytanie przed zgłoszeniem uczestnictwa.

Wręczenie stypendiów za wyniki w nauce w pierwszym półroczu roku szkolnego 2022/2023 w SP nr 1 w Lipnicy Wielkiej

Wręczenie stypendiów za wyniki w nauce w pierwszym półroczu roku szkolnego 2022/2023 w SP nr 1 w Lipnicy Wielkiej

2 marca 2023 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi w Lipnicy Wielkiej odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów za wyniki w nauce. Stypendium takie jest przyznawane uczniom, którzy uzyskali średnią ocen powyżej 4,75 oraz bardzo dobre lub wzorowe zachowanie.

Oto nagrodzeni:

  • z klasy VIII – Julia Gombarczyk;
  • z klasy VII – Julia Pawlak;
  • z klasy VI są to: Joanna Łysiak, Małgorzata Łazarczyk, Agata Żurek, Dawid Janowiak;
  • z klasy V są to: Wiktoria Michalak, Norbert Pawlak, Wiktoria Olesińska, Natalia Janowiak, Magdalena Dziubek, Michalina Kuliga, Vanessa Gombarczykowa, Wiktoria Smoleń, Ksawery Papierz;
  • z klasy IV są to: Karolina Klozyk, Krystian Gombarczyk, Bartosz Janowiak, Kamila Ziemiańczyk, Daniel Kamać, Justyna Michalak.

Wszystkim nagrodzony serdecznie gratulujemy wytrwałości i pracowitości. Przypominamy również wszystkim uczniom że od 2022 r. przyznawane jest stypendium Wójta Gminy Lipnica Wielka za wyniki w nauce w klasach 4 – 6, 7 – 8 oraz dwa najwyższe wyniki z egzaminu ósmoklasisty w skali gminy. Wprawdzie nie uczymy się dla szkoły, ani dla pieniędzy tylko dla siebie ale dobrze gdy nasze wysiłki są nagradzane też czymś materialnym.

Łukasz Klozyk

Faktoring - pomoc dla przedsiębiorców

Faktoring – pomoc dla przedsiębiorców

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego wraz z Gminą Lipnica Wielka w ramach wsparcia udzielanego
dla lokalnych przedsiębiorców przygotowała specjalną propozycję finansowania faktur wystawionych
przez dostawców lub wykonawców usług na rzecz Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST), a także
pozostałych przedsiębiorców.
Jeśli realizujesz usługi lub dostawy na rzecz JST, usługa faktoringu przyspiesza wpływ środków na konto
Twojej firmy bez czekania na ustalony termin płatności.

Szczegóły na plakacie.

Wypełnij wstępny wniosek online: www.faktoring.marr.pl

Faktoring - pomoc dla przedsiębiorców
Posiady orawskie "Poetycki pokłon wybitnym Orawianom"

Posiady orawskie „Poetycki pokłon wybitnym Orawianom”

Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej

oraz Wójt Gminy Lipnica Wielka serdecznie

zapraszają na
Posiady orawskie „Poetycki pokłon wybitnym Orawianom”.

Spotkanie odbędzie się 

12 marca 2023 r., godz. 15:00

w Czarnej Karczmie w Muzeum w Zubrzycy Górnej.

W programie:
– wręczenie nagród w Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Józefa Mikowa – Królowa Orawy”,
– 160. rocznica Powstania Styczniowego,
– 72. rocznica śmierci Joanny Wilczkowej,
– wybitni Orawianie upamiętnieni w poetyckim słowie.

Serdecznie zapraszamy!

Posiady orawskie "Poetycki pokłon wybitnym Orawianom"
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Lipnica Wielka

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Lipnica Wielka w 2022 roku z zakresu „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu”.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Lipnica Wielka w 2023 roku z zakresu „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Lipnica Wielka”.

Oferty można składać do 23.03.2023 roku

Szczegóły określono w regulaminie będącym załącznikiem do Zarządzenia nr 7/2023 Wójta Gminy Lipnica Wielka z dnia 01.03.2023 roku.