Harcersko-wojskowy Dzień Dziecka

Harcersko-wojskowy Dzień Dziecka

W sobotę i niedzielę w Lipnicy Wielkiej zorganizowano harcersko-wojskowy Dzień Dziecka przy współpracy harcerzy Hufca Kraków-Śródmieście – Chorągiew Krakowska, którzy gościli w naszej gminie w ramach Rajdu Specjalnościowego „Orzeł”.

Na stadionie dzieci mogły zdobywać pieczątki w ramach zorganizowanych punktów z zadaniami do wykonania.

Wieczorem odbył się niezwykły koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej pod kierownictwem ppłk SG mgr Leszka Mieczkowskiego, kapelmistrza orkiestry.

Na drugi dzień mieliśmy przyjemność bawić się przy występie Zespołu „Wszyscy Byliśmy Harcerzami” oraz uczestniczyć wręczeniu nagród i dyplomów za rajd harcerski.

(K.K.)

fot. Ewa Magiera i K.K.

fot. Piotr Lichosyt – koncert Zespołu Wszyscy Byliśmy Harcerzami

Drukuj stronę Drukuj stronę