Mapa terenu

Informacja o planowanej inwentaryzacji ptaków w obrębie obszaru Natura 2000 Babia Góra PLB120011 (poza terenem parku narodowego)

W związku z realizacją przez firmę Żbik Konrad Kata dla Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie prac terenowych – ekspertyz i inwentaryzacji przyrodniczych – w ramach zadania pn. Opracowanie planu zadań ochronnych (wykonanie ekspertyzy przyrodniczej, sporządzenie projektu planu zadań ochronnych oraz organizacja spotkań Zespołu Lokalnej Współpracy) dla części obszaru Natura 2000 Babia Góra PLB120011 położonej poza Babiogórskim Parkiem Narodowym informujemy o przystąpieniu do ww prac. Prace terenowe będą polegać na przeprowadzeniu inwentaryzacji chronionych gatunków ptaków (nasłuchów) i będą odbywać się w okresie od marca do lipca 2023 roku, w obrębie gruntów Nadleśnictwa Nowy Targ, Nadleśnictwa Sucha oraz gruntów prywatnych i wspólnot gruntowo leśnych w obrębie obszaru Natura 2000 Babia Góra. Teren objęty pracami to obszar z wyłączeniem Babiogórskiego Parku Narodowego wynoszący 1553,03 ha (załączamy mapę z obszarem prac). Na powadzenie prac inwentaryzacyjnych na wskazanym terenie nie jest wymagana zgoda od właścicieli gruntów – prace są nieinwazyjne i w głównej mierze będą polegać na przejściu eksperta przez dany teren.

Jednocześnie informujemy, że o szczegółach prac nad projektami planów zadań ochronnych dla. obszaru Natura 2000 Babia Góra oraz o materiałach zgromadzonych w trakcie postępowania można dowiedzieć się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, pod adresem: ul. Mogilska 25, Kraków 31-542 oraz na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/rdos-krakow/babia-gora Podajemy również kontakt do koordynatora prac – p. Agnieszki Pagacz: agnieszka.pagacz@krakow.rdos.gov.pl, tel.: 509 900 755.

Drukuj stronę Drukuj stronę