Małopolski Program Wspierania Uczniów w szkołach podstawowych naszej Gminy!

Małopolski Program Wspierania Uczniów w szkołach podstawowych naszej Gminy!

_

Informujemy, że uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego Gmina Lipnica Wielka została wybrana na Partnera do realizacji projektu Małopolski Program Wspierania Uczniów współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Priorytet 6. Fundusze Europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego – CP4(f), Działanie 6.12 Edukacja – projekty Województwa Małopolskiego, Typ projektu A, komponent 2.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Departamentem Edukacji UMWM i Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, w dwóch szkołach prowadzonych przez naszą Gminę: w roku szkolnym 2024/2025 w Szkole Podstawowej nr 3 im. Św. Stanisława Kostki w Lipnicy Wielkiej oraz w roku szkolnym 2025/2026 w Szkole Podstawowej nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi w Lipnicy Wielkiej. Głównym celem przedsięwzięcia jest wsparcie uczniów, którzy mimo wysokiego potencjału nie uzyskują wyników na miarę swoich możliwości. Projekt kierowany jest również do rodziców/ opiekunów oraz nauczycieli.

W ramach partnerstwa nasze szkoły otrzymają wsparcie w formie:

 • szkoleń i wsparcia merytoryczno-metodycznego dla nauczycieli,
 • materiałów na potrzeby diagnozy uczniów, którzy mimo wysokiego potencjału nie uzyskują wyników na miarę swoich możliwości,
 • pomocy w procesie diagnozy uczniów, która zostanie przeprowadzona w szkołach przez naszych nauczycieli – szkolnych liderów projektu,
 • programów i scenariuszy zajęć dla uczniów zakwalifikowanych drogą diagnozy do warsztatów ogólnorozwojowych, które zostaną przeprowadzone w naszych szkołach przez szkolnych liderów projektu,
 • dodatkowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, która będzie realizowana w szkołach objętych projektem,
 • warsztatów i konsultacji dla rodziców dzieci, które odbędą się na terenie szkół uczestniczących w projekcie,
 • możliwości zorganizowania wyjazdów edukacyjnych dla uczniów do miejsc służących rozwijaniu ciekawości świata i aktywności poznawczej.

Dla uczniów objętych wsparciem zostanie zorganizowany konkurs z nagrodami, podczas którego będą mogli zaprezentować swoje osiągnięcia – sukcesy uzyskane dzięki udziałowi w projekcie. Ponadto, wyłącznie dla uczestników projektu, zostanie wyodrębniona pula środków w ramach komponentu stypendialnego Małopolskiego Programu Wspierania Uczniów, co pozwoli na dodatkowe wsparcie rozwoju ich uzdolnień.

W efekcie działań projektowych 80 uczniów klas 2-8 otrzyma wsparcie w postaci pogłębionej diagnozy, a 40 z nich będzie uczestniczyć w warsztatach służących rozwijaniu ogólnego potencjału i budowaniu motywacji do pracy nad sobą oraz wdrażających do planowania własnego rozwoju. Uczniowie będą również uczestniczyć w indywidualnych spotkaniach z psychologami/pedagogami. Rodzice/opiekunowie 40 dzieci zakwalifikowanych do zajęć, dzięki warsztatom i konsultacjom z psychologami/pedagogami, pogłębią wiedzę dotyczącą roli rodziny w rozwijaniu uzdolnień dziecka oraz podniosą kompetencje wychowawcze w tym obszarze. Nauczyciele poszerzą swoje umiejętności w zakresie rozpoznawania i wspierania uczniów zdolnych a także wzbogacą warsztat pracy o kompleksowe narzędzia diagnostyczne oraz o programy i materiały na potrzeby pracy z takimi uczniami.

Projekt przyczyni się do poszerzenia oferty edukacyjnej naszych szkół i pozwoli na realizację w praktyce edukacyjnej zasady, że każde dziecko jest zdolne.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Orawskie inicjatywy edukacyjne

Orawskie inicjatywy edukacyjne

Stowarzyszenie Lipnica Wielka na Orawie otrzymało dotacje na realizację projektu Orawskie inicjatywy edukacyjne w ramach zadania publicznego Województwa Małopolskiego „Małopolska! Postaw na edukację”

W ramach działania planuje się zorganizowanie warsztatów wyjazdowych i rozwojowych oraz konkursu na podcast historyczny, który z pewnością będzie nawiązywał do postaci Józefiny i Emila Mików.

Jest to kolejne nasze działanie oddolne ku drodze do świętości tego małżeństwa.

Projekt "Pasterskie dziedzictwo Górnej Orawy"

Projekt „Pasterskie dziedzictwo Górnej Orawy”

Z przyjemnością informujemy iż w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych „Etno Małopolska – edycja 2023” ogłoszonego przez Województwo Małopolskie Stowarzyszenie Lipnica Wielka na Orawie otrzymała dofinansowanie w wysokości 12 000,00 zł na zadanie pn. „Pasterskie dziedzictwo Górnej Orawy”.

Dzięki projektowi możliwy będzie zakup strojów dla grup na terenie naszej gminy.

Zadanie realizowane przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Małopolskie Orkiestry Dęte 2023 - II edycja

Projekt „Rozwijamy Orkiestrę Dętą w Lipnicy Wielkiej na Orawie”

Z przyjemnością informujemy iż w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych „Małopolskie Orkiestry Dęte 2023 – II edycja” ogłoszonego przez Województwo Małopolskie Stowarzyszenie Lipnica Wielka na Orawie otrzymała dofinansowanie w wysokości 9 000,00 zł na zadanie pn. „Rozwijamy Orkiestrę Dętą w Lipnicy Wielkiej na Orawie”.

Dzięki projektowi możliwy będzie zakup pianina oraz dofinansowanie prób.

Zadanie realizowane przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

MAŁOPOLSKIE OSP 2023

 MAŁOPOLSKIE OSP 2023

Gmina Lipnica Wielka zakupiła:

 • 7 kompletów ubrań ochronnych (składających się z kurtki i spodni);
 • 7 par butów strażackich;
 • 4 hełmy

dla lipnickich Strażaków.

Zakup ubrań był dofinansowany z pomocy finansowej Województwa Małopolskiego na zakup odzieży specjalistycznej

w ramach działania MAŁOPOLSKIE OSP 2023 w wysokości 15.000,00 zł.

Całkowity koszt zakupionej odzieży 31.701,59 zł.

plac rekreacyjno-sportowy

Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa MIRS 2023″ >>> Plac rekreacyjno-sportowy przy Szkole Podstawowej im. Bł. Jana Pawła II w Kiczorach.

Mieszkańcy Kiczor mają powody do zadowolenia ponieważ przy Szkole Podstawowej powstał nowy kolorowy plac rekreacyjno sportowy, który mamy nadzieję sprosta wysokim oczekiwaniom jej użytkowników. Plac sportowo-rekreacyjny zajmuje powierzchnię o wymiarach 18 x 10 m.Obszar przeznaczony na inwestycje z porośniętej trawą łąki stał się placem o nawierzchni amortyzującej upadek, ponadto zainstalowano certyfikowane urządzenia sportowo-rekreacyjne i inne elementy małej architektury (dwie ławki parkowe i dwa kosze na śmieci).

Na placu sportowo-rekreacyjnym umieszczono atrakcje dla dzieci najmłodszych jak i starszych:

 • ścianka wspinaczkowa z 2 drabinkami
 • wieża ze ślizgawką zawiera 1x wieżę, 1x ślizgawkę nierdzewną, 1x siatkę, 1x rurę strażacką, 1x drążek do podciągania
 • sprężynowiec bujak 2 szt.
 • zestaw wspinaczkowy 1 szt. zawiera: 1x siatka wspinaczkowa, 1x drabinka linowa, 2x lina wspinaczkowa, 1x ścianka wspinaczkowa

Dodatkowo od strony istniejącego boiska sportowego zamontowano wysokie ogrodzenie 4 metrowe chroniącego dzieci, które będą na placu rekreacyjno-sportowym przed uderzeniami piłki.

Na placu sportowo-rekreacyjnym znajduje się również tablica informująca m.in. o bezpiecznym i prawidłowym korzystaniu z terenu.

Nasz plac to inwestycja w zdrowie i kondycję, najlepsze ćwiczenie integracji sensorycznej, koordynacji, kreatywności i sposób na to, by oderwać najmłodszych i starszych od telewizorów i smartfonów, a taka aktywność zawsze będzie procentować. Poza tym nowy plac rewelacyjnie podkreśla infrastrukturę szkolną, ponadto pięknie zagospodarowuje teren między szkołą a boiskiem sportowym.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 162.623,22 zł.

Inwestycja zrealizowana w 2023 r. przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w wysokości 77.590,00 zł. co stanowi 47,71% kosztów,

pozostałe koszty gmina pokryła ze środków własnych 52,29%.

Realizacja projektu pn. "Miejsca przyjazne seniorom w Lipnicy Wielkiej na Orawie"

Realizacja projektu pn. „Miejsca przyjazne seniorom w Lipnicy Wielkiej na Orawie”

Z przyjemnością informujemy, iż Stowarzyszenie Lipnica Wielka na Orawie otrzymało dofinansowanie na realizację dwuletniego projektu pn. „Miejsca przyjazne seniorom w Lipnicy Wielkiej na Orawie” w ramach Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwo Małopolskie w obszarze działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. Aktywny Senior”.

W projekcie warsztaty i wyjazdy, a także uruchomienie kawiarenki społecznej i oznakowanie miejsc przyjaznych seniorom.

Partnerzy projektu:

Gmina Lipnica Wielka na Orawie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej

Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej

Stowarzyszenie Rozwoju Orawy

Działania:

Spotkanie muzyczno-literackie z Tomaszem Drabiną i otwarcie Kawiarenki Społecznej 28.09.2023

Wyjazd do kina w Rabce-Zdroju 14.11.2023

Warsztaty artystyczne – bombki

Dofinansowanie dla Strażackiej Orkiestry Dętej z Lipnicy Wielkiej

Dofinansowanie dla Strażackiej Orkiestry Dętej z Lipnicy Wielkiej

W wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ogłoszonego przez Województwo Małopolskie nasza Orkiestra Dęta z Lipnicy Wielkiej za pośrednictwem Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnicy Wielkiej – Centrum otrzymała dofinansowanie w wysokości 8 000,00 zł na zadanie pn. „Orawa dla Jana Pawła II” realizowane przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Zadanie polega na zorganizowaniu Koncertu Religijnego dla mieszkańców Gminy z okazji 45 rocznicy wyboru Jana Pawła II na papieża oraz  zakup instrumentów.

Na tegoroczną edycję konkursu „Małopolskie Orkiestry Dęte 2023” wpłynęło 130 ofert z których Komisja Konkursowa zarekomendowała, a Zarząd udzielił wsparcia finansowego z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację 50 zadań.

Dofinansowanie dla projektu "Rozwijamy Chór Eduardo z Lipnicy Wielkiej na Orawie"

Dofinansowanie dla projektu „Rozwijamy Chór Eduardo z Lipnicy Wielkiej na Orawie”

Z przyjemnością informujemy, iż Stowarzyszenie Lipnica Wielka na Orawie otrzymało dofinansowanie w kwocie 11 000,00 zł na projekt pn. Rozwijamy Chór Eduardo z Lipnicy Wielkiej na Orawie w ramach programu „Małopolskie Chóry – Małopolska Rozśpiewana” edycja 2023.

Dzięki projektowi chór miał możliwość zorganizowania zajęć muzycznych rozwijających wokalnie oraz doposażył się w stroje męskie.

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Zmiana społeczna osiągnięta poprzez realizację zadania?

 • twórczo spędzany czas
 • rozwiązywanie napięć psychofizycznych
 • wyzwalanie pozytywnych pokładów energii
 • kształtowanie estetycznej wrażliwości
 • wzbudzanie postaw patriotycznych
 • wpływ na rozwój więzi społecznych
 • kultywowanie tradycji
 • rozwijanie i promocja chóru
 • nauka dobrych nawyków wokalnych

Koncert chóru 2023:

Zakup marynarek 2023:

Dofinansowanie z programu Małopolska Gościnna - II edycja 2023 dla Stowarzyszenia Lipnica Wielka na Orawie

Dofinansowanie z programu Małopolska Gościnna – II edycja 2023 dla Stowarzyszenia Lipnica Wielka na Orawie

Z przyjemnością informujemy, iż Stowarzyszenie Lipnica Wielka na Orawie otrzymało dofinansowanie w kwocie 20 000,00 zł na projekt pn. Symbole Orawy – turystyka kulturalna w ramach programu Małopolska Gościnna – II edycja 2023.

Dzięki projektowi Stowarzyszenie miało możliwość zorganizować plener rzeźbiarski.

Zmiana społeczna osiągnięta poprzez realizację zadania:

– podniesienie atrakcyjności regionu,

– wzmocnienie ofert spędzania wolnego czasu,

– zaangażowanie lokalnych artystów, działaczy, mieszkańców w tworzenie nowej oferty turystycznej, 

– promocja regionu,  

– zagospodarowanie przestrzeni wokół atrakcji turystycznych,

– pokazanie atrakcyjnej i proekologicznej formy spędzania czasu wolnego, 

– poszerzenie wiedzy o turystyce regionu,

– zorganizowanie wydarzenia będącego ważnym elementem turystycznych atrakcji małopolski  

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Plener 2023: