Konkurs Historyczny „Rok Józefiny Mikowej i Piotra Borowego”

Protokół z Gminnego Konkursu HistorycznegoRok Józefiny Mikowej i Piotra Borowego” przeprowadzonego w dniu 12.04.2022 r.

W Konkursie wzięło udział 33 uczestników w 3 kategoriach wiekowych:

I KATEGORIA Szkoły Podstawowe kl. V-VI i młodsi (15 uczniów)

II KATEGORIA Szkoły Podstawowe kl. VII-VIII (13 uczniów)

III KATEGORIA Szkoła Ponadpodstawowa (5 uczniów)

Celem konkursu było zainteresowanie, pogłębianie i motywowanie uczniów do poszerzania wiedzy o Józefinie Mikowej w 80. rocznicę śmierci i Piotrze Borowym w 90. rocznicę śmierci; przybliżenie uczniom dziedzictwa historycznego i kulturowego regionu; krzewienie wśród uczniów idei patriotyzmu i szacunku dla minionych pokoleń; kształtowanie poczucia własnej tożsamości; rozwijanie zainteresowań regionem, jego historią i tradycją; kształtowanie wzorców wychowawczych i propagowanie idei regionalizmu.

Opracowanie testów:

Szkoły Podstawowe V-VI: Karolina Kowalczyk;

Szkoły Podstawowe VII-VIII: Stanisława Kucek;

Szkoły ponadpodstawowe: Robert Kowalczyk.

Komisja w składzie:

1. Stanisława Kucek

2. Karolina Kowalczyk

3. Robert Kowalczyk

dokonała oceny testów, po której uczestnicy zajęli następujące miejsca (podajemy tylko miejsca i wyróżnienia):

I KATEGORIA

I miejsce

Amelia Kramarz – kl. IV – SP Kiczory

II miejsce

Weronika Fitak – kl. V – SP Nr 3

Maja Warzeszak – kl. VI – SP Nr 2

III miejsce

Julia Bryniarska – kl. VI – SP Nr 4

Kamila Kramarz – kl. V – SP Nr 3

IV miejsce

Wiktoria Borowy – kl. V – SP Kiczory

V miejsce

Julia Stachulak – kl. V – SP Kiczory

Zuzanna Kabat – kl. VI – SP Nr 2

Łukasz Lichosyt – kl. V – SP Nr 2

WYRÓŻNIENIA

Jakub Jabłoński – kl. VI – SP Nr 1

Radosław Brenkus – kl. VI – SP Nr 4

II KATEGORIA

I miejsce

Wojciech Rzepiszczak – kl. VII – SP Nr 2

II miejsce

Szczepan Orawiec – kl. VIII – SP Nr 2

III miejsce

Maja Antałczyk – kl. VIII – SP Nr 4

IV miejsce

Karolina Dunaj – kl. VIII – SP Nr 2

Julia Gąbarczyk – kl. VII – SP Nr 1

Amelia Słaby – kl. VII – SP Kiczory

V miejsce

Oliwia Smreczak – kl. VIII – SP Nr 3

WYRÓŻNIENIENIA

Szymon Wontorczyk – kl. VII – SP Nr 3

III KATEGORIA

I miejsce

Małgorzata Kramarz – kl. I b – ZSO Lipnica Wielka

II miejsce

Justyna Karlak – kl. II b – ZSO Lipnica Wielka

Ewelina Żegleń – kl. I b – ZSO Lipnica Wielka

III miejsce

Amelia Kidoń – kl. I b – ZSO Lipnica Wielka

IV miejsce

Anna Kulawiak – I b – ZSO Lipnica Wielka

Komisja konkursowa i organizatorzy gratulują i dziękują wszystkim uczestnikom oraz opiekunom. Bardzo cieszy nas wysoki poziom konkursu oraz szeroka i głęboka wiedza na temat Józefiny Mikowej i Piotra Borowego. Z pewnością to wartościowa inicjatywa, która przyczyni się do przybliżenia uczniom dziedzictwa historycznego i kulturowego Orawy, do krzewienia idei patriotyzmu i szacunku dla minionych pokoleń oraz do kształtowania poczucia własnej tożsamości wśród orawskiej młodzieży.

Nauczyciele przygotowujący:

Andrzej Habina

Bogusław Jazowski

Łukasz Klozyk

Halina Matera

Elżbieta Sobczak

Krzysztof Wziątek

Organizatorami Konkursu byli:

Wójt Gminy Lipnica Wielka Mateusz Lichosyt

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnicy Wielkiej

Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej

Grupa robocza Orawa2024

Nagrody zostaną uroczyście wręczone podczas obchodów Święta 3 Maja w Gminie Lipnica Wielka po Mszy Świętej o 10.00 przy Murze Ojców Niepodległości na Placu Piotra Borowego.

fot. K.K.

Drukuj stronę Drukuj stronę