Remont drogi gminnej 604611K w km od 0+000,00  do km 0+627,00 (przepustów w km 0+051 do km 0+062 i w km 0+410) w miejscowości Lipnica Wielka, Gmina Lipnica Wielka

Całkowita wartość zadania  788.785,17 zł.

Kwota udzielonego dofinansowania: 390.660,00 zł.

Zakres rzeczowy wykonanych robót:

  • Roboty przygotowawcze
  • Roboty rozbiórkowe
  • Roboty ziemne
  • Remont jezdni i poboczy
  • Elementy bezpieczeństwa, oznakowanie
  • Roboty wykończeniowe
  • Remont przepustu w km ok.0+410,00
  • Remont przepustu w km ok.0+051 – 0+062

Dodatkowy nabór z Funduszu Dróg Samorządowych

 
 
Gmina Lipnica Wielka dzięki dodatkowemu naborowi w 2020 roku z Funduszu Dróg Samorządowych zrealizowała ważne przedsięwzięcia inwestycyjne:

Remont drogi gminnej K362471 w km 0+745 – 1+925 w miejscowości Lipnica Wielka, Gmina Lipnica Wielka”. Realizacja zadania, w szczególności polegała na wykonaniu:

Krótki opisZakres robót:
Przedmiotem inwestycji był remont drogi gminnej K362471 w km 0+745 – 1+925 w miejscowości Lipnica Wielka, Gmina Lipnica Wielka poprzez wykonanie nawierzchni jezdni, poboczy umocnionych destruktem, korytek betonowych, poszerzeniem jezdni o ok. 0,7m– Roboty przygotowawcze
– Podbudowa
– Nawierzchnia
– Roboty wykończeniowe
Całkowita wartość przedsięwzięcia636 803,11 zł
Wysokość dofinansowania z FDS (49,99%)304 018,00 zł

Dodatkowy nabór z Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 roku

Gmina Lipnica Wielka dzięki dodatkowemu naborowi w 2020 roku z Funduszu Dróg Samorządowych zrealizowała ważne przedsięwzięcia inwestycyjne:Remont drogi gminnej K362471 w km 0+745 – 1+925 w miejscowości Lipnica Wielka, Gmina Lipnica Wielka”. Realizacja zadania, w szczególności polegała na wykonaniu:

Krótki opis Zakres robót:
Przedmiotem inwestycji był remont drogi gminnej K362471 w km 0+745 – 1+925 w miejscowości Lipnica Wielka, Gmina Lipnica Wielka poprzez wykonanie nawierzchni jezdni, poboczy umocnionych destruktem, korytek betonowych, poszerzeniem jezdni o ok. 0,7m – Roboty przygotowawcze
– Podbudowa
– Nawierzchnia
– Roboty wykończeniowe
Całkowita wartość przedsięwzięcia 636 803,11 zł
Wysokość dofinansowania z FDS (49,99%) 304 018,00 zł

Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 roku – dotacja na remont dróg

Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 roku

Gmina Lipnica Wielka w 2020 roku dzięki dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych zrealizowała dwa ważne przedsięwzięcia inwestycyjne:
– Przebudowa drogi wewnętrznej w km 0+000.00 – 0+768.00 w miejscowości Lipnica Wielka, Gmina Lipnica Wielka
– Remont drogi gminnej nr 604603K w km 0+000 – 0+300 w miejscowości Lipnica Wielka, Gmina Lipnica Wielka