- Lipnica Wielka - https://mieszkancy.lipnicawielka.pl -

Deklaracja CEEB – zgłosiłeś czym ogrzewasz dom? Masz coraz mniej czasu! Za brak deklaracji grzywna 

Deklarację należy złożyć do 30 CZERWCA 2022 ROKU szczegóły poniżej