Koncert patriotyczny w ramach projektu "Biało- Czerwona Orawa"

Koncert patriotyczny w ramach projektu „Biało- Czerwona Orawa”

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kiczorach w listopadzie uczestniczyli w Projekcie Biało- Czerwona Orawa, który realizowany był przez Stowarzyszenie Lipnica Wielka na Orawie przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

W ramach projektu prowadzono dla chętnych uczniów klas I-V zajęcia patriotyczne , których głównym celem było kształtowanie postaw patriotycznych oraz poznanie symboli narodowych, wybitnych postaci związanych z historią Polski i Orawy. Uczniowie poznali historię Polski oraz Orawy, zostały im przybliżone sylwetki polskich i orawskich patriotów . W klasach I-III wykonano prace plastyczne poświęcone historii Polski- tematyka była związana z symbolami narodowymi oraz ważnymi wydarzeniami i postaciami związanymi z odzyskaniem niepodległości przez Polskę. W klasach IV-V na lekcjach historii przeprowadzono pogadankę o zasługach ojców polskiej niepodległości oraz przyłączeniu Orawy do Polski.

Ponadto 25 listopada zorganizowano Quiz Wiedzy Historycznej w dwóch kategoriach wiekowych – dla uczniów klas I-III i dla uczniów klas IV- VIII. Mistrzem kategorii młodszej został Maximilian Komperda, uczeń klasy III, a w kategorii starszej uczennica kl. V- Marika Wójciak. W quizie uczniowie wykazali się dużym zasobem wiedzy w ramach realizowanych zagadnień. Koordynatorem projektu była p. Maria Flaszczyńska.

Podsumowaniem projektu było zorganizowanie 30 listopada koncertu patriotycznego Biało- Czerwona Orawa, podczas którego uczniowie biorący udział w projekcie przygotowali inscenizację gawędy „Stropienie Piotra Borowego” Ireny Grobarczyk oraz wiersze i piosenki patriotyczne. Na zakończenie koncertu odśpiewano Rotę Spisko- Orawską.

Na uroczystość przybyli przedstawiciele Urzędu Gminy- Sekretarz Gminy- Jan Kuliga oraz Dyrektor CUW- u Marzena Michalak oraz społeczność lokalna z uczniami i nauczycielami na czele.

W ramach realizowanego projektu szkoła wzbogaciła się o patriotyczne pomoce dydaktyczne oraz o nowy maszt flagowy, który sfinansowany był przez Stowarzyszenie Lipnica Wielka na Orawie przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Drukuj stronę Drukuj stronę