Skarby górali spoza Podhala

Zaczynamy projekt „Skarby Górali spoza Podhala”

Zaczynamy projekt „Skarby Górali spoza Podhala” służący do upowszechnienia mniej znanej góralszczyzny spoza Podhala, przyciągnięcia nowej publiczności zainteresowanej dziedzictwem kulturowym i tworzenia warunków do rozwijania przedsiębiorczości kulturalnej.

Góralskich skarbów do odkrycia jest całe mnóstwo. Właśnie dlatego zaplanowaliśmy szeroki wachlarz działań, które pomogą wszystkim zainteresowanym góralskim dziedzictwem kulturowym w znalezieniu czegoś dla siebie. I tak, w ramach projektu zrealizujemy 6 dużych imprez folklorystycznych, 5 przedstawień „teatru ze społecznością”, 10 pikników questowych, 5 nowych cykli wakacyjnych wydarzeń (warsztatów, plenerów artystycznych, koncertów). O wszystkich naszych przedsięwzięciach dowiecie się z oficjalnej strony projektu skarbygorali.pl.

Tam też znajdziecie bazę góralskich questów, czyli darmowych gier terenowych edukacyjno-historycznych. Pozwolą Wam one na odkrywanie góralskich skarbów samodzielnie, podczas wycieczek, spacerek czy wędrówek. Wystarczy tylko smartfon z aplikacją.

Zapraszamy też do śledzenia fan page’a Skarby Górali (https://www.facebook.com/skarbygorali), gdzie znajdziecie wszystkie bieżące informacje o naszych działaniach.

Projekt będziemy realizować razem z Fundacją Mapą Pasji (koordynatorem projektu), 4 innymi gminnymi ośrodkami kultury z południowej Małopolski oraz norweską firmą Håskog.

Projekt „Skarby Górali spoza Podhala” jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu EOG Kultura. Stanowi on rozwinięcie realizowanego w latach 2017-2020 projektu pt. „Odkrywanie skarbów dziedzictwa południowej Małopolski”, w ramach którego powstał portal www.skarbygorali.pl, seria publikacji oraz sieć 50 questów – edukacyjnych gier terenowych.

Skarby górali spoza Podhala
Skarby górali spoza Podhala

Dwa nasze stowarzyszenia z dofinansowaniem z programu Etnopolska. Edycja 2022

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło wyniki dofinansowania dla programu Etnopolska. Edycja 2022. Z przyjemnością informujemy, że wśród beneficjentów są dwa stowarzyszenia z naszej gminy.

Stowarzyszenie Lipnica Wielka na Orawie otrzymała dofinansowanie na zadanie pod nazwą „Orawski Rok Obrzędowy„, a Stowarzyszenie Orawianie na projekt pod nazwą: „Orawianie w swoim naturalnym środowisku – stroje pasterskie„.

Serdecznie gratulujemy i życzymy, aby dofinansowanie było szansą na rozwój obu organizacji oraz możliwością aktywnego działania naszych mieszkańców.

EtnoPolska to program Narodowego Centrum Kultury, uruchomiony w 2018 roku. Jego celem jest tworzenie warunków dla wzmacniania lokalnej tożsamości kulturowej i uczestnictwa w kulturze, szczególnie w małych ośrodkach. Program zakłada preferencje dla zadań realizowanych w miejscowościach liczących nie więcej niż 50 tysięcy mieszkańców. EtnoPolska wspiera unikatowe zjawiska folkloru wiejskiego i miejskiego, wpływające w istotny sposób na wzrost kapitału kulturowego, aktywizację i podniesienie poziomu integracji społecznej na obszarach o utrudnionym dostępie do dóbr kultury.

Do tegorocznej edycji programu wpłynęło 1498 wniosków. Wyłoniono 300 beneficjentów, którzy na realizację zgłoszonych przedsięwzięć otrzymają łączne dofinansowanie w wysokości 10 000 000 złotych.

Warsztaty malowania na szkle

Warsztaty lalki obrzędowej

Warsztaty bibułkarstwa

Warsztaty rękodzieła i gry na piszczałce

Wystawa plenerowa „Orawski Rok Obrzędowy” fot. Grzegorz Rzepiszczak

Film podsumowujący projekt

Orawskie inspiracje

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnicy Wielkiej zakończyła realizację projektu pn. „Orawskie inspiracje” w ramach programu „Partnerstwo dla książki” dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Głównym celem tego zadania o charakterze literacko-kulturalnym i edukacyjnym było promowanie czytelnictwa i książki. Projekt rozpoczęto nagraniem z dziećmi i młodzieżą z lipnickich szkół spotu promującego czytanie. W ramach działań odbyły się następujące działania:

  1. Nakręcono spot promujący czytelnictwo i projekt:

https://www.facebook.com/585323271900392/videos/801327917234828

  1. Warsztaty tworzenia gry mobilnej. Dzieci na podstawie lektury orawskich legend i podaniami opracowały wraz z instruktorami tekst gry mobilnej. Następnie przygotowano aplikację do gry, która jest dostępna w bibliotece i na stronach internetowych. Gra prowadzi do wieży widokowej na Marysinej Polanie.
  1. Warsztaty fotograficzne. Dzieci i młodzież poznali tajniki fotografii, a następnie przygotowali stylizację inspirowaną książką, literaturą o Orawie, a następnie uchwycili to w kadrze. Fotografie prezentowane były na wystawie plenerowej „Literatura w kadrze”, opracowanej przez Grzegorza Rzepiszczaka.
  2. Warsztaty filmowe obejmowały tworzenie scenariusza, spotkania studyjne i nagranie etiudy filmowej. Podstawą

warsztatów były zajęcia praktyczne z operatorem i nagranie etiudy filmowej pn: „Melchior Wańkowicz na Orawie”.

https://www.facebook.com/585323271900392/videos/436028051250048

  1. Warsztaty plastyczno-literackie. Uczestnicy malowali obrazy na popularne tematy związane z kulturą i literaturą orawską. Następnie została z nich utworzona orawska książka obrazkowa „Orawski alfabet”, która jest dostępna on-line.]
  1. W Domu Ludowym w Lipnicy Wielkiej odbyło się czytanie performatywne wierszy Cypriana Kamila Norwida w 200. rocznicę urodzin tego wybitnego poety. Na scenie zaprezentowali się uczniowie Koła Aktywnych Czytelników (Liceum Ogólnokształcące i Technikum w Lipnicy Wielkiej).

Główną ideą tych działań było zwiększenie obecności książki i literatury w życiu społecznym młodych mieszkańców Orawy oraz aktywizacja i animacja życia kulturalnego społeczności lokalnej, zwiększenie dostępu do książki, rozszerzenie zakresu usług biblioteki, zaprezentowanie biblioteki jako miejsca otwartego na różnorodne działania.

Młodzieżowe czytanie performatywne na Orawie

W Domu Ludowym w Lipnicy Wielkiej odbyło się czytanie performatywne wierszy Cypriana Kamila Norwida w 200. rocznicę urodzin tego wybitnego poety. Na scenie zaprezentowali się uczniowie Koła Aktywnych Czytelników (Liceum Ogólnokształcące i Technikum w Lipnicy Wielkiej).

Młodzieżowe czytanie performatywne na Orawie zostało zorganizowane ramach projektu „Orawskie inspiracje” z programu „Partnerstwo dla książki” realizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Lipnicy Wielkiej. Wydarzenie to opracowała i przegotował Barbara Kidoń (Liceum i technikum w Lipnicy Wielkiej oraz Robert Kowalczyk (Gminna Biblioteka Publiczna.

Wydarzenie było również okazją do poznania przez zgromadzoną młodzież twórczości Cypriana Kamila Norwida.

W imieniu organizatorów, czyli Wójta Gminy Lipnica Wielkiej i Gminnej Biblioteki Publicznej głos zabrał Robert Kowalczyk, przedstawiają krótką ideę przedsięwzięcia i sylwetkę poety. Na zakończenie zabrali głos dyrektorzy naszego lipnickiego Liceum i technikum Wojciech Janiszewski i Franciszek Sojka.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

foto: Ewa Magiera

W Lipnicy Wielkiej wystawiono widowisko „Sen Bacy” na podstawie utworu Emila Miki

W lipnickim amfiteatrze w ramach Orawskiego Święta Emila Miki w 80. rocznicę Jego śmierci, wystawiono widowisko „Sen Bacy” na podstawie Jego utworu.

Rok 2021 w gminie Lipnica Wielka oficjalnie ogłoszony został „Rokiem Emila Miki” stąd szereg inicjatyw i wydarzeń nawiązujących do tego wielkiego człowieka, nazywanego „Orawskim Kolbergiem”, w 80. Rocznicę jego tragicznej śmierci w niemieckim, nazistowskim obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu.

Na scenie lipnickiego amfiteatru odżył piękny orawski melodramat stworzony przez Emila Mikę „Sen bacy”. To utwór o dużych walorach artystycznych. Mika prostymi środkami wyrazu stworzył dzieło wyjątkowe. Sięgając po to co było mu najbliższe: orawski folklor, snuje refleksje na temat ludzkiego losu. Na podbabiogórskiej hali spotyka się młodość i starość, śmierć i życie, tęsknota za utraconym światem tradycji Orawy i nadzieja, że dawna pieśń się odrodzi.

Po raz pierwszy w Domu Ludowym w Lipnicy Wielkiej Mika wystawił tę sztukę w 1935 roku. Tak o tym wydarzeniu napisał Leon Rydel:

„Pamiętam dobrze wieczór lipcowy 1935 roku, kiedy na scenie Domu Ludowego w Lipnicy Wielkiej występował zespół orawski prowadzony przez Emila Mikę. W śpiewie i tańcu ilustrował życie pasterskie na hali. Na widowni goście z Warszawy, profesorowie i młodzież.

Cisza, zasłuchanie, tu i ówdzie łzy w oczach. Po skończonym widowisku chwila ciszy, a potem huragan oklasków i jeszcze długo stan wzruszenia. Taka jest siła autentyzmu i siła treści.

Tak powstał „Sen bacy – melodramat górski według oryginalnych melodii góralskich, opowieść o umierającym orawskim świecie”.

Wtedy rolę umierającego bacy zagrał Ignacy Fitak – dziś – Eugeniusz Lichosyt.

Po latach w spektaklu wzięli udział:

Chór Eduardo pod dyrekcją Edwarda Siepaka

Orawska Grupa Teatralna im. Emila Kowalczyk

Zespół Regionalny „Orawiacy”

Muzyka Orawska Arva

Konferansjer: Jan Świdroń

Reżyseria: Robert Kowalczyk

Dofinansowano ze środków Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych w ramach projektu Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej pn. „Dziedzictwo Emila Miki” – orawska tradycja muzyczna z Programu Kultura ludowa i tradycyjna.

foto: Grzegorz Rzepiszczak Orawa.tv

Orawskie Święto Emila Miki w 80. rocznicę śmierci Emila Miki, „Orawskiego Kolberga”

Wójt Gminy Lipnica Wielka Mateusz Lichosyt

Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej

Grupa Robocza Orawa2024

Zapraszają na Orawskie Święto Emila Miki

w 80. rocznicę śmierci Emila Miki, „Orawskiego Kolberga”

Finał projektu „Dziedzictwo Emila Miki” – orawska tradycja muzyczna

z Programu Kultura ludowa i tradycyjna.

g. 18.00 Koncert Łukasza Zagrobelnego z Zespołem

g. 19.30 Widowisko „Sen Bacy” (na podstawie utworu Emila Miki)

18 września 2021 r. (sobota)

Lipnica Wielka – Centrum

Plac Piotra Borowego – Amfiteatr

Dofinansowano ze środków Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych w ramach projektu Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej pn. „Dziedzictwo Emila Miki” – orawska tradycja muzyczna z Programu Kultura ludowa i tradycyjna.

Warsztaty gry na instrumentach pasterskich

Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej

serdecznie zaprasza dzieci i młodzież

na Warsztaty gry na instrumentach pasterskich

WARSZTATY BĘDĄ ODBYWAŁY SIĘ W CZWARTKI

W DOMU LUDOWYM W LIPNICY WIELKIEJ o godzinie. 18.00 (inna godzina do ustalenia)

w przypadku licznej grupy godziny i podział na grupy może ulec zmianie

Zapisy na maila kultura@lipnicawielka.pl, telefonicznie 18 26 346 38 lub osobiście w siedzibie Gminnego Centrum w Lipnicy Wielkiej.

Warsztaty dofinansowane są ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych w ramach projektu Gminnego Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej pn. „Dziedzictwo Emila Miki” – orawska tradycja muzyczna z Programu Kultura ludowa i tradycyjna.

Warsztaty tworzenia gry mobilnej inspirowanej legendami i podaniami orawskimi

Wójt Gminy Lipnica Wielka i Gminna Biblioteka Publiczna serdecznie zaprasza dzieci i młodzież na warsztaty tworzenia gry mobilnej inspirowanej legendami i podaniami orawskimi.

Wyjazd spod Domu Ludowego na Marysiną Polanę w piątek 06.08.2021 roku o godz: 11:00.

Zapisy do środy (04.08.2021) w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lipnicy Wielkiej tel. 18 2634557.

Liczba miejsc ograniczona


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z funduszu Promocji Kultury

Wakacyjny Cykl Warsztatów dla dzieci i młodzieży – Orawski alfabet – tworzenie książki obrazkowej

Wójt Gminy Lipnica Wielka
Gminna Biblioteka Publiczna
w Lipnicy Wielkiej

serdecznie zapraszają dzieci i młodzież
na zajęcia plastyczne
„Orawski alfabet”
Tworzenie książki obrazkowej

Środa 14. 07.2021r.
Dom Ludowy w Lipnicy Wielkiej

Klasy III – VI Godz. 11:00
Klasy VII – VIII i szkoły średnie godz. 13:00


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego
i Sportu pochodzących z funduszu Promocji Kultury


Zapisy w Gminnej Bibliotece Publicznej do 12 lipca 2021 r.
tel: 182634557
Liczba miejsc ograniczona

Dofinansowanie dla Gminnego Centrum Kultury w ramach programu Kultura ludowa i tradycyjna Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Profesor Piotr Gliński rozstrzygnął kolejne trzy Programy: Promocja czytelnictwa, Kultura ludowa i tradycyjna oraz Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju.

Niezwykle miło nam poinformować, iż wśród beneficjentów programu „Kultura ludowa i tradycyjna” znalazło się Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej z projektem „Dziedzictwo Emila Miki”- orawska tradycja muzyczna.

Bardzo się cieszymy. Już wkrótce działania.