Cyfrowa Gmina

Gmina Lipnica Wielka uzyskała dofinansowanie 100 % w wysokości 180 314,40 zł. w projekcie „Cyfrowa gmina” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020, pakiet REACT UE. Grant będzie realizowany od kwietnia 2022 r do września 2023 r.

W pierwszym etapie wykonano audyt-diagnozę cyberbezpieczeństwa, kolejnym etapem będzie zakup wyposażenia Urzędu Gminy Lipnica Wielka w nowoczesną infrastrukturę IT, umożliwiającą tej instytucji efektywne funkcjonowanie w warunkach pracy zdalnej i bezkontaktowej obsługi interesanta.

W ostatnim czasie obserwujemy przeniesienie działalności do Internetu, równocześnie wzrósł poziom występowania cyberzagrożeń – w 2020 r. odnotowano zwiększoną liczbę incydentów bezpieczeństwa oraz ataków przestępców na systemy informatyczne jednostek samorządu terytorialnego. Ataki te skutkują często znacznym ograniczeniem lub wręcz zaprzestaniem świadczenia usług publicznych obywatelom. Przedmiotowy projekt jest bezpośrednią odpowiedzią Gminy Lipnica Wielka na te wyzwania, ponieważ zakłada podwyższenie cyfrowego bezpieczeństwa zasobów informacyjnych, jakimi dysponuje Urząd Gminy. Program zakłada, że wobec rosnącej fali wyłudzeń i oszustw konieczne jest wdrożenie mechanizmów zabezpieczających systemy instytucji publicznych, a takie właśnie działania podejmuje Gmina realizując niniejszy projekt. Dodatkowo Program wskazuje, że utrzymujący się stan zagrożenia epidemicznego przesądza o konieczności zapewnienia w okresie pandemii wzmożonego i sprawnego kontaktu z odpowiednimi instytucjami. W przypadku Gminy i aparatu, przy pomocy którego Gmina statutowo realizuje swoje cele optymalnym sposobem do wdrożenia powyższego założenia w praktyce jest intensyfikacja oraz rozwój świadczenia usług publicznych w formie elektronicznej. Z tego też względu istotny element przedmiotowego przedsięwzięcia stanowi budowa podstaw dla przyszłościowego rozwoju sfery e-usług, świadczonych interesantom przez Gminę Lipnica Wielka (docelowe rozszerzenie ich zakresu w stosunku do stanu obecnego.

Dofinansowanie ramach projektu „Karpackie inicjatywy lokalne” w 2022 roku

Z przyjemnością informujemy, iż Grupa Nieformalna przy Stowarzyszeniu Lipnica Wielka otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Narodowe i kulturowe dziedzictwo Orawy w 80. rocznicę śmierci Józefy Machay-Mikowej” w ramach „Karpackich inicjatyw lokalnych” w 2022 roku.

W ramach projektu zorganizowane zostaną warsztaty historyczno-regionalne oraz Orawska watra ku pamięci Józefy Mikowej.

Warsztaty przy źródełku

Warsztaty historyczne

Wydanie notesu

Widowisko „Watra pamięci dla Józefiny Mikowej”

Realizacji zadania pn: „Unieszkodliwienie odpadów zwierających azbest z obiektów mieszkalnych z tereny Gminy Lipnica Wielka”

Informujemy, iż Gmina Lipnica Wielka jest trakcie realizacji zadania pn: „Unieszkodliwienie odpadów zwierających azbest z obiektów mieszkalnych z tereny Gminy Lipnica Wielka”. Zadanie jest finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

Koszt kwalifikowany zadania wynosi 34 925,00 zł, w tym 15 427,00 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie i 19 498,00 zł ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

FINANSUJEMY OCHRONĘ ŚRODOWISKA W MAŁOPOLSCE”


Działaj Lokalnie w Lipnicy Wielkiej – studio montażowe do produkcji oraz warsztatów filmowych

Miło nam poinformować, iż w Lipnicy Wielkiej powstało studio montażowe do produkcji oraz warsztatów filmowych. Powstało ono z dwóch projektów, gdzie zjednoczyły się dwie instytucje: grupa nieformalna przy Gminnym Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej oraz Stowarzyszenie Lipnica Wielka na Orawie. Nazwy projektów to: „Działamy na Orawie” oraz „W sieci podczas koronawirusa”. W ramach projektu zakupione zostały m.in.: komputer i monitor, program montażowy, zestaw oświetlenia softbox, rejestrator dźwięku, tła studyjne.
W ramach projektu wykonywane są rozmaite reportaże na temat życia społecznego i kulturalnego regionu Orawy. Pomoże to szczególnie w dobie pandemii realizować działania kulturalne i promocyjne regionu w sieci, szkolić młodzież w ramach kółka filmowego oraz współpracować z innymi instytucjami.
Dziękujemy za dotację. Projekt wpisuje się w ciężki czas pandemii. Przysłuży się do dotarcia do mieszkańców w formie online. Pomimo wszystko, da on mieszkańcom uczestnictwo w kulturze, życiu społecznym oraz jednoczeniu się. Projekty dofinansowano w ramach Programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Orawy.

Czy Orawa Pamięta? 100.rocznica włączenia części Orawy do niepodległej Polski

Minister Obrony Narodowej ogłasił wyniki Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. Polska PamiętaMiło nam poinformować, iż dofinansowanie otrzymał projekt Stowarzyszenia Lipnica Wielka na Orawie pn. Czy Orawa Pamięta? 100.rocznica włączenia części Orawy do niepodległej Polski. Działamy dla naszego przepięknego regionu!

PIKNIK HISTORYCZNY
fot. Orawa Tv

ORAWSKI DUATHLON NIEPODLEGŁOŚCIOWY
foto: Orawa TV Grzegorz Rzepiszczak, Paweł Pastwa, Kamil Kuś

ORAWSKI DUATHLON NIEPODLEGŁOŚCIOWY

fot. Magdalena Kostrzewa – Smreczak 

Wystawa Plenerowa „Orawa 1918-1924” plik PDF