Depozytariusze grupy babiogórskiej i orawskiej wpisu na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego

Depozytariusze grupy babiogórskiej i orawskiej wpisu na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego

W dniu 20 kwietnia 2023 roku w Zawoi odbyły się konsultacje dotyczące wpisu kultury góralskiej na krajową listę dziedzictwa niematerialnego dla grup Górali Babiogórskich i Orawskich. Podobne spotkania odbywają się dla wszystkich grup górali

Podczas spotkania warsztatowego wybrano depozytariuszy wpisu dla naszych grup. Zostali nimi etnografowie z naszych terenów: Wojciech Kubasiak – od Babiogórców i Marcin Kowalczyk – z Orawy.

Działania koordynuje Zarząd Główny Związku Podhalan i Małopolskie Centrum Kultury „Sokół”, a operatorem jest Narodowy Instytut Dziedzictwa. Podobne starania podjęli wcześniej Słowacy. Jeżeli uda się przeprowadzić taki wpis w Polsce, a także w Czechach, to kraje te wspólnie wystąpią o wpis na światową listę prowadzoną przez UNESCO.

Drukuj stronę Drukuj stronę