Konkurs na „Lipnicki bukiet kwiatowo-zielny”

Konkurs na „Lipnicki bukiet kwiatowo-zielny” w ramach Gminnych Dożynek 2023

W ramach Gminnych Dożynek – Święta Chleba w gminie Lipnica Wielka przygotowano szereg przeróżnych konkursów i zabaw oraz opracowano program tak, aby nawiązywał do starodawnego obchodzenia dożynek. Ma być tak, jak powinno być na dożynkach – swojsko i wesoło. Jednym z punktów programu dla wszystkich osób dorosłych jest Konkurs na „Lipnicki bukiet kwiatowo-zielny”. Zachęcamy wszystkich gorąco do wzięcia udziału. Poniżej zamieszczamy regulamin konkursu. 

REGULAMIN KONKURSU „Lipnicki bukiet kwiatowo-zielny” w ramach 24. Gminnych Dożynek – Święta Chleba w Lipnicy Wielkiej w dniu 10.09.2023 (Gospodarzem dożynek jest sołectwo Skoczyki; dożynki odbywać się będą na Amfiteatrze)

1. Celem Konkursu jest:
– popularyzacja wiedzy o tradycji komponowania bukietów z ziół i kwiatów,
– propagowanie wiedzy o ziołach i kwiatach w otaczającym środowisku,
– ochrona wartości regionalnego dziedzictwa kulturowego.
2. Przedmiotem Konkursu jest stworzenie bukietu z tradycyjnych kwiatów i ziół.
3. Bukiet powinien zawierać wyłącznie to, co pochodzi z pól i ogrodów.
4. Organizatorami Konkursu są:
– Wójt Gminy Lipnica Wielka
– Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Skoczyki
– Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej
5. Konkurs adresowany do wszystkich chętnych dorosłych mieszkańców Gminy.
6. Uczestnik w ramach Konkursu może wykonać tylko jeden Bukiet.
7. Uczestnik musi wykonać Bukiet samodzielnie. Nie określa się wielkości bukietów (tradycyjne wiązanki zawierały wyłącznie to, co pochodziło z pól i ogrodów).
8. Kryterium oceny bukietów brane pod uwagę przez Jury to skład bukietu oraz kompozycja.
9. Chętni do udziału w Konkursie mogą zgłaszać się do Konkursu i pozostawiać swoje bukiety podczas Gminnych Dożynek – Święta Chleba tj. w niedzielę 10 września 2023 roku od godziny 12.00 do godziny 14.00 na Placu Piotra Borowego. Uczestnik otrzyma od organizatora numer przyjęcia.
10. Organizator sporządzi potwierdzenie pozostawienia bukietu.
11. Do wyłonienia laureatów i przyznania nagród uprawnione będzie Jury Konkursu powołane przez Organizatora.
12. Laureaci pięciu pierwszych miejsc zostaną nagrodzeni nagrodami rzeczowymi.
13. Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród i wyróżnień.
14. Od decyzji jury nie przysługuje jakiekolwiek odwołanie.
15. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu Gminnych Dożynek oraz na gminnej stronie internetowej.
16. Każdy z Uczestników wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych, przez Organizatora, w celach promocyjno-marketingowych związanych z organizacją Konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
17. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
18. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w przypadku wystąpienia okoliczności od niego niezależnych.

Drukuj stronę Drukuj stronę