Gminny Konkurs Plastyczno-Literacki „Emil Mika – kiedyś i dziś”

W tym roku obchodzimy 80 rocznicę śmierci Emila Miki. Ogłaszając rok 2021 Rokiem Emila Miki pragniemy z poczuciem wdzięczności i szacunku oddać hołd dla Jego talentu, zaangażowania i poświęcenia dla dobra regionu. Emil Mika symbolizuje bowiem obywatelską postawę dla dobra regionu, walkę niepodległościową Orawy i męczeństwo za Polskę.

Liczymy na kreatywność i pomysłowość uczestników; można przedstawić naszego bohatera w czasach przeszłych , ale i osadzić Jego twórczość we współczesnych realiach.

Organizatorzy:

Wójt Gminy Lipnica Wielka wraz z grupą roboczą „Orawa 20-24”

1. Cel konkursu:

 • uczczenie 80. Rocznicy śmierci Emila Miki;
 • uczczenie 100. Rocznicy przyłączenia części Orawy do Niepodległej Polski Orawa z Niepodległą;
 • zachęcenie do aktywności i wyobraźni artystycznej dzieci, młodzieży i dorosłych;
 • popularyzacja wiedzy na temat Emila Miki w historii Orawy dla następnych pokoleń lipniczan;
 • zachęcenie do aktywnego uczestnictwa oraz propagowania informacji na temat działalności Emila Miki na Orawie;
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej;
 • kształtowanie uczuć patriotycznych poprzez formy artystycznego wyrazu;
 • wzbudzenie zainteresowania dzieci i młodzieży patriotyczną postawą Emila Miki, nieopisanym cierpieniem i ofiarą z miłości do Lipnicy Wielkiej i Orawy;

2. Tematyka szczegółowa konkursu:

 1. EMIL MIKA jako nauczyciel ”.
 2. EMIL MIKA jako konstruktor”.
 3. EMIL MIKA jako sadownik, ogrodnik”.
 4. EMIL MIKA jako pszczelarz”.

3. Szczegóły dotyczące wykonania prac :

 • należy wybrać jeden z czterech tematów konkursu; Liczymy na kreatywność i pomysłowość uczestników; można przedstawić naszego bohatera w czasach przeszłych , ale i osadzić Jego twórczość we współczesnych realiach;
 • technika prac plastycznych dowolna (rysunek, grafika, malarstwo i inne prace wykonane w formacie A3);
 • w przypadku prac literackich należy przygotować wiersz lub opowiadanie do 4 stron A4 (w miarę czytelnie – najlepiej w formie zapisu komputerowego);
 • prace należy wykonać samodzielnie;

4. Zasady uczestnictwa:

Konkurs plastyczno-literacki (indywidualnie bądź klasowo przygotowujemy prace plastyczne, wiersze bądź opowiadania na temat: Emil Mika – kiedyś i dziś”.

kategorie wiekowe:

klasy O – IV;

– klasy V – VIII;

– młodzież liceum oraz osoby dorosłe;

Przyjmujemy również indywidualne prace innych grup wiekowych serdecznie zachęcając starszych do udziału.

 Praca powinna zawierać:

 • imię, nazwisko, wiek, nazwę szkoły, klasę;

Prace oznaczone należy dostarczyć pod adres:
Urzędu Gminy w Lipnicy Wielkiej
34-483 Lipnica Wielka 518
Pok. Nr 3

Organizator nie zwraca prac, ma prawo do ich dowolnego wykorzystania w ramach obchodów „Orawa z Niepodległą” i Roku Emila Miki.

5. Terminy:

 • ostateczny termin nadsyłania prac upływa 31 maja 2021 r.;
 • ogłoszenie wyników odbędzie się w wyznaczonym przez Organizatora terminie;

6. Nagrody:

Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla najlepszych prac.

7. Ocena Prac:

Prace oceni komisja konkursowa powołana przez organizatora wg poszczególnych grup wiekowych .

Komisja decyduje o przyznaniu nagród.

Drukuj stronę Drukuj stronę