Ostrzeżenie dla wnioskodawców i beneficjentówprogramu „Czyste Powietrze”

Sprawdzaj oferty, nie podpisuj „od ręki”!

Korzystaj z programu „Czyste Powietrze” uważnie. Wybieraj sprawdzonych wykonawców. Uważaj na oferty składane przez akwizytorów i sprawdzaj, co podpisujesz. Pamiętaj, że dotacja z programu „Czyste Powietrze” przysługuje Tobie, a nie wykonawcy. Instalowanie nowego urządzenia grzewczego jest skuteczne tylko w ocieplonym domu.

Uwaga na nierzetelnych wykonawców

Jeśli jesteś wnioskodawcą lub beneficjentem dotacji z programu „Czyste Powietrze”, to bądź czujny i rozważny w wyborze dostawcy i firmy instalacyjnej zajmującej się wymianą źródła ciepła. Szczególnie uważaj na tych, którzy pukają do Twoich drzwi i oferują coś „za darmo”. Niestety, zdarzają się na rynku usług nieuczciwi wykonawcy, którzy oferują usługi i produkty niskiej jakości oraz zawyżają ceny.

Zwracamy uwagę, że wybór firmy sprzedającej urządzenie, jak i wykonującej jego montaż, należy do Państwa – naszych wnioskodawców i beneficjentów.

W programie „Czyste Powietrze” najwyższe bezzwrotne dofinansowanie, z kompleksową termomodernizacją i wymianą źródła ciepła, to nawet 136 200 zł, ale VAT zawsze musi dopłacić wnioskodawca.

Jeśli ktoś oferuje usługę „za darmo”, warto mieć wątpliwości co do rzetelności takiej oferty. Jeśli przedstawiciel firmy podsuwa pełnomocnictwo w ramach programu „Czyste Powietrze”, a nie daje możliwości na spokojne zapoznanie się z warunkami umowy – warto zastanowić się nad rzetelnością takiej oferty.

Podpisując pełnomocnictwo, dajesz komuś prawo do dysponowania przyznaną Ci dotacją.

Wysokie rachunki bez termomodernizacji

Oferta na zainstalowanie wyłącznie nowego źródła ciepła w budynku, który wymaga termomodernizacji (tj. docieplenia przegród, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej itp.), może skutkować wysokimi rachunkami za ciepło w okresie grzewczym.

Dlatego jeśli decydujesz się na wymianę wyłącznie starego kopciucha na nowe źródło ciepła, np. pompę ciepła, upewnij się, że Twój dom jest odpowiednio docieplony.

„Za chwilę” sprawdzone urządzenia grzewcze z programu

Wybierając źródło ciepła do swojego domu, korzystaj z listy zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM: lista-zum.ios.edu.pl).

Już teraz możesz złożyć wniosek o dotację z programu „Czyste Powietrze” planując termin zakupu i instalacji urządzenia po 13 czerwca br. Po tym terminie na liście ZUM znajdziesz tylko te pompy ciepła, które obecnie przechodzą dodatkową weryfikację efektywności i jakości.

Dlatego składając wniosek, warto poczekać z zakupem i instalacją urządzenia. Wtedy, mając docieplony budynek i pewne urządzenie wysokiej jakości (wybrane z listy ZUM), zyskasz cieplejszy i tańszy w eksploatacji dom.

Rekomendacje

W ramach programu możesz otrzymać dotację na termomodernizację budynku jednorodzinnego wraz z wymianą źródła ciepła. Upewnij się, że dobór nowego źródła ciepła został Ci wskazany zgodnie ze stanem budynku. Urządzenie musi mieć odpowiednią moc i sprawność. Najlepiej pokaże to audyt energetyczny.

Skonsultuj się w gminnym punkcie konsultacyjno-informacyjnym „Czystego Powietrza”, czy oferta, którą przedstawił Ci wykonawca jest zgodna z potrzebami Twojego budynku.

Uczulamy wszystkich właścicieli domów jednorodzinnych, którzy chcą skorzystać z programu na fakt, że tylko docieplony budynek z nowym źródłem ciepła – to pewne rozwiązanie które przyniesie korzyści.

Pamiętaj!

Nie należy przyjmować ofert na wymianę samego źródła jeśli dom wymaga docieplenia! To podstawa. Sprawdzaj, co podpisujesz i pamiętaj, że dotacja jest dla Ciebie, a nie dla wykonawcy.

Miej na uwadze, że zestawienie: pompa ciepła i budynek nieocieplony, to najczęściej wysokie rachunki!

Program „Czyste Powietrze” oferuje dofinansowanie na docieplenie budynku z wymianą źródła ciepła poprzedzone audytem energetycznym – są to koszty kwalifikowane. Skorzystaj z takiej kompleksowej i w pełni korzystnej oferty programu „Czyste Powietrze”.

Życzymy zadowolenia z ciepłych domów,
niskich rachunków za ogrzewanie
i czystego powietrza!

czystepowietrze.gov.pl

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze od 1 lutego 2024 roku

Od 1 do 29 lutego 2024 roku rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej na nowym wzorze wniosku. W tym roku zwrot podatku akcyzowego ustalony został w wysokości 1,46 zł do litra zakupionego oleju napędowego.

 W 2024 r. producent rolny może składać do wójta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej, do wysokości limitu zwrotu określonego na 2024 r.

Wnioski można będzie składać w dwóch terminach:

 • od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.,
 • od 1 sierpnia 2024 r. do 2 września 2024 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r., w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2024 r.

W przypadku ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła, owiec, kóz, koni i świń do wniosku należy także dołączyć dokument, wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zawierający informacje o średniej rocznej liczbie świń oraz liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, owiec, kóz i koni, będących w posiadaniu producenta rolnego w 2023 roku.

rekrutacja

Rekrutacja w roku szkolnym 2024/2025 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lipnica Wielka

W roku szkolnym 2024/2025 zgodnie z zasadami rekrutacji określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.) do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy, a rekrutacja przebiega w dwóch etapach w oparciu o kryteria o charakterze ustawowym oraz lokalnym i nie ma znaczenia kolejność składania wniosków.

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria ustawowe, określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, natomiast w przypadku przeprowadzania drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego kryteria lokalne określone w Uchwale Nr LIV/354/2023 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipnica Wielka.

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2024/2025 rozpoczyna się od dnia 26 lutego do 15 marca 2024 roku i prowadzone jest na wniosek rodziców/prawnych opiekunów ubiegających się o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej po raz pierwszy.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025, do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych określa Zarządzenie Nr 5/2024 Wójta Gminy Lipnica Wielka z dnia 26 stycznia 2024 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lipnica Wielka.

Kontynuacja wychowania przedszkolnego

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci aktualnie uczęszczających do danego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, składają na rok szkolny 2024/2025 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, w terminie od 1 do 9 lutego 2024 roku.Niezłożenie deklaracji oznaczać będzie rezygnację z miejsca w aktualnym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego można uzyskać w Centrum Usług Wspólnych w Lipnicy Wielkiej, w Publicznym Przedszkolu bądź w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lipnica Wielka.

Poniżej dokumenty dotyczące rekrutacji:

rekrutacja do klasy 1

Rekrutacja w roku szkolnym 2024/2025 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lipnica Wielka

W roku szkolnym 2024/2025 zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.) do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły – wówczas nie odbywa się postępowanie rekrutacyjne.

Uwaga:

Rodzice/Prawni opiekunowie dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły podstawowej, zgłaszają w tej szkole dziecko do klasy I szkoły podstawowej w terminie od 26.02.2024 do 13 marca 2024 roku – przyjęcie następuje na podstawie ww. zgłoszenia, popartego oświadczeniem o miejscu zamieszkania.

Po zapisaniu uczniów mieszkających w obwodzie danej szkoły podstawowej do klasy pierwszej, w przypadku wolnych miejsc w klasie, szkoła prowadzi postępowanie rekrutacyjne.

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do pierwszej klasy szkoły podstawowej obowiązują kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów określone w uchwale Nr LIV/355/2023 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie: określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Lipnica Wielka.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025, do klas pierwszych szkół podstawowych określa Zarządzenie Nr 6/2024 Wójta Gminy Lipnica Wielka z dnia 26 stycznia 2024 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lipnica Wielka.

Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego można uzyskać w Centrum Usług Wspólnych w Lipnicy Wielkiej bądź w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Lipnica Wielka.

Poniżej dokumenty dotyczące rekrutacji:

odpady

Harmonogramy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informujemy, że harmonogramy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są już rozprowadzane.

Przesyłka zawiera:

 • blankiety opłat,
 • ankietę dotyczącą zagospodarowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym,
 • harmonogram odbioru odpadów komunalnych,
 • ulotki informacyjne,
 • naklejkę z numerem domu, którą należy przykleić na pojemniku na odpady komunalne zmieszane w oznaczonym miejscu:

Jeżeli ktoś z Państwa nie otrzyma naklejki w ww. przesyłce, prosimy o cierpliwość, ponieważ naklejki dla niektórych nieruchomości zostaną dosłane w późniejszym terminie.

Jednocześnie bardzo prosimy o wypełnienie dołączonej ankiety i dostarczenie jej do Urzędu Gminy w terminie oznaczonym na ankiecie.

Przypominamy również, że segregacja odpadów jest obowiązkowa dla WSZYSTKICH nieruchomości.

Piec

Ruszyły kontrole domowych pieców i kotłów.

W związku z rozpoczętym sezonem grzewczym na terenie gminy rozpoczęły się kontrole domowych pieców, kotłów i palenisk.

Przepisy ustawy o ochronie powietrza, uchwały antysmogowej oraz Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego nałożyły na gminy obowiązek kontroli przestrzegania jej zapisów.

Każda gmina ma obowiązek przeprowadzenia określonej liczby kontroli. Oprócz kontroli interwencyjnych przeprowadzane są kontrole planowe, do których budynki wybierane są losowo.

Są one przeprowadzane przez pracowników Urzędu Gminy na podstawie upoważnienia udzielonego przez Wójta Gminy Lipnica Wielka, działającego w oparciu o art. 379 ustawy – Prawo ochrony środowiska.

Kontrole są przeprowadzane pod kątem nielegalnego spalania odpadów, jakości paliw, rodzaju źródła ogrzewania oraz przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej dla Województwa Małopolskiego.

Kontrolowana osoba fizyczna zobowiązana jest umożliwić przeprowadzenie kontroli bez wcześniejszego powiadomienia.

Utrudnianie kontroli pracownikom Urzędu, lub niewpuszczenie ich na teren posesji, grozi zastosowaniem art. 225 § 1 Kodeksu karnego: „Kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

Pracownicy Urzędu Gminy w Lipnicy Wielkiej dokonują czynności kontrolnych w godzinach od 6:00 do 22:00. Czynności kontrolne wykonywane są w obecności właściciela nieruchomości lub dorosłego domownika. Kontroli podlegają wszystkie źródła ogrzewania zainstalowane w budynku, skład opału, jakość paliwa (okazanie świadectwa jakości paliwa). Podczas kontroli upoważnieni pracownicy mogą wykonywać dokumentację fotograficzną oraz pobierać próbki popiołu do analizy.

Z czynności kontrolnych sporządzany jest protokół. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, właściciel budynku jest zobowiązany do ich usunięcia i poddany powtórnej kontroli.

Oprócz czynności kontrolnych, prowadzona będzie również działalność informacyjno-edukacyjna na temat spalania odpadów oraz konieczności wymiany starych pozaklasowych pieców na nowoczesne urządzenia grzewcze oraz o możliwości uzyskania dofinansowania do tego rodzaju inwestycji między innymi w programie „Czyste Powietrze” oraz dofinansowaniach realizowanych z gminnego programu wymiany niskowydajnych i nie ekologicznych źródeł ciepła finansowanych z budżetu gminy.

Jednocześnie przypominamy o podstawowych obowiązkach wynikających z uchwały antysmogowej dla Małopolski:

 • Od 1 maja 2024 roku nie wolno użytkować kotłów na paliwa stałe poniżej klasy 3 nie spełniających wymogów dla klas 3, 4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012,
 • Od 1 stycznia 2027 roku nie wolno użytkować kotłów na paliwa stałe klasy 3 lub 4 nie spełniających wymagań w zakresie sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub klasy 4 według normy PN-EN 303-5:2012,
 • Użytkownicy kotłów klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 będą mogli z nich korzystać do końca ich żywotności,
 • Posiadacze kominków lub innych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń będą obowiązani od 1 maja 2024 roku:

a) osiągać sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80%

lub
b) zostaną wyposażone w urządzenie zapewniające redukcję emisji pyłu do wartości określonych w punkcie 2 lit. A załącznika II do Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe.

W ramach programu „Czyste Powietrze” oferowane są dotacje i pożyczki do wymiany kotłów i pieców. Wnioski można składać internetowo poprzez stronę https://gwd.nfosigw.gov.pl , osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków.

Więcej informacji na temat zasad programu „Czyste Powietrze” można uzyskać kontaktując się z pracownikiem Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Urzędu Gminy pok. nr. 5, tel. 18 263 45 95 lub 18 531 00 54 w godzinach pracy Urzędu poniedziałek w godz. 8:30 do 16:30, od wtorku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30.

Wójt gminy informuje, że prowadzenie kontroli jest obowiązkiem gmin wynikającym z zapisów Programu Ochrony Powietrza.