Gmina Lipnica Wielka otrzymała dofinansowanie z  projektu Poznaj Polskę. Ponad 100 tysięcy złotych zostanie przeznaczone na wycieczki szkolne.

W 2022 roku uczniowie ze szkół podstawowych po raz kolejny będą mogli wyjechać na wycieczkę szkolną dofinansowaną w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”. Na zorganizowanie wycieczek Gmina Lipnica Wielka otrzymały dofinansowanie w wysokości do 80% planowanych kosztów czyli 85.000,00 zł, natomiast pozostałe 20% finansowane jest z wkładu własnego w wysokości 21.250,00 zł.

Projekt ma pomóc w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie realizowane będzie do 24.06.2022 r., czyli do końca roku szkolnego 2021/2022.

W ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” zorganizowane zostanie 9 wycieczek szkolnych, m.in. do Krakowa, Lublina, Sandomierza, Warszawy i Wrocławia, w której weźmie udział ponad 350 uczniów z lipnickich szkół.

Drukuj stronę Drukuj stronę