- Lipnica Wielka - https://mieszkancy.lipnicawielka.pl -

Gmina Lipnica Wielka otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Gmina Lipnica Wielka otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu SPORTOWA POLSKA-Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej -Edycja 2020. W dniu 26.02.2021 r. podpisano umowę na prace remontowe w budynku hali sportowej w ramach których wykonana będzie termomodernizacja wraz z wymianą pokrycia dachowego na budynku hali przy Szkole Podstawowej nr 2 w Lipnicy Wielkiej. Za wykonanie robót wykonawca po przetargu zaoferował kwotę 2 445 000,00 zł. Dofinansowanie  wyniesie  nie więcej niż 70%  całkowitej wartości wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego.Planowany termin zakończenia zadania wg umowy o dofinansowanie 20.10.2023 r.