Tablica

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w 2024 roku

Prezes Rady Ministrów w dniu 2 października 2023 r. zatwierdził listy zadań powiatowych oraz zadań gminnych objętych dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2024 roku dla wszystkich województw na podstawie naboru przeprowadzonego w 2023 r.

Nasze dwie drogi gminne na które składaliśmy wnioski zostały zakwalifikowane i znalazły się na liście zadań gminnych na liście podstawowej. W związku z tym w dniu 28 lutego 2024 r. Wojewoda Małopolski Pan Krzysztof Klęczar podpisał umowę z Gminą Lipnica Wielka, w imieniu której działa Pan Mateusz Lichosyt Wójt Gminy Lipnica Wielka. W międzyczasie ogłosiliśmy przetarg i wyłoniliśmy wykonawcę robót drogowych. Umowa z Firmą SONA została podpisana 23.02.2024 r. i niebawem zacznie się:

  • przebudowa drogi gminnej „Klozyki” w km od 0+000,00 do km 0+150,00 w miejscowości Lipnica Wielka, której całkowita wartość inwestycji wyniesie 157 732,74 zł, w tym dofinansowanie 55% tj. 86 753,00 zł.
  • przebudowa drogi gminnej „Tajwan” w km od 0+000,00 do km 0+290,00 w miejscowości Lipnica Wielka, której całkowita wartość inwestycji wyniesie 346 019,91 zł, w tym dofinansowanie 54,99% tj. 190 310,00 zł.

Drogi zyskają nową nawierzchnię asfaltową co znacznie poprawi codzienne funkcjonowanie mieszkańców i przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu.

REMONT DROGI GMINNEJ 604618K w km od 00+000,00 do km 00+335,00 w miejscowości Lipnica Wielka, GMINA LIPNICA WIELKA

W listopadzie 2023 r. dobiegły końca roboty budowlane przy zadaniu pn. „REMONT DROGI GMINNEJ 604618K w km od 00+000,00 do km 00+335,00 w miejscowości Lipnica Wielka, GMINA LIPNICA WIELKA” dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 123.945,00 zł.

Całkowita wartość inwestycji 247.891,58 zł.

Wkład własny gminy Lipnica Wielka 123 946,58 zł.

Droga zyskała nową nawierzchnię asfaltową na długości 335 mb oraz pobocza co znacznie poprawi codzienne funkcjonowanie mieszkańców i przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu.

REMONT DROGI GMINNEJ 604606K w km od 00+000,00 do km 00+230,00 w miejscowości Lipnica Wielka Gmina Lipnica Wielka

Gmina Lipnica Wielka przy dofinansowaniu zadania: „REMONT DROGI GMINNEJ 604606K w km od 00+000,00 do km 00+230,00 w miejscowości Lipnica Wielka Gmina Lipnica Wielka” z budżetu Województwa Małopolskiego w wysokości 72.600,00 zł wykonała 230 metrów nowej nawierzchni asfaltowej dzięki czemu usprawni się komunikacja i transport.

Całkowity koszt zadania: 145.629,81 zł.

Finansowane ze środków własnych w wysokości 73.029,81 zł.

Remont drogi gminnej 604611K w km od 0+000,00  do km 0+627,00 (przepustów w km 0+051 do km 0+062 i w km 0+410) w miejscowości Lipnica Wielka, Gmina Lipnica Wielka

Całkowita wartość zadania  788.785,17 zł.

Kwota udzielonego dofinansowania: 390.660,00 zł.

Zakres rzeczowy wykonanych robót:

  • Roboty przygotowawcze
  • Roboty rozbiórkowe
  • Roboty ziemne
  • Remont jezdni i poboczy
  • Elementy bezpieczeństwa, oznakowanie
  • Roboty wykończeniowe
  • Remont przepustu w km ok.0+410,00
  • Remont przepustu w km ok.0+051 – 0+062

Dodatkowy nabór z Funduszu Dróg Samorządowych

 
 
Gmina Lipnica Wielka dzięki dodatkowemu naborowi w 2020 roku z Funduszu Dróg Samorządowych zrealizowała ważne przedsięwzięcia inwestycyjne:

Remont drogi gminnej K362471 w km 0+745 – 1+925 w miejscowości Lipnica Wielka, Gmina Lipnica Wielka”. Realizacja zadania, w szczególności polegała na wykonaniu:

Krótki opisZakres robót:
Przedmiotem inwestycji był remont drogi gminnej K362471 w km 0+745 – 1+925 w miejscowości Lipnica Wielka, Gmina Lipnica Wielka poprzez wykonanie nawierzchni jezdni, poboczy umocnionych destruktem, korytek betonowych, poszerzeniem jezdni o ok. 0,7m– Roboty przygotowawcze
– Podbudowa
– Nawierzchnia
– Roboty wykończeniowe
Całkowita wartość przedsięwzięcia636 803,11 zł
Wysokość dofinansowania z FDS (49,99%)304 018,00 zł

Dodatkowy nabór z Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 roku

Gmina Lipnica Wielka dzięki dodatkowemu naborowi w 2020 roku z Funduszu Dróg Samorządowych zrealizowała ważne przedsięwzięcia inwestycyjne:Remont drogi gminnej K362471 w km 0+745 – 1+925 w miejscowości Lipnica Wielka, Gmina Lipnica Wielka”. Realizacja zadania, w szczególności polegała na wykonaniu:

Krótki opis Zakres robót:
Przedmiotem inwestycji był remont drogi gminnej K362471 w km 0+745 – 1+925 w miejscowości Lipnica Wielka, Gmina Lipnica Wielka poprzez wykonanie nawierzchni jezdni, poboczy umocnionych destruktem, korytek betonowych, poszerzeniem jezdni o ok. 0,7m – Roboty przygotowawcze
– Podbudowa
– Nawierzchnia
– Roboty wykończeniowe
Całkowita wartość przedsięwzięcia 636 803,11 zł
Wysokość dofinansowania z FDS (49,99%) 304 018,00 zł

Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 roku – dotacja na remont dróg

Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 roku

Gmina Lipnica Wielka w 2020 roku dzięki dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych zrealizowała dwa ważne przedsięwzięcia inwestycyjne:
– Przebudowa drogi wewnętrznej w km 0+000.00 – 0+768.00 w miejscowości Lipnica Wielka, Gmina Lipnica Wielka
– Remont drogi gminnej nr 604603K w km 0+000 – 0+300 w miejscowości Lipnica Wielka, Gmina Lipnica Wielka