Gminny Dzień Edukacji Narodowej połączony z dniem Św. Jana Kantego

W dniu 20.10.2021 r. w Gminie Lipnica Wielka obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej połączony z dniem Św. Jana Kantego – patronem profesorów, studentów i młodzieży oraz szkół katolickich.
Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w Kościele pw. Św. Łukasza Ewangelisty w Lipnicy Wielkiej o godzinie 18:00. Po mszy świętej zaproszeni goście udali się do Domu Ludowego na program artystyczny połączony z wręczeniem Nagrody Wójta Gminy Lipnica Wielka oraz Nagrody Dyrektora Szkoły.
Uroczyste spotkanie rozpoczęło się od powitania zaproszonych gości, w tym Wójta Gminy Lipnica Wielka Pana Mateusza Lichosyta, proboszcza parafii pw. Św. Łukasza Ewangelisty w Lipnicy Wielkiej Jerzego Bargiela wraz z księżmi wikariuszami, Przewodniczącego Rady Gminy Pana Andrzeja Karkoszkę, z-cę Wójta Gminy Lipnica Wielka Pana Jakuba Dyrcza, Sekretarza Gminy Pana Jana Kuligę, Przedstawiciela ZNP Panią Marię Hrustek, dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Lipnicy Wielkiej Panią Marzenę Michalak oraz dyrektorów z poszczególnych szkół w Gminie Lipnica Wielka wraz z gronem pedagogicznym oraz pracownikami obsługi. Na uroczystość przybyli również emerytowani nauczyciele z naszych szkół oraz pracownicy administracji.
Na scenie mogliśmy podziwiać młodzież z Zespołu Szkół w Lipnicy Wielkiej, którzy pod kierunkiem Pani Aliny Kubackiej oraz Pani Jolanty Kuligi przedstawiła nam spektakl składający się dwóch części: klasycznej i nowożytnej. Pierwsza odsłona to opracowany tekst na podstawie dzieła Sofoklesa „Antygona”, natomiast druga została napisana na potrzeby kółka teatralnego z zaczerpniętej informacji i nosi tytuł  „Antygona nieugięta”. Młodzież z Zespołu Szkół w Lipnicy Wielkiej wykazała się niesamowitymi zdolnościami aktorskimi, a spektakl został nagrodzony aplauzem na stojąco przez zaproszonych gości.
Wójt Gminy Pan Mateusz Lichosyt złożył serdeczne życzenia i podziękowania dyrektorom, nauczycielom, pracownikom obsługi i administracji za trud włożony w wychowanie młodego pokolenia oraz za pracę na rzecz szkoły. Zwrócił uwagę na ważną rolę, jaką odgrywają nauczyciele w procesie wychowania dzieci i młodzieży. Ponadto życzenia i podziękowania złożyli Przewodniczący Rady Gminy Lipnica Wielka Pan Andrzej Karkoszka, Przedstawiciel ZNP Pani Maria Hrustek oraz dyrektor CUW Pani Marzena Michalak.
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej zostały przyznane nagrody dla nauczycieli, którzy w ostatnim roku szkolnym odznaczali się wyróżniającą pracą dydaktyczną, wychowawczą i  opiekuńczą. Wśród tegorocznych laureatów byli pedagodzy, którzy przede wszystkim rozwijali uzdolnienia swoich uczniów oraz uczyli ich wrażliwości i otwartości. Łącznie nagrody zostały wręczone dla 19 nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lipnica Wielka.
Kolejnym akcentem było wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego trzem nauczycielkom tj. Pani Barbara Bodzioch, Pani Aneta Lach oraz Pani Katarzyna Pawlak, które są zatrudnione w Szkole Podstawowej nr 3 im. Św. Stanisława Kostki i otrzymały stopień nauczyciela mianowanego oraz złożyły ślubowanie.
Na uroczystości podziękowano również osobom, które w tym roku kalendarzowym obchodzą jubileusz swojej pracy zawodowej, życząc im jednocześnie pomyślności na kolejne lata pracy.
Spotkanie w gronie pracowników szkół i placówek oświatowych oraz władz lokalnych, sprzyjało wymianie poglądów, skłoniło do refleksji pedagogicznej, podsumowało wspaniałe dokonania nauczycieli pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej.

Tekst: Marzena Michalak

Zdjęcia: Grzegorz Rzepiszczak

Drukuj stronę Drukuj stronę