Konkurs dla Szkół z Gminy Lipnica Wielka na malowane ule, oraz warsztaty o tematyce ekologicznej dla mieszkańców Schroniska Dom na Granicy.

Główny cel projektu “Life challenge” to integracja lokalnej społeczności, uwrażliwienie różnych grup społecznych wzajemnie na siebie, zrzeszenie szerokiego grona mieszkańców wokół tematu ekologii na terenie Orawy i poszanowania naszej lokalnej przyrody.

Misja Teen Challenge zorganizowała ciekawy konkurs dla Szkół z Gminy Lipnica Wielka na malowane ule, a także warsztaty o tematyce ekologicznej dla mieszkańców Schroniska Dom na Granicy.

Wydarzenia zorganizowane w ramach projektu stworzą płaszczyznę do wzajemnego poznania się, nawiązania współpracy, wspólnego dzieła na rzecz lokalnej społeczności i przyrody. Projekt pozwoli także osobom dorosłym na integrację z młodszym pokoleniem, ale też na integrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze społeczeństwem, zdobycie cennych doświadczeń tych różnych grup, oraz zacieśni współpracę między naszymi lokalnymi organizacjami.

* Projekt dofinansowany przez Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce, Polsko Amerykańską Fundację Wolności w ramach “DZIAŁAJ LOKALNIE 2021”, przy współpracy Stowarzyszenia Rozwoju Orawy.

Wraz ze Stowarzyszenie Rozwoju Orawyy oraz Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Polsko Amerykańską Fundację Wolności, Stichting Traveling Light działamy znowu z Działaj Lokalnie, i realizujemy projekt “Life challenge”.
W ramach projektu organizujemy konkurs “Chodź, pomaluj mój świat… malowane ule“. Do zabawy zaprosiliśmy dwie szkoły z naszej Gminy Lipnica Wielka, z którymi wcześniej współpracowaliśmy przy różnych okazjach. Bardzo się cieszymy, że zaproszenie przyjęła Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi w Lipnicy Wielkiej oraz Szkoła Podstawowa nr 3 im. św. Stanisława Kostki w Lipnicy Wielkiej. Zadanie jakie stoi przed każdą ze szkół biorącą udział w konkursie, to pomalowanie ula według swojego pomysłu.
*Malowane ule dzięki dzieciom będą wyjątkowe i przez wiele lat będą służyć naszej lokalnej społeczności, zarówno przyrodzie Orawy jak i ludziom.
* Pomalowane i pięknie ozdobione ule zostaną przekazane na rzecz zagrody edukacyjnej działającej przy Misji Teen Challenge, w której na co dzień prowadzone są zajęcia dla osób w kryzysie bezdomności.

*Kolejny aspekt projektu to wpływ na rozwój i promocję uzdolnień artystycznych uczniów szkół podstawowych, przy jednoczesnym motywowaniu dzieci do rozwijania pasji ekologicznej i artystycznej.

Drukuj stronę Drukuj stronę