Czytamy w cieniu buka Emila – projekt Szkoły Podstawowej Nr 4

Szkoła Podstawowa nr 4 im. dra Emila Kowalczyka bierze udział w konkursie grantowym „Działaj lokalnie 2021″. Pani dyrektor Bożena Marcinek i nauczyciele to osoby pielęgnujące pamięć o patronie Szkoły- regionaliście, poecie, społeczniku – doktorze Emilu Kowalczyku. Celem projektu jest wspieranie i upowszechnianie wśród najmłodszych Orawian nawyków czytelniczych, a także ich dziedzictwa poprzez przybliżanie postaci i twórczości Emila Kowalczyka. Ważne jest również kreatywne spędzanie wolnego czasu przez dzieci i młodzież poprzez stworzenie oferty zajęć opartych lokalną tradycję i dziedzictwo. Celem projektu jest ponadto aktywizacja społeczności lokalnej, zaciekawienie dzieci czytelnictwem, poezją Emila Kowalczyka, tradycjami poprzez organizację warsztatów czytelniczych i teatralnych bazujących na dziedzictwie kulturowym Orawy. Dzięki temu najmłodsi Orawianie pogłębią wiedzę o życiu ich Patrona Szkoły, będą więcej czasu spędzać na świeżym powietrzu w otoczeniu orawskiej przyrody. Wskutek ww działań upowszechnione będzie czytelnictwo, zostanie przechowana wiedza o twórczości Emila Kowalczyka i dziedzictwie kulturowym regionu Orawy.

Projekt zakłada organizację 4 warsztatów oraz 1 spotkania podsumowującego, które oparte będą na promowaniu czytelnictwa i kultywowaniu tradycji lokalnych i dziedzictwa kulturowego Orawy poprzez pogłębienie i upowszechnienie wiedzy o życiu i twórczości Emila Kowalczyka. Warsztaty czytelnicze będą prowadzone przez nauczycieli SP Nr 4 , poetę regionalnego, syna Patrona Szkoły pana Roberta Kowalczyka, regionalistę Patryka Rudnickiego i długoletnią polonistkę Panią Janinę Karkoszkę. Będą to spotkania w ogrodzie szkolnym w zorganizowanym kąciku czytelniczym.  Uczniowie wysłuchają wspomnienia o Patronie, jego poezji i recytacji jego wierszy.

Drukuj stronę Drukuj stronę