Program usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2011-2032 dla Gminy Lipnica Wielka