Gminne Nowiny

Redakcja Gminnych Nowin

WYDAWCA: Gmina Lipnica Wielka

ADRES I SIEDZIBA WYDAWCY: 34-483 Lipnica Wielka 518
tel. 18 26345-95
e-mail:gmina@lipnicawielka.pl

ADRES I SIEDZIBA REDAKCJI: 34-483 Lipnica Wielka 520
tel. 18 26345-57; 18 26346-38
e-mail: biblioteka@lipnicawielka.plkultura@lipnicawielka.pl

REDAKCJA: Stanisława Kucek, Karolina Kowalczyk

SKŁAD I DRUK: Drukarnia MK s.c. 34-400 Nowy Targ, ul. Waksmundzka 63, tel.fax 18266 48 52
e-mail: mksc@o2.pl

Rok 2021:

Rok 2020:

Rok 2019:

Rok 2018:

Rok 2017:

Rok 2016: