Dysputa o orawskim dziedzictwie w 100.  rocznicę ostatecznego ustalenia południowej granicy II Rzeczpospolitej

W sobotę 6 lipca w Domu Ludowym w Lipnicy Wielkiej w ramach Święta Pasterskiego została zorganizowana konferencja naukowa pn. „Dysputa o orawskim dziedzictwie”. Odbyła się ona w ramach projektu „Orawa 1924 – ostatnia granica II Rzeczypospolitej” z programu Patriotyzm Jutra.  Główna idea tego zadania to uczczenie 100. rocznicy ostatecznego ustalenia południowej granicy II Rzeczpospolitej i przyłączenie górnej części Lipnicy Wielkiej wraz z południowymi stokami i szczytem Babiej Góry do Polski oraz godne upamiętnienie osób, których działalność sprzed stu lat przyczyniła się do zjednoczenia z ojczyzną części Górnej Orawy. Konferencja ta wpisuje się w czteroletnie obchody w gminie Lipnica Wielka – Orawa 2024.

Konferencję otworzył Wójt Gminy Lipnica Wielka Mateusz Lichosyt, przedstawiając najważniejsze wydarzenia zorganizowane w ramach czteroletnich obchodów włączenia części Orawy do niepodległej Polski w gminie Lipnica Wielka.

Prof. dr hab. Tadeusz Mikołaj Trajdos, emerytowany profesor Instytutu Historii PAN, wygłosił ciekawy wykład zatytułowany: Uwagi o dawnej parafii w Lipnicy Wielkiej. Następnie publiczność obejrzała krótki film, w którym prof. dr hab. Jerzy Roszkowski opowiadał o historii i specyfice starostwa spisko-orawskiego. Małgorzata Liśkiewicz poruszyła intrygujące aspekty działalności i twórczości Apostoła Orawy w wystąpieniu: Czy gazda Piotr Borowy był polskim inteligentem? Marek Skawiński wygłosił referat Granice na Orawie – między racjami a realiami, przedstawiając skomplikowaną i zawiłą historię kształtowania się południowej granicy Polski. Dr Dawid Golik, adiunkt w Instytucie Historii UJ, koordynator prac pionu poszukiwań i identyfikacji IPN w Krakowie wygłosił bardzo interesujący wykład Od „Limby” do „Dębu”. Armia Krajowa i jej aktywność na Orawie w ostatnim roku okupacji niemiecko-słowackiej. Robert Kowalczyk przybliżył zebranym sylwetki zasłużonych lipniczan, działaczy niepodległościowych, zaangażowanych w życie społeczne, kulturalne Lipnicy Wielkiej w latach 1918-1945.

Debata ta z pewnością przyczyniła się do popularyzowania wiedzy na temat dziejów Orawy, była okazją do wymiany doświadczeń między specjalistami i miłośnikami historii i kultury naszej małej ojczyzny.

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”

tekst. rob / fot. Jakub Ślaga

fot. Piotr Lichosyt

Drukuj stronę Drukuj stronę