Dofinansowanie dla Strażackiej Orkiestry Dętej

Dofinansowanie dla Strażackiej Orkiestry Dętej

Z przyjemnością informujemy, iż Ochotnicza Straż Pożarna w Lipnicy Wielkiej – Centrum otrzymała dofinansowanie w ramach zadań publicznych Województwa Małopolskiego pn. „Małopolskie Orkiestry Dęte” na realizację projektu „Siła Orkiestr Dętych na Orawie”. 

W ramach projektu orkiestra wzbogaci się o dodatkowe komplety strojów i koszule, a także potrzebne akcesoria muzyczne. Orkiestra zorganizuje również koncert patriotyczny

KULturalnie-TeARTralnie na Orawie

Dofinansowanie na realizację zadania „KULturalnie-TeARTralnie na Orawie” w ramach zadania „Mecenat Małopolski – I edycja”

Z przyjemnością informujemy, iż Stowarzyszenie Lipnica Wielka na Orawie otrzymało dofinansowanie w ramach zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2022 roku pn.
„Mecenat Małopolski – I edycja” na realizację projektu „KULturalnie-TeARTralnie na Orawie”. 

Zadanie polega na przygotowaniu widowiska teatralnego oraz warsztatów teatralnych i artystycznych o narodowych bohaterach orawskich – Józefinie Mikowej i Piotrze Borowym. W tym roku Orawa obchodzi – 80.rocznicę śmierci Mikowej i 90. śmierci Borowego.
Główne cele: rozbudzenie twórczej aktywności wśród uczestników, zaangażowanie ich w procesy upowszechniania kultury, kształtowanie wartości moralnych i obywatelskich, przywołując autorytety jako wzorce.
Spektakl będzie miał nowoczesną formą, wykorzystując multimedia, wizualizację i muzykę. Spektakl poprzedzą warsztaty artystyczne.

Warsztaty artystyczne „Serce dla bohaterów orawskich”

Warsztaty artystyczne „Medal dla bohatera orawskiego”

Warsztaty artystyczne „Drewniane zakładki”

Warsztaty artystyczne „Filcowane proporce”

Warsztaty teatralne

Prace nad wizualizacjami / warsztaty teatralne

Wystawienie spektaklu

Dofinansowanie na realizację zadania „Odkrywaj z nami Orawę” w ramach zadania „Małopolska Gościnna” w 2022

Dofinansowanie na realizację zadania „Odkrywaj z nami Orawę” w ramach zadania „Małopolska Gościnna” w 2022

Z przyjemnością informujemy, iż Stowarzyszenie Lipnica Wielka na Orawie otrzymało dofinansowanie na realizację zadania „Odkrywaj z nami Orawę” w ramach zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2022 r. pn. „Małopolska Gościnna – II edycja – Tworzenie, rozwój, aktywizacja i promocja produktów turystycznych i oferty turystycznej regionu.

Działania projektu:

 1. Plener rzeźbiarski i szlak „Świątki na Orawie”
 2. Zagospodarowanie i organizacja galerii artystycznej „Nad Jeziorem”
 3. Akcja promocyjna projektu i turystyki mało znanych miejsc na Orawie

Plener rzeźbiarski; fot. Grzegorz Rzepiszczak

Galeria „Pasterz” nad Jeziorem Orawskim

Dofinansowanie na realizację zadania „Orawa miododajnie kwitnie” w ramach zadania "Małopolska Pszczoła" w 2022

Dofinansowanie na realizację zadania „Orawa miododajnie kwitnie” w ramach zadania „Małopolska Pszczoła” w 2022

Z przyjemnością informujemy, iż Stowarzyszenie Lipnica Wielka na Orawie otrzymało dofinansowanie na realizację zadania „Orawa miododajnie kwitnie” w ramach zadania publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, z zakresu ochrony bioróżnorodności pn. „Małopolska Pszczoła” w 2022 r.

W ramach projektu planuje się następujące działania ekologiczno-edukacyjne:

 1. Miododajne rabaty – organizacja trzech rabat
 2. Warsztaty zakładania miododajnych rabat i wiedzy na temat roślin miododajnych
 3. Warsztaty na temat szeroko pojętego pszczelarstwa
 4. Wizyta w pasiecie
 5. Przygotowanie i wydanie pakietów 5 plansz edukacyjnych
 6. Wydanie ulotki z informacją o miododajnych roślinach

Warsztaty miododajne

Warsztaty pszczelarskie

Wizyta w pasiece

Materiały warsztatowe, pakiety plansz edukacyjnych oraz ulotka informacyjna

Nasadzenia

Dofinansowanie zadania "Dla społeczności polsko-ukraińskiej na Orawie" w ramach Małego Grantu

Dofinansowanie zadania „Dla społeczności polsko-ukraińskiej na Orawie” w ramach Małego Grantu

Z przyjemnością informujemy, iż Stowarzyszenie Lipnica Wielka na Orawie otrzymało dofinansowanie na realizację zadania „Dla społeczności polsko-ukraińskiej na Orawie” w ramach Małego Grantu Województwa Małopolskiego.

Zadanie polega na organizacji szeregu cyklicznych warsztatów artystycznych i kulinarnych, mających na celu:

 • integracje społeczności polsko-ukraińskiej;
 • zapewnienie czasu wolnego i zapomnienie o traumie i wojnie dla społeczności ukraińskiej;
 • asymilację społeczności ukraińskiej;
 • poznanie kultury kraju i regionu w którym przebywa społeczność ukraińska;
 • poznanie kultury ukraińskiej
 • promowanie idei wolontariatu wśród mieszkańców Orawy.

Warsztaty kolażu (fot. Ewa Magiera)

Warsztaty malowania na tkaninie

Warsztaty filcowania (fot. Ewa Magiera)

Warsztaty Quillingu – kartka z wakacji

Warsztaty kolażu z gazet

Dofinansowanie w ramach Konkursu Województwa Małopolskiego "Kocham Polskę"

Dofinansowanie w ramach Konkursu Województwa Małopolskiego „Kocham Polskę”

Z przyjemnością informujemy, iż Stowarzyszenie Lipnica Wielka na Orawie otrzymało dofinansowanie w ramach konkursu „Kocham Polskę” na realizację projektu „Biało-czerwona Orawa”. 

Projekt „Biało-czerwona Orawa” ma na celu wspieranie wychowania patriotycznego młodych, kształtowanie dumy narodowej, rozbudzenie zainteresowania historią Polski ze szczególnym uwzględnieniem polskich symboli narodowych – flaga, godło, hymn i bohaterów lokalnych; kształtowanie świadomości i postaw obywatelskich, propagowanie takich wartości jak: wolność, niepodległość, poszanowanie ojczyzny.

Projekt zakłada trzy główne zadania:

 1. Zainspirowanie dzieci i młodzieży do poznawania historii
 2. Promocja polskich symboli narodowych poprzez zakup 2 masztów flagowych wraz z biało-czerwonymi flagami dla nieodpłatnego użyczenia szkołom
 3. Kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych poprzez organizację wydarzeń o charakterze historycznopatriotycznym, promujących polską tradycję i polskie symbole narodowej

Warsztaty kolorowanki patriotycznej

Warsztaty zakładki do książki

Konkurs plastyczny

Koncert pieśni patriotycznej

Wręczanie pakietów patriotycznych

Konkurs historyczny – quiz

Kolorowanka patriotyczna – wersja online:

Dofinansowanie w konkursie „Małopolskie Chóry – Małopolska Rozśpiewana”

Dofinansowanie w konkursie „Małopolskie Chóry – Małopolska Rozśpiewana”

Z przyjemnością informujemy, iż Stowarzyszenie Lipnica Wielka na Orawie otrzymało dofinansowanie w ramach konkursu „Małopolskie Chóry – Małopolska Rozśpiewana” na realizację projektu „Chórem śpiewamy na Orawie”. Dzięki temu dofinansowaniu nasz Chór Eduardo z Lipnicy Wielkiej zostanie doposażony się w stroje, podkładki pod nuty oraz przygotuje i zaprezentuje koncert patriotyczny. Bardzo nas cieszy to wsparcie i niewątpliwie przyczynia się do rozwoju chóru.

fot. Łukasz Sowiński

Teczki na nuty

Korale i sukienki

Opaki i sukienki

Koszule dla chóru

Koncert patriotyczny

Budowa placu sportowo-rekreacyjnego przy szkole podstawowej nr 3 w Lipnicy Wielkiej w ramach MIRS 2021

W ramach ogłoszonego wiosną naboru wniosków pn. „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS” w 2021 roku Gminie Lipnica Wielka uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego przyznano pomoc finansową w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego na BUDOWĘ PLACU SPORTOWO-REKREACYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W Lipnicy Wielkiej w wysokości 105 870,00 zł. co stanowi 34,27% całości wydatków poniesionych na inwestycję.

Całkowity koszt zadania wyniósł 308 914,50 zł.

W ramach projektu wybudowano od podstaw ogólnodostępny plac sportowo-rekreacyjny zlokalizowany bezpośrednio przy Szkole Podstawowej nr 3 i boisku sportowym.

Plac sprzyja aktywności fizycznej, rozwijaniu siły, zręczności i wytrzymałości wśród użytkowników placu, którymi są dzieci i ich rodzice, młodzież oraz osoby dorosłe.

Dzięki wykonaniu dodatkowych furtek poprawiła się dostępność placu bezpośrednio z drogi dz. ewid. nr 6299 natomiast drugie dojście poprawia komunikację pieszą na teren szkolny.

Plac sportowo-rekreacyjny zajmie powierzchnię o wymiarach 23,15 x 10,20 m.

Proces inwestycyjny rozpoczął się od uzyskania zgód na wycinkę drzew, ogłoszenia postępowania przetargowego, wyboru najkorzystniejszej oferty, podpisania umowy z Wykonawcą (09.11.2021 r), który rozpoczął roboty budowlane. Następnie 30.11.2021 r. podpisano umowę z Województwem Małopolskim.

Na placu sportowo-rekreacyjnym umieszczone są liczne atrakcje dla dzieci najmłodszych jak i starszych, m.in.:drabinka do akrobacji, duży zestaw zabawowy, twister do ćwiczeń, huśtawka wagowa i  podwójna, moduł liczydło, tablica edukacyjna labirynt oraz bujak na sprężynach.

Ponadto nawierzchnia pod urządzeniami jest wykonana z bezpiecznego tworzywa, elastycznego i  amortyzującego upadki. Dodatkowy teren dojścia do placu utwardzony został kostką brukową.

Wszystkie te elementy posiadają niezbędne atesty i certyfikaty bezpieczeństwa.

Całość inwestycji otoczona jest zielenią oraz infrastrukturą niezbędną do tworzenia miejsca służącego odpoczynkowi, m.in. chodniki, ławeczki, latarnie, kosze na śmieci. Na placu sportowo-rekreacyjnym znajduje się również tablica informująca m.in. o bezpiecznym i prawidłowym korzystaniu z terenu oraz tablica informująca o dofinansowaniu.

Realizacja projektu Mecenat Małopolski – płyta zainspirowana życiem Józefiny i Emila Mików

Z przyjemnością informujemy, iż Stowarzyszenie Lipnica Wielka na Orawie zrealizowało projekt wydania płyty zainspirowanej życiem Józefiny i Emila Mików.

Na tym demo CD znajdują się 4 utwory z projektu „Biełaso” oraz jako bonus track projekt „Przeznaczenie”.

Demo nagrane w listopadzie 2021 w Sound Stone Studio Paweł Kurowski w Żywcu.

Projekt okładki: Grzegorz Rzepiszczak

Dofinansowano w ramach projektu Stowarzyszenia Lipnica Wielka na Orawie „Mikowie – Święci dnia codziennego” w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2021 roku pn. „Mecenat Małopolski – II edycja”.

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Wydawca: Stowarzyszenie Lipnica Wielka na Orawie

Producent muzyczny i aranżacja: Dariusz Budkiewicz 

Producent wykonawczy: Karolina Kowalczyk

Koncepcja i pomysł płyty: Karolina Kowalczyk / Ora#Wa Power

Projekt okładki / foto: Grzegorz Rzepiszczak

Miks i Mastering : Paweł Kurowski

Nagrano: listopad 2021 r w Sound-Stone-Studio Paweł Kurowski,Żywiec 

foto: Grzegorz Rzepiszczak

Utwory:

1. Biełaso – muzyka: Dariusz Budkiewicz/Karolina Kowalczyk tekst: Robert Kowalczyk

2. Pastorałka dla Józefiny – muzyka Dariusz Budkiewicz tekst: Robert Kowalczyk/Karolina Kowalczyk

3. Emil Mika – muzyka: Dariusz Budkiewicz/Karolina Kowalczyk tekst: Robert Kowalczyk/Emil Kowalczyk

4. Zapiski Więzienne – muzyka: Dariusz Budkiewicz/Karolina Kowalczyk tekst: Józefina Machay – Mikowa

BONUS TRACK

5. Przeznaczenie – muzyka i aranżacja: Tomasz Drabina tekst: Robert Kowalczyk/Karolina Kowalczyk/Tomasz Drabina

Muzycy w Projekcie Biełaso:

Karolina Kowalczyk – wokal

Dariusz Budkiewicz – git acou, git bass, synth, elektronika, loop.

Karol Pyka – piano – Emil Mika, Zapiski Więzienne, Pastorałka dla Józefiny

Paweł Pawłowski – git elektryczna – Emil Mika, Zapiski Więzienne, Pastorałka dla Józefiny

Grzegorz Bagiński – git elektryczna – Biełaso

Grzegorz Imielski – perkusja

Barbara Polak – chórki – Biełaso, Emil Mika

Łukasz Bandyk – chórki – Biełaso, Emil Mika

David Czernik – I skrzypce 

Marcin Kowalczyk – II skrzypce – Biełaso, Emil Mika, Pastorałka dla Józefiny

Bartłomiej Kudasik – altówka – Pastorałka dla Józefiny

Eugeniusz Lichosyt – recytacja – baca – Emil Mika

Projekt Biełaso

Projekt „Biełaso. Ora#wa Power”, autorstwa Karoliny Kowalczyk oraz Darka Budkiewicza, basisty zespołu ARMIA (DePress 2007-2017) ma pokazać światu, jak wielkimi wartościami są WIARA, NADZIEJA i MIŁOŚĆ. Muzycy opowiadają o dawnej tradycji, o współczesnych wartościach oraz o poświęceniu Józefiny i Emila Mików – orawskich patriotów. Budują swoją opowieść na poezji regionu (Robert Kowalczyk, Emil Kowalczyk, Karolina Kowalczyk) oraz kulturze ludowej. Biełaso w orawskiej gwarze oznacza kolor zbliżony do błękitnego. Projekt oznacza więc w domyśle… niebo. – Niebo to dążenie do świętości – zarówno Józefiny, jak i nas samych. Niebo symbolizuje też powrót do dawnych tradycji i ideałów. Niebo to miejsce, które inspiruje i prowadzi.

Projekt Przeznaczenie

Grupa Ora#Wa Power zebrała zdolnych muzycznie ludzie z Orawy, którzy postanowili połączyć swe siły w tym projekcie. To opowieść o małżeństwie Mików, walczących o Polskość Orawy. Oboje zginęli podczas II WŚ. Józefina podczas torturowania na Montelupich, a Emil w Oświęcimiu. Przyszło im żyć w czasach, które odcisnęły na Polakach olbrzymie piętno. Józefina podczas torturowania nie wydała nikogo. Abp Ryś określa Jej życie “czystą Ewangelią”, a samą Józefinę Świętą. Ks. Machay, Jej brat, gdy odbierał Jej ciało, usłyszał od niemieckiego oficera: “Gdybyście mieli w Polsce dziesięć takich kobiet, nas by tu nie było”.

Orawscy Muzycy w Projekcie „Przeznaczenie”:

Łukasz Bandyk – trąbka, śpiew

Paweł Czaja – altówka,

Tomasz Drabina – akordeon,

Dawid Janowiak – śpiew,

Karolina Kowalczyk – śpiew,

Marcin Kowalczyk – skrzypce,

Konrad Lach – perkusja,

Kuba Misiniec – pianino,

Tomasz Misiniec – kontrabas, gitara basowa,

Jonasz Pieronek – skrzypce oraz przyjaciele z Orawy

Nagrań dokonano w Chabakoovka Studio (Rabka Zdrój)

Produkcja: Ora#Wa​ Power we współpracy z Darkiem Budkiewiczem

Miks i Mastering: Rafał Nowak S-tone Studio (Sosnowiec)

Grupa społeczna Ora#Wa Power (członkowie Stowarzyszenia Lipnica Wielka na Orawie)

Orawa Po#Wer to grupa inicjująca, której mottem jest młodość, energia, patriotyzm, miłość do Polski i naszej orawskiej kultury. Tym razem ocalamy od zapomnienia to co jeszcze da się ocalić, nasz dawny świat w postaci BIEŁASEJ

Jesteśmy #W jak Wiara w Boga.

Jesteśmy #W jak Wierność Tradycji Orawskiej.

Jesteśmy #W jak Wspólnie Możemy Więcej.

Dofinansowanie dla Stowarzyszenia Lipnica Wielka na Orawie w ramach Mecenatu Małopolski 2021 – II edycja

Z przyjemnością informujemy, iż Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą 1148/21 z dnia 05.08.2021 r. udzielił Stowarzyszeniu Lipnica Wielka na Orawie dotacji w ramach konkursu Mecenat Małopolski 2021 – II edycja na projekt pod nazwą Mikowie – Święci dnia codziennego.

Projekt ma na celu popularyzację postaci Józefiny i Emila Mików.

Kwota dotacji: 20 000 zł.

Niezmiernie się cieszymy, zbudowani do działania.