Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – przypomnienie

Szanowni Mieszkańcy,

przypominamy, że od 1 lipca 2021 roku wszyscy właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dot. źródeł ciepła i źródeł spalania paliw: 

– w przypadku obiektów wybudowanych przed 1 lipca 2021 r. czas na złożenie deklaracji jest do 30 czerwca 2022 r. 

– dla nowopowstałych budynków termin ten wynosi 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw. 

– w przypadku zmiany źródła ciepła właściciel lub zarządca budynku lub lokalu ma 14 dni od dnia, w którym zaistniała zmiana na złożenie nowej deklaracji. 

CEEB to pierwsza tego rodzaju baza, która zgromadzi informacje dotyczące wszystkich budynków w Polsce, a celem zbierania informacji o budynkach jest stworzenie kompletnej bazy danych, na podstawie której każda gmina w Polsce będzie mogła podejmować odpowiednie działania na rzecz poprawy jakości powietrza.  

UWAGA! – Niezłożenie deklaracji w terminie może skutkować grzywną w wysokości do 500 zł, która może wzrosnąć nawet do 5000 zł.

Deklaracje  można składać:

  1. elektronicznie – wniosek należy złożyć za pośrednictwem strony www.zone.gunb.gov.pl oraz posiadać profil zaufany bądź elektroniczny dowód osobisty w celu potwierdzenia tożsamości;
  2. papierowo – wniosek należy złożyć do urzędu gminy (pokój nr 2), gdzie urzędnik uwierzytelni wniosek, a następnie wprowadzi dane do CEEB.

Deklaracje  można pobrać i wydrukować:

Drukuj stronę Drukuj stronę