Józef Karkoszka Społecznikiem Roku 2021

Józef Karkoszka Społecznikiem Roku 2021

Podczas 46. Święta Pasterskiego w Lipnicy Wielkiej na Orawie została wręczona z rąk Pana Wójta Mateusza Lichosyta statuetka „Społecznika Roku” za rok 2021. Został nim na „swojej ziemi” Józef Karkoszka – sołtys, radny, społecznik, prezes i naczelnik OSP Przywarówka, itd…

Józef Karkoszka urodził się 10 lutego 1956 r. w Lipnicy Wielkiej. Syn Cypriana Karkoszka i Marii z d. Bandyk. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 4 w Lipnicy Wielkiej – Przywarówce. Od młodych lat mocno zaangażowany w życie społeczne gminy Lipnica Wielka poprzez pracę na różnych płaszczyznach.
W szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej w Przywarówce wstąpił w 1974 roku, gdzie pełnił następujące funkcje:

  • 1992 –1996 członek Zarządu OSP w Lipnicy Wielkiej
  • 1996 – 2002 zastępca naczelnika OSP
  • 2002 – 2006 prezes OSP
  • 2006 – do nadal – naczelnik OSP

Wybrany przez społeczność Sołectwa Przywarówka na sołtysa, misję tę pełnił w latach od 1999 do 2011 oraz od roku 2014 do chwili obecnej.
Mandat radnego sprawował w czasie I kadencji Rady Gminy Lipnica Wielka w latach: 1991– 1994. Kolejno w wyborach samorządowych w 2014 roku ponownie został radnym RG z terenu Przywarówka – mandat ten sprawuje nadal.
Włącza się w wiele inicjatyw o różnym charterze, kulturalnym turystycznym, regionalnym. Zawsze chętnie bierze udział w działaniach mających na celu rozwój i promocję naszej gminy. Bardzo dobry organizator, umiejący zjednywać ludzi do pracy społecznej. Jest osobą ciepłą, serdeczną i chętną pomagać ludziom. Za jego zaangażowanie społeczne oraz bezinteresowną pracę na rzecz rozwoju i promocji naszej gminy Kapituła Nagrody „Lipnicki Społecznik Roku” postanowiła nagrodzić Jego osobę w roku 2022.

Drukuj stronę Drukuj stronę