„Promocja obszaru poprzez wydanie publikacji oraz zakup gadżetów promocyjnych”

Trwa realizacja projektu „Promocja obszaru poprzez wydanie publikacji oraz zakup gadżetów promocyjnych” w ramach poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W roku 2022 obchodzimy 80. rocznicę śmierci Józefiny Mikowej i 90. rocznicę śmierci Piotra Borowego. Wydawana publikacja obejmować będzie życie i działalność Józefiny Mikowej. Opracowane będą też gadżety promocyjne w postaci np. magnesów, przypinek pins z Józefiną Mikową i Piotrem Borowym, smyczy, bidonów i koszulek. Te postacie stanowią dla nas wzór postawy obywatelskiej i patriotycznej, symbolizują walkę niepodległościową Orawy, poświęcenie za Polskę i przywiązanie do wartości chrześcijańskich.

Publikacja od kwietnia 2023 r. będzie ogólnodostępna w bibliotece, a gadżety będą otrzymywać laureaci szkolnych i gminnych konkursów.

Całkowita wartość projektu wynikająca z wniosku i umowy 50 000,00 zł

Wartość dofinansowania 63,63% = 31.815,00 zł

Środki własne = 18 185,00 zł.

Zakończenie realizacji projektu „Na Lipnicy dobrze – działania mające na celu kultywowanie tradycji i przyrody Orawy”

Z przyjemnością informujemy iż Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej na koniec września 2021 zakończyła realizację projektu „Na Lipnicy dobrze – działania mające na celu kultywowanie tradycji i przyrody Orawy” w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Zadanie polegało na organizacji 5 wydarzeń kulturalno-turystycznych. Były to:

  1. Rajd na Babią Górę – wrzesień 2021 – w którym wzięło udział ok. 400 uczestników w różnym wieku – impreza turystyczna zorganizowana we współpracy z Babiogórskim Parkiem Narodowym. Uczestnicy poznali przyrodnicze dziedzictwo regionu i jego znaczenie dla społeczności. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkową bandamę turystyczną oraz ciepły posiłek.
  2. Święto Plonów – wrzesień 2021 – pokaz tradycji związanych ze starodawnymi pracami rolnymi, w których wzięły udział poszczególne grupy społeczne i wiekowe; wydarzenie składało się z turnieju sołectw, pokazu umiejętności rolniczych, kiermaszu rękodzieła ludowego, festiwalu orawskiego smaku, przeglądu folkloru.
  3. Na Lipnicy dobrze – sierpień 2021 – występ profesjonalnej grupy kabaretowej, w którym licznie wzięli udział mieszkańcy i turyści naszego regionu;
  4. Warsztaty filmowe – wrzesień 2021 – poświęcone kulturze Orawy. Efektem warsztatów był wspólnie opracowany film.
  5. Czy Orawa pamięta? -czerwiec – lipiec 2021 – Warsztaty artystyczne z udziałem grup muzycznych, których podsumowaniem było wystawienie widowiska z okazji 100.rocznicy przyłączenia części Orawy do niepodległej Polski (w dniu 01 sierpnia 2021).

GALERIE:

Rajd na Babią Górę

Święto Plonów

fot. Grzegorz Rzepiszczak

Na Lipnicy dobrze

fot. Grzegorz Rzepiszczak

Warsztaty filmowe

Czy Orawa pamięta?

fot. Paweł Pastwa i Bronek Kowalczyk

fot. Piotr Lichosyt

Widowisko patriotyczne „Czy Orawa pamięta?”, Godzina „W”, wręczenie nagród w konkursie plastyczno-literackim „Emil Mika kiedyś i dziś” oraz otwarcie wystawy Łukasza Sowińskiego „Wróciliśmy Polsko!”

W dniu 1 sierpnia, w Lipnicy Wielkiej, w patriotyczne popołudnie zgromadziliśmy się na Placu Piotra Borowego w Lipnicy Wielkiej. Rozpoczęliśmy od strażackiego przemarszu i godziny „W” – oznaczającej uczczenie poprzez minutowy sygnał syreny bohaterów Powstania Warszawskiego. Uczestniczyły w tym nasze jednostki OSP: Lipnica Wielka – Centrum, Lipnica Wielka – Przywarówka oraz Kiczory na czele z Tomaszem Brodą z OSP Kiczory.

Godzina „W” to kryptonim rozpoczęcia Powstania Warszawskiego w 1944 roku. W tym wypadku „W” oznacza wybuch lub wystąpienie. Godzina, o której powstańcy mieli stanąć do walki 1 sierpnia, została wyznaczona 31 lipca 1944 roku. Padło na 17:00, ponieważ w godzinach popołudniowych na ulicach Warszawy panował wzmożony ruch. Dzięki temu łatwiej było wmieszać się w tłum Powstańcom, a także ułatwić im transport broni. W tłumie przechodniów żołnierze AK mieli być mniej widoczni dla Niemców. Powstanie warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. 1 sierpnia 1944 roku do walki w stolicy przystąpiło ok. 40-50 tysięcy powstańców. Planowane na kilka dni trwało ponad dwa miesiące. Warszawa po powstaniu została niemalże całkowicie spalona i zburzona.

Następnie Wójt Gminy Lipnica Wielka Mateusz Lichosyt wręczył nagrody za konkurs plastyczno-literacki „Emil Mika kiedyś i dziś” w roku Jubileuszowym Emila Miki obchodzonym uroczyście w naszej gminie.

Po wyróżnieniach dla naszych dzieciaków odsłonięto wystawę „Wróciliśmy Polsko!” autorstwa fotografa z Zubrzycy Górnej Łukasza Sowińskiego. W dwa i pół miesiąca zrealizowano 12 sesji zdjęciowych w najciekawszych miejscach związanych z Orawą. Nie zabrakło scenerii dworu w Muzeum Orawskim Parku Etnograficznym, zabytkowego kościoła w Orawce, dzwonnicy wiejskiej czy orawskiej chaty. Przewija się motyw Babiej Góry i pól orawskich jako nieodłączny widok towarzyszący wszystkim pokoleniom Orawian. W sesje zaangażowało się ponad 20 osób prywatnych lub członków zespołów regionalnych. W efekcie powstało ponad 2 000 zdjęć, by ostatecznie wyselekcjonować 16 najciekawszych. Wszystkie zdjęcia nawiązują do 100 rocznicy przyłączenia części Orawy do niepodległej Polski i idealnie wpisują się w czteroletnie obchody gminy Lipnica Wielka „Orawa z Niepodległą 2020-2024”. Zapraszamy na Plac Piotra Borowego do podziwiania tego niezwykłego dzieła, jakim są wystawione prace Łukasza Sowińskiego.

W dalszej części programu przenieśliśmy się na amfiteatr by wziąć udział w widowisku patriotycznym „Czy Orawa Pamięta?” Mamy nadzieję, że pieśni, które usłyszeliśmy przekonały nas wszystkich, że ojczyzna jest dobrem wspólnym wszystkich Polaków, naszym, wspólnym dobrem, również tutaj pod Babią Górą. Mamy nadzieję, że Orawa pamięta.

W montażu słowno-muzycznym wystąpili przed nami: Orkiestra Dęta z Lipnicy Wielkiej pod batutą Łukasza Bandyka, Zespół Orawianie im. Heródka pod kierownictwem Eugeniusza Karkoszki oraz Kacper Grzelak z Zespołem. Podczas wieczoru zabrzmiały polskie pieśni patriotyczne, niepodległościowe, wojskowe, przekazywane z pokolenia na pokolenie, śpiewane przez wszystkich Polaków w różnym okresie naszych dziejów oraz regionalne dzieła związane z naszym regionem. Pieśni, ich treść, muzyka, a przede wszystkim kontekst ich powstania stanowią żywą lekcję historii, są świadectwem naszego narodowego dziedzictwa.

Nasz koncert patriotyczny wpisuje się w gminne obchody 100. lecia przyłączenia części Orawy do Niepodległej Polski. W związku z rocznicą wybuchu powstania warszawskiego również zabrzmiały w naszym amfiteatrze pieśni powstańcze.

Koncert poprowadzili Katarzyna Magiera i Jan Kowalczyk. Poczęstunek przygotowały panie z KGW Lipnica Wielka oraz nie zabrakło, jak na taką okoliczność przystało, polowej kuchni z grochówką przygotowanej przez Janusza Krzysia.

Nad całością wydarzenia pieczę sprawowali członkowie grupy roboczej Orawa2024.

Wydarzenie dofinansowane było w ramach projektu „Na Orawie dobrze – działania mające na celu kultywowanie tradycji i przyrody Orawy” – Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

foto: Bronek Kowalczyk i Paweł Pastwa Orawa.tv

fot. Piotr Lichosyt – Koncert Kacpra Grzelaka z Zespołem