Gminny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Lipnica Wielka

Gminny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Lipnica Wielka

Serdecznie zapraszamy do udziału w Gminnym Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Lipnica Wielka, który odbędzie się w dniu 18 marca 2023 (sobota) na Hali Sportowej w Lipnicy Wielkiej.

  • Szkoły Podstawowe kl. IV–VIII – dziewczęta i chłopcy bez podziału na grupy – g. 9:00 (tylko dzieci z gminy Lipnica Wielka, mistrzostwa gminy)
  • Open – bez podziału wiekowego oraz na kobiety i mężczyzn – g. 13.00

Zgłoszenia chęci uczestnictwa poprzez karty zgłoszeń przyjmuje do dnia 15.03.2023 Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej osobiście lub: nr tel. 18 26 346 38 / mail: kultura@lipnicawielka.pl

Istnieje możliwość w pojedynczych przypadkach zgłoszenia się w dniu zawodów.

Poniżej przedstawiamy regulaminy zawodów. Prosimy o uważne przeczytanie przed zgłoszeniem uczestnictwa.

Drukuj stronę Drukuj stronę