Dofinansowanie z programu "Karpackie Inicjatywy Lokalne" - nabór 2023

Dofinansowanie z programu „Karpackie Inicjatywy Lokalne” – nabór 2023

Z przyjemnością informujemy, iż grupa nieformalna przy Stowarzyszeniu Lipnica Wielka na Orawie otrzymała dofinansowanie w kwocie 10 000,00 zł na projekt pn. Pasterskie echa w dorobku kulturowym Emila i Józefy Mików w ramach programu Karpackie Inicjatywy Lokalne – nabór 2023.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

___________________________

Zakończyła się realizacja projektu „Pasterskie echa w dorobku kulturowym Emila i Józefy Mików” w ramach konkursu na karpackie inicjatywy lokalne – edycja 2023. Celem projektu było ożywienie dziedzictwa kultury pasterskiej na Orawie, wykorzystując w realizacji dorobek kulturowy Józefy i Emila Mików. Przeprowadzono następujące inicjatywy:

„Pasterskie zawołanie”- warsztaty śpiewu

Nauka pasterskiego zawołania – zwanego na Orawie „ujkaniem”- dzisiaj już bardzo rzadko wykonywanego, ale również na warsztatach uczestnicy uczyli się śpiewu indywidualnego, białego zarówno kobiecego jak i męskiego. Źródłem były melodie pasterskie ze zbioru pieśni orawskich Emila Miki oraz z dramatu Sen bacy.

„Pasterska piscołka”- warsztaty gry na pasterskich piszczałkach

Warsztaty budowy i gry na pasterskich piszczałkach. W trakcie warsztatów uczestnicy poznali zasady tworzenia i gry na tradycyjnych instrumentach pasterskich charakterystyczny dla Górnej Orawy – piszczałka wielkopostna, dwojnica, otworowa. Uczono się również gry na piszczałkach melodie pasterskie.

„Pasterskie echo Mików” – warsztaty literackie

Na warsztatach uczestnicy czytali i poznawali teksty w gwarze orawskiej i w języku literackim poświęcone działalności Józefy i Emila Mików. Pod okiem prowadzącego uczyli się recytacji tych tekstów i przygotowali krótką poetycką etiudę, prezentując wybrane teksty. Zostało również opracowane wydawnictwo z tekstami poświęconymi Mikom. Wydawnictwo otwierają rozważania na temat tożsamości orawskich górali

„Pasterskie jadło”- warsztaty kulinarne

Na warsztatach przygotowano potrawy kuchni regionalnej, charakterystycznej dla Górnej Orawy i kultury pasterskiej. Warsztaty prowadziło Koło Gospodyń Wiejskich, specjalizujące się w potrawach, w których stosuje się tradycyjne receptury i lokalne produkty. Przedstawiono też przepisy sprzed 100. laty podane m.in przez Józefę Mikową i Eugeniusza Strecułę. Warsztaty kulinarne nawiązywały do tradycji osadników wołoskich, również w nazewnictwie potraw i produktów. Warsztaty odbyły się w trakcie posiadów: „Pasterskie posiady na sałasie w Krzywaniu”

„Pasterskie posiady na sałasie w Krzywaniu”

Na posiadach na polanie w Krzywaniu, gdzie do dzisiaj prowadzony jest tradycyjny wypas owiec, zaprezentowali się uczestnicy warsztatów, muzyki regionalnej. Przedstawione zastały efekty pracy na warsztatach: zawołanie pasterskie, śpiew pasterski, gra na piszczałkach, poetycka etiuda oparta o teksty o działaczach regionalnych Józefie i Emilu Mikach. Odbyły się również warsztaty kulinarne oraz promocja wydawnictwa powstałego w ramach projektu. Publiczność to byli mieszkańcy naszej gminy i turyści.

Drukuj stronę Drukuj stronę