Dofinansowanie z programu Małopolska Gościnna - II edycja 2023 dla Stowarzyszenia Lipnica Wielka na Orawie

Dofinansowanie z programu Małopolska Gościnna – II edycja 2023 dla Stowarzyszenia Lipnica Wielka na Orawie

Z przyjemnością informujemy, iż Stowarzyszenie Lipnica Wielka na Orawie otrzymało dofinansowanie w kwocie 20 000,00 zł na projekt pn. Symbole Orawy – turystyka kulturalna w ramach programu Małopolska Gościnna – II edycja 2023.

Dzięki projektowi Stowarzyszenie będzie miało możliwość zorganizować plener rzeźbiarski.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Dofinansowanie z programu Mecenat Małopolski - I edycja 2023 dla Stowarzyszenia Lipnica Wielka na Orawie

Dofinansowanie z programu Mecenat Małopolski – I edycja 2023 dla Stowarzyszenia Lipnica Wielka na Orawie

Z przyjemnością informujemy, iż Stowarzyszenie Lipnica Wielka na Orawie otrzymało dofinansowanie w kwocie 15 000,00 zł na projekt pn. Ora#Wa Power Symbolicznie w ramach programu Mecenat Małopolski – I edycja 2023.

W ramach projektu Stowarzyszenie przeprowadzi warsztaty artystyczne opracowując symboliczne pamiątki regionu oraz przygotuje wystawę fotograficzną (wraz z warsztatami fotograficznymi) odnoszącą się do symboli regionu i symboliki jako ogólnego kierunku w sztuce.

Trzymajcie kciuki za te działania.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Dofinansowanie dla Strażackiej Orkiestry Dętej

Dofinansowanie dla Strażackiej Orkiestry Dętej

Z przyjemnością informujemy, iż Ochotnicza Straż Pożarna w Lipnicy Wielkiej – Centrum otrzymała dofinansowanie w ramach zadań publicznych Województwa Małopolskiego pn. „Małopolskie Orkiestry Dęte” na realizację projektu „Siła Orkiestr Dętych na Orawie”. 

W ramach projektu orkiestra wzbogaci się o dodatkowe komplety strojów i koszule, a także potrzebne akcesoria muzyczne. Orkiestra zorganizuje również koncert patriotyczny

KULturalnie-TeARTralnie na Orawie

Dofinansowanie na realizację zadania „KULturalnie-TeARTralnie na Orawie” w ramach zadania „Mecenat Małopolski – I edycja”

Z przyjemnością informujemy, iż Stowarzyszenie Lipnica Wielka na Orawie otrzymało dofinansowanie w ramach zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2022 roku pn.
„Mecenat Małopolski – I edycja” na realizację projektu „KULturalnie-TeARTralnie na Orawie”. 

Zadanie polega na przygotowaniu widowiska teatralnego oraz warsztatów teatralnych i artystycznych o narodowych bohaterach orawskich – Józefinie Mikowej i Piotrze Borowym. W tym roku Orawa obchodzi – 80.rocznicę śmierci Mikowej i 90. śmierci Borowego.
Główne cele: rozbudzenie twórczej aktywności wśród uczestników, zaangażowanie ich w procesy upowszechniania kultury, kształtowanie wartości moralnych i obywatelskich, przywołując autorytety jako wzorce.
Spektakl będzie miał nowoczesną formą, wykorzystując multimedia, wizualizację i muzykę. Spektakl poprzedzą warsztaty artystyczne.

Warsztaty artystyczne „Serce dla bohaterów orawskich”

Warsztaty artystyczne „Medal dla bohatera orawskiego”

Warsztaty artystyczne „Drewniane zakładki”

Warsztaty artystyczne „Filcowane proporce”

Warsztaty teatralne

Prace nad wizualizacjami / warsztaty teatralne

Wystawienie spektaklu

Dofinansowanie na realizację zadania „Odkrywaj z nami Orawę” w ramach zadania „Małopolska Gościnna” w 2022

Dofinansowanie na realizację zadania „Odkrywaj z nami Orawę” w ramach zadania „Małopolska Gościnna” w 2022

Z przyjemnością informujemy, iż Stowarzyszenie Lipnica Wielka na Orawie otrzymało dofinansowanie na realizację zadania „Odkrywaj z nami Orawę” w ramach zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2022 r. pn. „Małopolska Gościnna – II edycja – Tworzenie, rozwój, aktywizacja i promocja produktów turystycznych i oferty turystycznej regionu.

Działania projektu:

 1. Plener rzeźbiarski i szlak „Świątki na Orawie”
 2. Zagospodarowanie i organizacja galerii artystycznej „Nad Jeziorem”
 3. Akcja promocyjna projektu i turystyki mało znanych miejsc na Orawie

Plener rzeźbiarski; fot. Grzegorz Rzepiszczak

Galeria „Pasterz” nad Jeziorem Orawskim

Dofinansowanie na realizację zadania „Orawa miododajnie kwitnie” w ramach zadania "Małopolska Pszczoła" w 2022

Dofinansowanie na realizację zadania „Orawa miododajnie kwitnie” w ramach zadania „Małopolska Pszczoła” w 2022

Z przyjemnością informujemy, iż Stowarzyszenie Lipnica Wielka na Orawie otrzymało dofinansowanie na realizację zadania „Orawa miododajnie kwitnie” w ramach zadania publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, z zakresu ochrony bioróżnorodności pn. „Małopolska Pszczoła” w 2022 r.

W ramach projektu planuje się następujące działania ekologiczno-edukacyjne:

 1. Miododajne rabaty – organizacja trzech rabat
 2. Warsztaty zakładania miododajnych rabat i wiedzy na temat roślin miododajnych
 3. Warsztaty na temat szeroko pojętego pszczelarstwa
 4. Wizyta w pasiecie
 5. Przygotowanie i wydanie pakietów 5 plansz edukacyjnych
 6. Wydanie ulotki z informacją o miododajnych roślinach

Warsztaty miododajne

Warsztaty pszczelarskie

Wizyta w pasiece

Materiały warsztatowe, pakiety plansz edukacyjnych oraz ulotka informacyjna

Nasadzenia

Dofinansowanie zadania "Dla społeczności polsko-ukraińskiej na Orawie" w ramach Małego Grantu

Dofinansowanie zadania „Dla społeczności polsko-ukraińskiej na Orawie” w ramach Małego Grantu

Z przyjemnością informujemy, iż Stowarzyszenie Lipnica Wielka na Orawie otrzymało dofinansowanie na realizację zadania „Dla społeczności polsko-ukraińskiej na Orawie” w ramach Małego Grantu Województwa Małopolskiego.

Zadanie polega na organizacji szeregu cyklicznych warsztatów artystycznych i kulinarnych, mających na celu:

 • integracje społeczności polsko-ukraińskiej;
 • zapewnienie czasu wolnego i zapomnienie o traumie i wojnie dla społeczności ukraińskiej;
 • asymilację społeczności ukraińskiej;
 • poznanie kultury kraju i regionu w którym przebywa społeczność ukraińska;
 • poznanie kultury ukraińskiej
 • promowanie idei wolontariatu wśród mieszkańców Orawy.

Warsztaty kolażu (fot. Ewa Magiera)

Warsztaty malowania na tkaninie

Warsztaty filcowania (fot. Ewa Magiera)

Warsztaty Quillingu – kartka z wakacji

Warsztaty kolażu z gazet

Dofinansowanie w ramach Konkursu Województwa Małopolskiego "Kocham Polskę"

Dofinansowanie w ramach Konkursu Województwa Małopolskiego „Kocham Polskę”

Z przyjemnością informujemy, iż Stowarzyszenie Lipnica Wielka na Orawie otrzymało dofinansowanie w ramach konkursu „Kocham Polskę” na realizację projektu „Biało-czerwona Orawa”. 

Projekt „Biało-czerwona Orawa” ma na celu wspieranie wychowania patriotycznego młodych, kształtowanie dumy narodowej, rozbudzenie zainteresowania historią Polski ze szczególnym uwzględnieniem polskich symboli narodowych – flaga, godło, hymn i bohaterów lokalnych; kształtowanie świadomości i postaw obywatelskich, propagowanie takich wartości jak: wolność, niepodległość, poszanowanie ojczyzny.

Projekt zakłada trzy główne zadania:

 1. Zainspirowanie dzieci i młodzieży do poznawania historii
 2. Promocja polskich symboli narodowych poprzez zakup 2 masztów flagowych wraz z biało-czerwonymi flagami dla nieodpłatnego użyczenia szkołom
 3. Kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych poprzez organizację wydarzeń o charakterze historycznopatriotycznym, promujących polską tradycję i polskie symbole narodowej

Warsztaty kolorowanki patriotycznej

Warsztaty zakładki do książki

Konkurs plastyczny

Koncert pieśni patriotycznej

Wręczanie pakietów patriotycznych

Konkurs historyczny – quiz

Kolorowanka patriotyczna – wersja online:

Dofinansowanie w konkursie „Małopolskie Chóry – Małopolska Rozśpiewana”

Dofinansowanie w konkursie „Małopolskie Chóry – Małopolska Rozśpiewana”

Z przyjemnością informujemy, iż Stowarzyszenie Lipnica Wielka na Orawie otrzymało dofinansowanie w ramach konkursu „Małopolskie Chóry – Małopolska Rozśpiewana” na realizację projektu „Chórem śpiewamy na Orawie”. Dzięki temu dofinansowaniu nasz Chór Eduardo z Lipnicy Wielkiej zostanie doposażony się w stroje, podkładki pod nuty oraz przygotuje i zaprezentuje koncert patriotyczny. Bardzo nas cieszy to wsparcie i niewątpliwie przyczynia się do rozwoju chóru.

fot. Łukasz Sowiński

Teczki na nuty

Korale i sukienki

Opaki i sukienki

Koszule dla chóru

Koncert patriotyczny

Budowa placu sportowo-rekreacyjnego przy szkole podstawowej nr 3 w Lipnicy Wielkiej w ramach MIRS 2021

W ramach ogłoszonego wiosną naboru wniosków pn. „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS” w 2021 roku Gminie Lipnica Wielka uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego przyznano pomoc finansową w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego na BUDOWĘ PLACU SPORTOWO-REKREACYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W Lipnicy Wielkiej w wysokości 105 870,00 zł. co stanowi 34,27% całości wydatków poniesionych na inwestycję.

Całkowity koszt zadania wyniósł 308 914,50 zł.

W ramach projektu wybudowano od podstaw ogólnodostępny plac sportowo-rekreacyjny zlokalizowany bezpośrednio przy Szkole Podstawowej nr 3 i boisku sportowym.

Plac sprzyja aktywności fizycznej, rozwijaniu siły, zręczności i wytrzymałości wśród użytkowników placu, którymi są dzieci i ich rodzice, młodzież oraz osoby dorosłe.

Dzięki wykonaniu dodatkowych furtek poprawiła się dostępność placu bezpośrednio z drogi dz. ewid. nr 6299 natomiast drugie dojście poprawia komunikację pieszą na teren szkolny.

Plac sportowo-rekreacyjny zajmie powierzchnię o wymiarach 23,15 x 10,20 m.

Proces inwestycyjny rozpoczął się od uzyskania zgód na wycinkę drzew, ogłoszenia postępowania przetargowego, wyboru najkorzystniejszej oferty, podpisania umowy z Wykonawcą (09.11.2021 r), który rozpoczął roboty budowlane. Następnie 30.11.2021 r. podpisano umowę z Województwem Małopolskim.

Na placu sportowo-rekreacyjnym umieszczone są liczne atrakcje dla dzieci najmłodszych jak i starszych, m.in.:drabinka do akrobacji, duży zestaw zabawowy, twister do ćwiczeń, huśtawka wagowa i  podwójna, moduł liczydło, tablica edukacyjna labirynt oraz bujak na sprężynach.

Ponadto nawierzchnia pod urządzeniami jest wykonana z bezpiecznego tworzywa, elastycznego i  amortyzującego upadki. Dodatkowy teren dojścia do placu utwardzony został kostką brukową.

Wszystkie te elementy posiadają niezbędne atesty i certyfikaty bezpieczeństwa.

Całość inwestycji otoczona jest zielenią oraz infrastrukturą niezbędną do tworzenia miejsca służącego odpoczynkowi, m.in. chodniki, ławeczki, latarnie, kosze na śmieci. Na placu sportowo-rekreacyjnym znajduje się również tablica informująca m.in. o bezpiecznym i prawidłowym korzystaniu z terenu oraz tablica informująca o dofinansowaniu.