Dofinansowanie w ramach Konkursu Województwa Małopolskiego "Kocham Polskę"

Dofinansowanie w ramach Konkursu Województwa Małopolskiego „Kocham Polskę”

Z przyjemnością informujemy, iż Stowarzyszenie Lipnica Wielka na Orawie otrzymało dofinansowanie w ramach konkursu „Kocham Polskę” na realizację projektu „Biało-czerwona Orawa”. 

Projekt „Biało-czerwona Orawa” ma na celu wspieranie wychowania patriotycznego młodych, kształtowanie dumy narodowej, rozbudzenie zainteresowania historią Polski ze szczególnym uwzględnieniem polskich symboli narodowych – flaga, godło, hymn i bohaterów lokalnych; kształtowanie świadomości i postaw obywatelskich, propagowanie takich wartości jak: wolność, niepodległość, poszanowanie ojczyzny.

Projekt zakłada trzy główne zadania:

  1. Zainspirowanie dzieci i młodzieży do poznawania historii
  2. Promocja polskich symboli narodowych poprzez zakup 2 masztów flagowych wraz z biało-czerwonymi flagami dla nieodpłatnego użyczenia szkołom
  3. Kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych poprzez organizację wydarzeń o charakterze historycznopatriotycznym, promujących polską tradycję i polskie symbole narodowej

Warsztaty kolorowanki patriotycznej

Warsztaty zakładki do książki

Konkurs plastyczny

Koncert pieśni patriotycznej

Wręczanie pakietów patriotycznych

Konkurs historyczny – quiz

Kolorowanka patriotyczna – wersja online:

Drukuj stronę Drukuj stronę