Informacja dotycząca montażu „fotopułapek” w obrębie terenów narażonych na nielegalne wyrzucanie odpadów.

Wójt Gminy Lipnica Wielka uprzejmie informuje, że w związku z wypełnianiem zadania publicznego mającego na celu ochronę środowiska, na obszarach terenu Gminy Lipnica Wielka mogą być zamontowane urządzenia do rejestrowania obrazu – tzw. „fotopułapki”.

Dane osobowe w postaci wizerunku (ewentualnie inne dane identyfikacyjne) gromadzone przy pomocy „fotopułapek”, przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), gdzie przez niezbędne zadania realizowane w interesie publicznym rozumieć należy ochronę środowiska, w tym przypadku ustalenie odpowiedzialnych za nielegalne wyrzucanie odpadów.

Dane z zapisu mogą być ujawnione upoważnionym pracownikom Urzędu Gminy Lipnica Wielka odpowiedzialnym za ochronę środowiska oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe pozyskane z „fotopułapek” mogące stanowić dowód w prowadzonym postępowaniu wobec osób, które naruszają obowiązujące przepisy prawa.

Pełna treść obowiązku informacyjnego w związku ze stosowaniem monitoringu w postaci „fotopułapek” znajduje się poniżej.

Klauzula informacyjna

Drukuj stronę Drukuj stronę