- Lipnica Wielka - https://mieszkancy.lipnicawielka.pl -

Informacja o zmianie organizacji godzin i dni pracy Gminnej Biblioteki Publicznej

Uprzejmie informujemy szanownych Czytelników, że z dniem 01 stycznia 2022 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnicy Wielkiej pracuje w każdą, pierwszą sobotę miesiąca.

W związku z tym godziny pracy GBP w Lipnicy Wielkiej przedstawiają się następująco:

Pracujące soboty w miesiącu lutym do dzień 5 i dzień 19tego miesiąca

Zapraszamy!

Zgodnie z uchwałą Rady Ministrów nr 69/2021 z dnia 21 maja 2021 roku.