Gmina Lipnica Wielka otrzymała certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji” jubileuszowej X edycji konkursu

Certyfikat jest jednym z najbardziej cenionych, elitarnych i rozpoznawalnych certyfikatów jakości, jakie może otrzymać jednostka samorządu terytorialnego. Od 10 lat corocznie wyróżniane są najlepsze pod względem polityki oświatowej gminy, powiaty i województwa w Polsce. 

Kapituła Konkursu zdecydowała o przyznaniu Gminie Lipnica Wielka – Certyfikatu i Wyróżnienia „Samorządowy Lider Edukacji” w edycji 2020/2021. To szczególnie ważna nagroda, albowiem przyznana zostaje w Jubileuszowej X edycji Programu „Samorządowy Lider Edukacji”.

Certyfikat potwierdza, że uhonorowana nim jednostka samorządu terytorialnego realizuje lokalną politykę edukacyjną w sposób wzorcowy: nowoczesny, innowacyjny, zgodny z potrzebami interesariuszy JST, z uwzględnieniem aktualnych wyzwań demograficznych, kulturowych, gospodarczych i społecznych. Certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji” stanowi potwierdzenie przestrzegania przez JST najwyższych standardów jakościowych w dziedzinie zarządzania lokalną przestrzenią edukacyjną.

Drukuj stronę Drukuj stronę