Cyfrowa Gmina

Gmina Lipnica Wielka uzyskała dofinansowanie 100 % w wysokości 180 314,40 zł. w projekcie „Cyfrowa gmina” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020, pakiet REACT UE. Grant będzie realizowany od kwietnia 2022 r do września 2023 r.

W pierwszym etapie wykonano audyt-diagnozę cyberbezpieczeństwa, kolejnym etapem będzie zakup wyposażenia Urzędu Gminy Lipnica Wielka w nowoczesną infrastrukturę IT, umożliwiającą tej instytucji efektywne funkcjonowanie w warunkach pracy zdalnej i bezkontaktowej obsługi interesanta.

W ostatnim czasie obserwujemy przeniesienie działalności do Internetu, równocześnie wzrósł poziom występowania cyberzagrożeń – w 2020 r. odnotowano zwiększoną liczbę incydentów bezpieczeństwa oraz ataków przestępców na systemy informatyczne jednostek samorządu terytorialnego. Ataki te skutkują często znacznym ograniczeniem lub wręcz zaprzestaniem świadczenia usług publicznych obywatelom. Przedmiotowy projekt jest bezpośrednią odpowiedzią Gminy Lipnica Wielka na te wyzwania, ponieważ zakłada podwyższenie cyfrowego bezpieczeństwa zasobów informacyjnych, jakimi dysponuje Urząd Gminy. Program zakłada, że wobec rosnącej fali wyłudzeń i oszustw konieczne jest wdrożenie mechanizmów zabezpieczających systemy instytucji publicznych, a takie właśnie działania podejmuje Gmina realizując niniejszy projekt. Dodatkowo Program wskazuje, że utrzymujący się stan zagrożenia epidemicznego przesądza o konieczności zapewnienia w okresie pandemii wzmożonego i sprawnego kontaktu z odpowiednimi instytucjami. W przypadku Gminy i aparatu, przy pomocy którego Gmina statutowo realizuje swoje cele optymalnym sposobem do wdrożenia powyższego założenia w praktyce jest intensyfikacja oraz rozwój świadczenia usług publicznych w formie elektronicznej. Z tego też względu istotny element przedmiotowego przedsięwzięcia stanowi budowa podstaw dla przyszłościowego rozwoju sfery e-usług, świadczonych interesantom przez Gminę Lipnica Wielka (docelowe rozszerzenie ich zakresu w stosunku do stanu obecnego.

Drukuj stronę Drukuj stronę