Edycja 2 – Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Lipnicy Wielkiej

W dniu 25 kwietnia 2023 r. Gmina Lipnica Wielka podpisała dwie umowy na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Lipnicy Wielkiej”. Łączna wartość zadania to 12.584.529,68 zł. Zadanie dofinansowane jest w kwocie 11 210 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 2.

Jest to największa wartościowo inwestycja w przeszło 30 letniej historii Gminy Lipnica Wielka. Zdajemy sobie sprawę, że inwestycja będzie mało widoczna dla oka ale jest ona kluczowa ze względów strategicznych i ekologicznych.

W ramach realizacji inwestycji planuje się:

  • rozbudowę kanalizacji sanitarnej 
  • kompleksową modernizację i przebudowę oczyszczalni ścieków celem zwiększenia możliwości odbioru ścieków i wymianą wyeksploatowanego sprzętu oczyszczalni ścieków w tym zakup sprzętu do prawidłowego utrzymania infrastruktury przy oczyszczalni.

Zadanie podzielone jest na dwie części:

  1. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej – realizowane przez firmę Janowiak Marian Usługi Wodno-Kanalizacyjne z Lipnicy Wielkiej
  2. Modernizacja oczyszczalni ścieków – realizowana przez firmę Wikar Sp. z o.o. z Łososiny Dolnej.
Drukuj stronę Drukuj stronę