Gmina Lipnica Wielka pozyskała dotację na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

To kolejny w ostatnim czasie sukces gminy w staraniach o dotacje. Pomimo licznych ograniczeń  związanych z sytuacją epidemiczną w kraju, po raz kolejny w tym trudnym okresie, udało się skutecznie pozyskać dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych  na poprawę warunków funkcjonowania oświaty w gminie. Tym razem otrzymaliśmy dofinansowanie na doposażenie i poprawę standardu funkcjonującej stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Bł. Jana Pawła II w Kiczorach.


Wsparcie finansowe przyznano gminom w ramach realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019–2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe  w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek  i miejsc spożywania posiłków.


Szkoła doposażona zostanie w nowe stoliki, krzesełka przystosowane do wzrostu dzieci. Zakupiona zostanie również nowa zastawa stołowa, sztućce, przybory kuchenne, termosy. Dzięki pozyskanej dotacji przeprowadzony będzie remont w stołówce, która stanie się miejscem przyjaznym, bezpiecznym i funkcjonalnym, a uczniowie będą mogli spożywać posiłki w komfortowych warunkach. Kwota dotacji to 80 000,00 zł, wkład własny wynosi 20%.

Drukuj stronę Drukuj stronę