Gmina Lipnica wielka otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

GMINA LIPNICA WIELKA na podstawie uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego otrzymała wsparcie w wysokości 500 000,00 zł.

na zadania inwestycyjne w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Drukuj stronę Drukuj stronę