Orawianie realizują projekt "Usyjcie nam kozusinta, bo nom marzno palusinta"- doposażenie grupy kolędniczej "Orawian" w odzienie

Orawianie realizują projekt „Usyjcie nam kozusinta, bo nom marzno palusinta”- doposażenie grupy kolędniczej „Orawian” w odzienie

W ramach programu EtnoPolska2023 Orawianie realizowali projekt „Usyjcie nam kozusinta, bo nom marzno palusinta”- doposażenie grupy kolędniczej „Orawian” w odzienie. Głównym celem projektu było przywrócenie i promocja tradycyjnych okryć wierzchnich regionalnych w okresie zimowym. W ramach projektu EtnoPolska Stowarzyszenie zleciło:

-uszycie 10 kożuszków damskich-dziewczęcych z haftem regionalnym

-uszycie 10 Kożuszków męskich-chłopięcych bez haftu

-uszycie 5 serdaków damskich z haftem

-uszycie 4 serdaków męskich

-zakup 2 dużych chust tzw. odziewacek dla dorosłej grupy śpiewaczej

co było bezpośrednim rezultatem zadania.

Wymienione stroje wykonane zostały przez Panią Ewę Chmurę, krawcową strojów regionalnych z Zubrzycy Dolnej.

W ramach tego samego projektu zostały również przeprowadzone warsztaty z Panem Krzysztofem Pieronkiem, znanym twórcą ludowym w dziedzinie krawiectwa regionalnego, na temat szycia i znaczenia i symboliki kożuchów w kulturze Orawskiej, a 13.10 czyli już w najbliższy piątek w siedzibie Orawian zostaną przeprowadzone warsztaty przez Panią Jadwigę Pilch, kustosz Skansenu w Zubrzycy Górnej na temat obrzędowości świątecznej na Orawie. Serdecznie wszystkich zapraszamy na te warsztaty.

E.K.

Skarby górali spoza Podhala

Zaczynamy projekt „Skarby Górali spoza Podhala”

Zaczynamy projekt „Skarby Górali spoza Podhala” służący do upowszechnienia mniej znanej góralszczyzny spoza Podhala, przyciągnięcia nowej publiczności zainteresowanej dziedzictwem kulturowym i tworzenia warunków do rozwijania przedsiębiorczości kulturalnej.

Góralskich skarbów do odkrycia jest całe mnóstwo. Właśnie dlatego zaplanowaliśmy szeroki wachlarz działań, które pomogą wszystkim zainteresowanym góralskim dziedzictwem kulturowym w znalezieniu czegoś dla siebie. I tak, w ramach projektu zrealizujemy 6 dużych imprez folklorystycznych, 5 przedstawień „teatru ze społecznością”, 10 pikników questowych, 5 nowych cykli wakacyjnych wydarzeń (warsztatów, plenerów artystycznych, koncertów). O wszystkich naszych przedsięwzięciach dowiecie się z oficjalnej strony projektu skarbygorali.pl.

Tam też znajdziecie bazę góralskich questów, czyli darmowych gier terenowych edukacyjno-historycznych. Pozwolą Wam one na odkrywanie góralskich skarbów samodzielnie, podczas wycieczek, spacerek czy wędrówek. Wystarczy tylko smartfon z aplikacją.

Zapraszamy też do śledzenia fan page’a Skarby Górali (https://www.facebook.com/skarbygorali), gdzie znajdziecie wszystkie bieżące informacje o naszych działaniach.

Projekt będziemy realizować razem z Fundacją Mapą Pasji (koordynatorem projektu), 4 innymi gminnymi ośrodkami kultury z południowej Małopolski oraz norweską firmą Håskog.

Projekt „Skarby Górali spoza Podhala” jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu EOG Kultura. Stanowi on rozwinięcie realizowanego w latach 2017-2020 projektu pt. „Odkrywanie skarbów dziedzictwa południowej Małopolski”, w ramach którego powstał portal www.skarbygorali.pl, seria publikacji oraz sieć 50 questów – edukacyjnych gier terenowych.

Skarby górali spoza Podhala
Skarby górali spoza Podhala

Dwa nasze stowarzyszenia z dofinansowaniem z programu Etnopolska. Edycja 2022

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło wyniki dofinansowania dla programu Etnopolska. Edycja 2022. Z przyjemnością informujemy, że wśród beneficjentów są dwa stowarzyszenia z naszej gminy.

Stowarzyszenie Lipnica Wielka na Orawie otrzymała dofinansowanie na zadanie pod nazwą „Orawski Rok Obrzędowy„, a Stowarzyszenie Orawianie na projekt pod nazwą: „Orawianie w swoim naturalnym środowisku – stroje pasterskie„.

Serdecznie gratulujemy i życzymy, aby dofinansowanie było szansą na rozwój obu organizacji oraz możliwością aktywnego działania naszych mieszkańców.

EtnoPolska to program Narodowego Centrum Kultury, uruchomiony w 2018 roku. Jego celem jest tworzenie warunków dla wzmacniania lokalnej tożsamości kulturowej i uczestnictwa w kulturze, szczególnie w małych ośrodkach. Program zakłada preferencje dla zadań realizowanych w miejscowościach liczących nie więcej niż 50 tysięcy mieszkańców. EtnoPolska wspiera unikatowe zjawiska folkloru wiejskiego i miejskiego, wpływające w istotny sposób na wzrost kapitału kulturowego, aktywizację i podniesienie poziomu integracji społecznej na obszarach o utrudnionym dostępie do dóbr kultury.

Do tegorocznej edycji programu wpłynęło 1498 wniosków. Wyłoniono 300 beneficjentów, którzy na realizację zgłoszonych przedsięwzięć otrzymają łączne dofinansowanie w wysokości 10 000 000 złotych.

Warsztaty malowania na szkle

Warsztaty lalki obrzędowej

Warsztaty bibułkarstwa

Warsztaty rękodzieła i gry na piszczałce

Wystawa plenerowa „Orawski Rok Obrzędowy” fot. Grzegorz Rzepiszczak

Film podsumowujący projekt

Orawskie inspiracje

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnicy Wielkiej zakończyła realizację projektu pn. „Orawskie inspiracje” w ramach programu „Partnerstwo dla książki” dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Głównym celem tego zadania o charakterze literacko-kulturalnym i edukacyjnym było promowanie czytelnictwa i książki. Projekt rozpoczęto nagraniem z dziećmi i młodzieżą z lipnickich szkół spotu promującego czytanie. W ramach działań odbyły się następujące działania:

  1. Nakręcono spot promujący czytelnictwo i projekt:

https://www.facebook.com/585323271900392/videos/801327917234828

  1. Warsztaty tworzenia gry mobilnej. Dzieci na podstawie lektury orawskich legend i podaniami opracowały wraz z instruktorami tekst gry mobilnej. Następnie przygotowano aplikację do gry, która jest dostępna w bibliotece i na stronach internetowych. Gra prowadzi do wieży widokowej na Marysinej Polanie.
  1. Warsztaty fotograficzne. Dzieci i młodzież poznali tajniki fotografii, a następnie przygotowali stylizację inspirowaną książką, literaturą o Orawie, a następnie uchwycili to w kadrze. Fotografie prezentowane były na wystawie plenerowej „Literatura w kadrze”, opracowanej przez Grzegorza Rzepiszczaka.
  2. Warsztaty filmowe obejmowały tworzenie scenariusza, spotkania studyjne i nagranie etiudy filmowej. Podstawą

warsztatów były zajęcia praktyczne z operatorem i nagranie etiudy filmowej pn: „Melchior Wańkowicz na Orawie”.

https://www.facebook.com/585323271900392/videos/436028051250048

  1. Warsztaty plastyczno-literackie. Uczestnicy malowali obrazy na popularne tematy związane z kulturą i literaturą orawską. Następnie została z nich utworzona orawska książka obrazkowa „Orawski alfabet”, która jest dostępna on-line.]
  1. W Domu Ludowym w Lipnicy Wielkiej odbyło się czytanie performatywne wierszy Cypriana Kamila Norwida w 200. rocznicę urodzin tego wybitnego poety. Na scenie zaprezentowali się uczniowie Koła Aktywnych Czytelników (Liceum Ogólnokształcące i Technikum w Lipnicy Wielkiej).

Główną ideą tych działań było zwiększenie obecności książki i literatury w życiu społecznym młodych mieszkańców Orawy oraz aktywizacja i animacja życia kulturalnego społeczności lokalnej, zwiększenie dostępu do książki, rozszerzenie zakresu usług biblioteki, zaprezentowanie biblioteki jako miejsca otwartego na różnorodne działania.

Młodzieżowe czytanie performatywne na Orawie

W Domu Ludowym w Lipnicy Wielkiej odbyło się czytanie performatywne wierszy Cypriana Kamila Norwida w 200. rocznicę urodzin tego wybitnego poety. Na scenie zaprezentowali się uczniowie Koła Aktywnych Czytelników (Liceum Ogólnokształcące i Technikum w Lipnicy Wielkiej).

Młodzieżowe czytanie performatywne na Orawie zostało zorganizowane ramach projektu „Orawskie inspiracje” z programu „Partnerstwo dla książki” realizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Lipnicy Wielkiej. Wydarzenie to opracowała i przegotował Barbara Kidoń (Liceum i technikum w Lipnicy Wielkiej oraz Robert Kowalczyk (Gminna Biblioteka Publiczna.

Wydarzenie było również okazją do poznania przez zgromadzoną młodzież twórczości Cypriana Kamila Norwida.

W imieniu organizatorów, czyli Wójta Gminy Lipnica Wielkiej i Gminnej Biblioteki Publicznej głos zabrał Robert Kowalczyk, przedstawiają krótką ideę przedsięwzięcia i sylwetkę poety. Na zakończenie zabrali głos dyrektorzy naszego lipnickiego Liceum i technikum Wojciech Janiszewski i Franciszek Sojka.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

foto: Ewa Magiera

W Lipnicy Wielkiej wystawiono widowisko „Sen Bacy” na podstawie utworu Emila Miki

W lipnickim amfiteatrze w ramach Orawskiego Święta Emila Miki w 80. rocznicę Jego śmierci, wystawiono widowisko „Sen Bacy” na podstawie Jego utworu.

Rok 2021 w gminie Lipnica Wielka oficjalnie ogłoszony został „Rokiem Emila Miki” stąd szereg inicjatyw i wydarzeń nawiązujących do tego wielkiego człowieka, nazywanego „Orawskim Kolbergiem”, w 80. Rocznicę jego tragicznej śmierci w niemieckim, nazistowskim obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu.

Na scenie lipnickiego amfiteatru odżył piękny orawski melodramat stworzony przez Emila Mikę „Sen bacy”. To utwór o dużych walorach artystycznych. Mika prostymi środkami wyrazu stworzył dzieło wyjątkowe. Sięgając po to co było mu najbliższe: orawski folklor, snuje refleksje na temat ludzkiego losu. Na podbabiogórskiej hali spotyka się młodość i starość, śmierć i życie, tęsknota za utraconym światem tradycji Orawy i nadzieja, że dawna pieśń się odrodzi.

Po raz pierwszy w Domu Ludowym w Lipnicy Wielkiej Mika wystawił tę sztukę w 1935 roku. Tak o tym wydarzeniu napisał Leon Rydel:

„Pamiętam dobrze wieczór lipcowy 1935 roku, kiedy na scenie Domu Ludowego w Lipnicy Wielkiej występował zespół orawski prowadzony przez Emila Mikę. W śpiewie i tańcu ilustrował życie pasterskie na hali. Na widowni goście z Warszawy, profesorowie i młodzież.

Cisza, zasłuchanie, tu i ówdzie łzy w oczach. Po skończonym widowisku chwila ciszy, a potem huragan oklasków i jeszcze długo stan wzruszenia. Taka jest siła autentyzmu i siła treści.

Tak powstał „Sen bacy – melodramat górski według oryginalnych melodii góralskich, opowieść o umierającym orawskim świecie”.

Wtedy rolę umierającego bacy zagrał Ignacy Fitak – dziś – Eugeniusz Lichosyt.

Po latach w spektaklu wzięli udział:

Chór Eduardo pod dyrekcją Edwarda Siepaka

Orawska Grupa Teatralna im. Emila Kowalczyk

Zespół Regionalny „Orawiacy”

Muzyka Orawska Arva

Konferansjer: Jan Świdroń

Reżyseria: Robert Kowalczyk

Dofinansowano ze środków Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych w ramach projektu Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej pn. „Dziedzictwo Emila Miki” – orawska tradycja muzyczna z Programu Kultura ludowa i tradycyjna.

foto: Grzegorz Rzepiszczak Orawa.tv

Orawskie Święto Emila Miki w 80. rocznicę śmierci Emila Miki, „Orawskiego Kolberga”

Wójt Gminy Lipnica Wielka Mateusz Lichosyt

Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej

Grupa Robocza Orawa2024

Zapraszają na Orawskie Święto Emila Miki

w 80. rocznicę śmierci Emila Miki, „Orawskiego Kolberga”

Finał projektu „Dziedzictwo Emila Miki” – orawska tradycja muzyczna

z Programu Kultura ludowa i tradycyjna.

g. 18.00 Koncert Łukasza Zagrobelnego z Zespołem

g. 19.30 Widowisko „Sen Bacy” (na podstawie utworu Emila Miki)

18 września 2021 r. (sobota)

Lipnica Wielka – Centrum

Plac Piotra Borowego – Amfiteatr

Dofinansowano ze środków Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych w ramach projektu Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej pn. „Dziedzictwo Emila Miki” – orawska tradycja muzyczna z Programu Kultura ludowa i tradycyjna.

Warsztaty gry na instrumentach pasterskich

Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej

serdecznie zaprasza dzieci i młodzież

na Warsztaty gry na instrumentach pasterskich

WARSZTATY BĘDĄ ODBYWAŁY SIĘ W CZWARTKI

W DOMU LUDOWYM W LIPNICY WIELKIEJ o godzinie. 18.00 (inna godzina do ustalenia)

w przypadku licznej grupy godziny i podział na grupy może ulec zmianie

Zapisy na maila kultura@lipnicawielka.pl, telefonicznie 18 26 346 38 lub osobiście w siedzibie Gminnego Centrum w Lipnicy Wielkiej.

Warsztaty dofinansowane są ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych w ramach projektu Gminnego Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej pn. „Dziedzictwo Emila Miki” – orawska tradycja muzyczna z Programu Kultura ludowa i tradycyjna.

Warsztaty tworzenia gry mobilnej inspirowanej legendami i podaniami orawskimi

Wójt Gminy Lipnica Wielka i Gminna Biblioteka Publiczna serdecznie zaprasza dzieci i młodzież na warsztaty tworzenia gry mobilnej inspirowanej legendami i podaniami orawskimi.

Wyjazd spod Domu Ludowego na Marysiną Polanę w piątek 06.08.2021 roku o godz: 11:00.

Zapisy do środy (04.08.2021) w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lipnicy Wielkiej tel. 18 2634557.

Liczba miejsc ograniczona


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z funduszu Promocji Kultury

Wakacyjny Cykl Warsztatów dla dzieci i młodzieży – Orawski alfabet – tworzenie książki obrazkowej

Wójt Gminy Lipnica Wielka
Gminna Biblioteka Publiczna
w Lipnicy Wielkiej

serdecznie zapraszają dzieci i młodzież
na zajęcia plastyczne
„Orawski alfabet”
Tworzenie książki obrazkowej

Środa 14. 07.2021r.
Dom Ludowy w Lipnicy Wielkiej

Klasy III – VI Godz. 11:00
Klasy VII – VIII i szkoły średnie godz. 13:00


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego
i Sportu pochodzących z funduszu Promocji Kultury


Zapisy w Gminnej Bibliotece Publicznej do 12 lipca 2021 r.
tel: 182634557
Liczba miejsc ograniczona