I Turniej Piłki Nożnej o Mistrzostwo Gminy Lipnica Wielka na Orliku

W dniu 04 maja 2022 roku na Orliku w Murowanicy odbył się Turniej Piłki Nożnej o Mistrzostwo Gminy Lipnica Wielka.

Organizatorami turnieju byli: 

– Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej

– Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Lipnicy Wielkiej

– Nauczyciele wychowania fizycznego z SP nr 1 w Lipnicy Wielkiej 

W turnieju wzięło udział 5 drużyn (reprezentacje Szkół Podstawowych z naszej Gminy). Wszystkie mecze były bardzo emocjonujące i stały na wysokim poziomie. Gratulujemy zawodnikom oraz ich opiekunom znakomitej postawy sportowej.
Wyniki końcowe: 

I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 3

II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1

III miejsce – Szkoła Podstawowa w Kiczorach

IV miejsce – Szkoła Podstawowa nr 4 

V miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2

 
Najlepszy bramkarz turnieju – Samuel Karkoszka (SP Kiczory)

Najlepszy zawodnik turnieju – Maciej Wziątek (SP 3) 
Najlepsze drużyny zostały nagrodzone pamiątkowymi pucharami, a wszystkie drużyny biorące udział w turnieju otrzymały dyplomy oraz nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego. 
Nagrody zostały ufundowane przez Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej.  

Dziękujemy
Paweł Kucek.

Drukuj stronę Drukuj stronę