Jest kolejne dofinansowanie na doposażenie szkół w Gminie Lipnica Wielka

Tym razem Gmina Lipnica Wielka pozyskała rezerwę części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r. na łączną kwotę 150 000,00 zł, która obejmuje dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych tj. biologia, geografia, chemia i fizyka w publicznych szkołach podstawowych. Wśród zaplanowanych do zakupu pomocy znalazły się m. in. monitory interaktywne, mikroskopy, teleskopy, globusy oraz inne.
Wnioskiem objęte zostały 2 szkoły podstawowe z terenu gminy: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi oraz Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Stanisława Kostki w Lipnicy Wielkiej.
Łącznie do 2021 r. wszystkie szkoły, które spełniły kryteria oraz dla których Gmina Lipnica Wielka jest organem prowadzącym otrzymały ww. wsparcie finansowe z budżetu Państwa.
Bogato wyposażone pracownie będą doskonałym miejscem do realizacji podstawy programowej  z przedmiotów przyrodniczych, ponadto uatrakcyjnią zajęcia, zwiększą zaangażowanie uczniów w procesie uczenia się poprzez zastosowanie nowoczesnych metod nauczania.

Drukuj stronę Drukuj stronę