Gminne Nowiny

Redakcja Gminnych Nowin

WYDAWCA: Gmina Lipnica Wielka

ADRES I SIEDZIBA WYDAWCY: 34-483 Lipnica Wielka 518
tel. 18 26345-95
e-mail:gmina@lipnicawielka.pl

ADRES I SIEDZIBA REDAKCJI: 34-483 Lipnica Wielka 520
tel. 18 26345-57; 18 26346-38
e-mail: biblioteka@lipnicawielka.plkultura@lipnicawielka.pl

REDAKCJA: Stanisława Kucek, Karolina Kowalczyk

SKŁAD I DRUK: Drukarnia MK s.c. 34-400 Nowy Targ, ul. Waksmundzka 63, tel.fax 18266 48 52
e-mail: mksc@o2.pl

Rok 2024

nr 1 – marzec 2024

Rok 2023

nr 1 – marzec 2023 

nr 2 – czerwiec 2023

nr 3 – wrzesień 2023

nr 4 – grudzień 2023

Rok 2022:

nr 1 – marzec 2022

nr 2 – czerwiec 2022

nr 3 – wrzesień 2022

Nr 4 – grudzień 2022

 

Rok 2021:

Rok 2020:

Rok 2019:

Rok 2018:

Rok 2017:

Rok 2016: