Gmina Lipnica Wielka przystąpiła do opracowania Gminnego Planu Adaptacji do zmian klimatu

Zmiany klimatu i związane z nimi ekstremalne zjawiska pogodowe takie jak powodzie, susze, fale wysokich temperatur, huragany czy gwałtowne burze stały się niezaprzeczalnym faktem. Również dla naszego miasta oraz gminy wiążą się one z wielkimi wyzwaniami, do których możemy się przygotować tworząc Gminny Plan Adaptacji do zmian klimatu. Zadaniem planu jest diagnoza miasta i gminy tj. ocena ich wrażliwości oraz potencjału adaptacyjnego do zmian klimatu.

Plan adaptacji zawiera zestaw dedykowanych działań, odpowiadających na konkretne zjawiska związane ze zmianami klimatu, takie jak powodzie, susze czy fale upałów. Plan kompleksowo opisuje wyzwania i wskazuje, jak się na nie przygotować.

Gmina Lipnica Wielka, mając na uwadze wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi, przystąpiło do opracowania Gminnego planu adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Lipnica Wielka.

Udział mieszkańców w tworzeniu Planu jest niezbędny dla skutecznego wdrażania tego dokumentu. Społeczności lokalne dysponują wiedzą na temat codziennego funkcjonowania obszaru na jakim mieszkają, jego problemów i lokalnej specyfiki.

Poniżej znajduje się link do ankiety dotyczącej Planu adaptacji do zmian klimatu. Zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą o pomoc w opracowaniu dokumentu poprzez wypełnienie ankiety.

https://docs.google.com/forms/d/1r8gb8Wbz_nmTXFgN4bpb3aR1TgRt2GhjM3RblkVP1FI/edit?usp=sharing

Zachęcamy wszystkich mieszkańców, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców i wszystkie inne osoby oraz podmioty, które chcą mieć wpływ na rozwój Gminy do włączenia się do prac nad diagnozą zagrożeń wynikających ze zmian klimatu i wyznaczeniem obszarów szczególnie zagrożonych niekorzystnymi zmianami klimatycznymi.

Wójt Gminy Lipnica Wielka

Mateusz Alojzy Lichosyt

Drukuj stronę Drukuj stronę